Asiakastarinat
18.11.2019 |

Vastuullisen edelläkävijäyrityksen jätehuolto tuotetaan hiilineutraalisti

Nyt yrityksen jätehuollosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt voidaan kompensoida tukemalla sertifioituja metsityshankkeita. Metsityshankkeiden avulla haluamme kannustaa asiakkaitamme konkreettisiin ilmastotekoihin.

Maailma on muuttunut pysyvästi. Viimeistään nyt meidän kaikkien on ryhdyttävä ajattelemaan ja toimimaan toisin – siten, että varmistamme kestävän huomisen. L&T:llä kestävä huominen tarkoittaa muun muassa jokapäiväisiä käytännön tekoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Parannamme jatkuvasti raskaan kalustomme reittitehokkuutta, kehitämme kuljettajien ajotapaa ja siirrymme vähäpäästöisempään kuljetuskalustoon sekä polttoaineisiin.

“Nämä teot eivät kuitenkaan yksinään riitä poistamaan kaikkia jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä, vaan tarvitsemme asiakkaamme mukaan tekemään muutosta kanssamme. Tähän tarpeeseen syntyi hiilineutraali jätehuolto”, summaa L&T:n liiketoimintapäällikkö Jarna Hyvönen.

L&T:llä panostetaan jatkuvasti uusiin kiertotaloutta edistäviin palveluihin, jotka kasvattavat asiakkaidemme materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentävät kustannuksia. Palveluiden avulla asiakkaamme saavat arvokasta tietoa jätemääristään, parantavat kierrätysastettaan sekä pienentävät hiilijalanjälkeään.

“Haluamme kannustaa asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja ympäristön puolesta. Hiilineutraali jätehuolto on yksi palveluistamme, jonka avulla yritys voi ottaa konkreettisen askeleen kohti hiilineutraaliutta. Me hoidamme päästölaskennan, kompensoinnin ja sertifioinnin asiakkaamme puolesta”, kuvaa Jarna.

Hiilineutraali jätehuolto on palvelu L&T:n yritysasiakkaille. Palvelun asiakkaana yrityksen jätehuolto tuotetaan hiilineutraalisti, eli jätehuollosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt mitataan ja mitattu päästömäärä kompensoidaan. Palvelun avulla yrityksen hiilijalanjälki pienenee ja ilmasto hyötyy. 

Yrityksen jätehuollon hiilijalanjälki kompensoidaan tukemalla metsityshankkeita

L&T tarjoaa ensimmäistä kertaa yritysasiakkailleen mahdollisuuden kompensoida jätehuollon hiilijalanjälki sertifioitujen metsityshankkeiden avulla. Kompensointi toteutetaan yhteistyössä Nordic Offsetin kanssa.

“Valitsimme metsityshankkeet kompensointimenetelmäksi, sillä metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät sitovat tehokkaasti hiilidioksidia ilmakehästä eli ne toimivat arvokkaina hiilinieluina”, kertoo Jarna.

Hiilineutraali jätehuolto -palvelussa hyödynnetään Gold Standard -sertifioituja metsityshankkeita. “Ympäristöjärjestö WWF:n aloitteesta luotu, kansainvälisten päästökauppaprojektien standardi takaa, että syntyneet päästövähennykset on tarkastettu ulkopuolisen tahon toimesta ja ne tukevat kestävän kehityksen edistämistä kohdemaassa. Hankkeiden avulla tuetaan esimerkiksi paikallisten työllistymistä sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta”, kertoo Nordic Offsetin yksi perustajista, Maija Saijonmaa.

Tällä hetkellä käyttämämme hanke edistää luonnon ja metsien hyvinvointia Panamassa. Karjatalouden tuhoamaa metsäaluetta hoidetaan istuttamalla alueelle kotoperäisiä puulajeja, jotta alue saadaan vähitellen muutettua takaisin sekametsäksi. Hankkeen avulla on istutettu tähän mennessä yli 7,5 miljoonaa uutta puuta sekä luotu 150 uutta työpaikkaa.

"Tutkimme aktiivisesti mahdollisuuksia kompensointihankkeiden toteuttamiseksi myös kotimaassa. Ilmaston kannalta kustannustehokkaimpia hankkeita löytyy kuitenkin edelleen kehittyvistä maista, joita kansainväliset vaatimukset päästöjen vähentämiseksi eivät vielä koske yhtä tiukasti kuin läntisiä teollisuusmaita. Yhteisen ilmakehämme suojelemisen kannalta ei ole väliä, missä kompensointihanke toteutetaan", perustelee Maija.

“Myös asiakkaamme ovat toivoneet, että kompensoinnin kautta voisi mahdollisimman konkreettisesti vaikuttaa ilmaston hyvinvointiin. Moni edelläkävijäyritys onkin jo innostunut metsityshankkeista ja ottanut palvelun käyttöönsä”, jatkaa Jarna. 

Näin hiilineutraali jätehuolto toimii

Hiilineutraalin jätehuollon asiakkaana yrityksesi jätehuolto tuotetaan hiilineutraalisti: me hoidamme päästölaskennan, kompensoinnin ja sertifioinnin puolestasi.

Palvelun asiakkaana saat raportin jätehuollon kasvihuonekaasupäästöistä, sertifikaatin kompensoiduista päästöistä ja Hiilineutraali jätehuolto -tunnuksen, jota voi käyttää kertoaksesi asiakkaillesi ja muille sidosryhmillesi arvokkaasta ilmastotyöstä.

Palvelulla on kiinteä kuukausihinta, joka perustuu yrityksesi jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjen määrään. 

 

Tutustu hiilineutraaliin jätehuoltoon >

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.