Asiakastarinat
18.11.2019 |

L&T:n ympäristömanagerit tekevät kiertotaloudesta totta

Yritysten ja kotitalouksien jätemateriaaleja voidaan kierrättää ja hyödyntää teollisuudessa vielä selvästi nykyistä enemmän. Tämä on fakta, joka ajaa ympäristömanagereita pureutumaan syvälle asiakkaidensa materiaalivirtoihin. Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietetään Suomessa 16.–24.11. teemalla Näkymätön jäte. Viikon kunniaksi esittelemme hieman tarkemmin, mitä ympäristömanagerit oikein tekevät ja työllään saavuttavat.

Ympäristömanageri Olli Erjama, mitä ympäristömanageri oikein tekee?

”Ympäristömanageri auttaa asiakasta optimoimaan oman jätehuollon. Lähdetään usein siitä, että saadaan lajittelun perustaso hyvälle mallille. Tämän jälkeen tarkastellaan jätevirtoja vieläkin tarkemmin ja katsotaan, onko vielä jotakin uusia erikseen kerättäviä jakeita, jotka voitaisiin kierrättää erikseen. Tarkoituksena on kierrättää mahdollisimman suuri osa asiakkaan jätemäärästä kustannustehokkaasti.”

Ympäristömanageri Visa Kivisaari, onko lisättävää?

”Kattavasti sanottu. Ehkä sen voi lisätä, että ympäristömanageri myös tiedottaa työntekijöitä sekä muita sidosryhmiä kierrätystavoitteista ja saavutetuista kehitysaskeleista sekä opastaa jätteiden oikeaoppisen lajittelun työntekijöille.”

 

 

Mitä ympäristömanagerointi parhaimmillaan on, Visa?

”Yrityksen näkökulmasta onnistumiset näkyvät toteutuneen jätehuollon datassa sekä selkeämmässä ja työturvallisemmassa jätteiden käsittelyssä. Tapauksesta riippuen painopiste muuttuu, mutta tarkasteltavia muuttujia ovat esimerkiksi kierrätysasteen kehittyminen, jätteen määrä, jätehuollon kokonaiskustannukset sekä kustannustehokkuus. Näiden mittarien lisäksi tärkeitä näkökulmia ovat tosiaan muun muassa työturvallisuus (jätteiden turvallinen käsittely ja turvalliset jätehuollon tilat) sekä työntekijöiden ja asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen (ympäristövastuu). Yhteiskunnan näkökulmasta on tärkeää, että jätteiden kierrätys kehittyy ja kestävän kehityksen haasteisiin etsitään ratkaisuja. On myös kansantaloudellisesti järkevää, että materiaalien arvo taloudessa kierrätyksen myötä säilyy mahdollisimman pitkään. Kiertotalous luo myös työpaikkoja. Yksilön näkökulmasta on tärkeää, että työpaikat ottavat ympäristövastuullisuuden entistä paremmin huomioon, jolloin oman työn merkityksellisyys kasvaa.”

Entäpä Olli?

”Ympäristövastuullisuus on valttikortti brändille. Yritys saa hyvin hoidetusta jätevirtojen kierrättämisestä itselleen myös kilpailuedun ja markkinointityökalun. Kun vastuullisuuteen ja toimivaan jätehuoltoon saadaan mukaan isompiakin yrityksiä, saadaan sekajätteen määrää vähennettyä merkittäviä määriä ja hyödynnettäviä materiaaleja lajiteltua erikseen enemmän. Parhaimmillaan raaka-aineille löytyy jatko- ja loppukäyttäjä Suomesta, jolloin koko kertotalous tapahtuu Suomen rajojen sisällä ja luo näin työpaikkoja, kuten Visa sanoi. Yksilön näkökulmasta katsottuna ympäristömanageri antaa lisää tietoa ja taitoa liittyen lajitteluun ja mitä jätejakeille tapahtuu siitä eteenpäin, kun ne tyhjennetään jätehuoneesta. Autamme taloyhtiöitä aloittamaan pakkausmuovinkeräämistä ja pidämme koulutustilaisuuksia asukkaille. Kaikki voittavat!”

 

 

Mikä asiakasprojekteissa on parasta, Visa?

”Parasta ovat pitkäjänteisellä yhteistyöllä saavutetut tulokset – esimerkiksi kierrätysasteen nouseminen ja sekajätteen väheneminen sekä jätehuollon tehostuminen. Korkeampi kierrätysaste ja tehokkaampi jätehuolto johtaa useimmiten myös jätehuollon kustannusten laskemiseen. Samalla on saatu vähennettyä lajitteluvirheitä ja kehitettyä jätetiloja viihtyisimmiksi. Parhaimmillaan jätehuollon uudelleen järjestely on osaltaan auttanut jopa tuholaisongelmienkin torjunnassa.” 

Miten ympäristömanagerointi luo vahvaa kiertotaloustulevaisuutta ja tekee kiertotaloudesta totta, Olli?

”Parantamalla yritysten ja asiakkaiden syntypaikkalajittelua ja etsimällä löydetyille jätevirroille uusia kierrätysmahdollisuuksia asiakkaan kanssa yhteistyössä. Ympäristömanageri toimii asiantuntevana linkkinä jätehuoltoyrityksen ja asiakkaan välillä. Kun olemme osana asiakkaan arkea, pystymme tunnistamaan uusia kierrätysmahdollisuuksia paremmin. Esimerkiksi varmistamme asiakkaan tiloissa, että vaikkapa kuormalavat kierrätetään uudelleen käyttöön eikä niitä laiteta puujätteeseen. Myös ”merkittömät” kuormalavat voidaan käyttää uudestaan. Ympäristömanageri on perillä kiertotalouden uusista mahdollisuuksista ja tuo niistä tietoa sekä etsii uusia kierrätysmahdollisuuksia asiakkaille.”

Me L&T:llä olemme Huomisella töissä. Viimeistään nyt meidän kaikkien on ryhdyttävä ajattelemaan ja toimimaan toisin – siten, että varmistamme kestävän huomisen. Se on hyvinvoiva huominen, joka säilyttää maailman elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.

 

Tutustu L&T:n kiertotalousosaamiseen

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.