Asiakastarinat
24.09.2021 |

Uusi jätelaki vaatii kaikilta lajittelun ja kierrätyksen kasvattamista

Suomessa astui heinäkuun 19. päivä voimaan uusi jätelaki, jonka tavoitteena on toimeenpanna 4.7.2018 voimaan astunut EU:n kiertotalouspaketti kansalliseen lainsäädäntöön. 

Uuden jätelain myötä jätteen kierrättämisen sekä uusiokäytön velvoitteet korostuvat entisestään.  Uuden jätelain tavoitteena on esittää keinoja, jotka auttavat Suomea saavuttamaan nykyiset ja kiristyvät yhdyskuntajätteiden ja pakkausten kierrätystavoitteet.

Polttoon päätyvän yhdyskuntajätteen määrä tulee EU:n asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi puolittaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että puolet yhdyskuntajätteenä polttoon päätyvästä jätteestä tulisi saada kierrätyksen myötä uusiokäyttöön.  

Uuden jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tätä korostetaan jätteiden erilliskeräysvelvollisuuden avulla, jonka tavoitteena on helpottaa uudelleenkäyttöön valmistelua, kierrätystä tai muuta hyödyntämistä.  

 

Erilliskeräysvelvoitteet koskevat jatkossa myös yrityksiä seuraavasti:
  • Biojätteen erilliskeräys, jos yrityksessä sitä syntyy  vähintään 10 kg/viikossa 
  • Kuitu- ja muovipakkausten erilliskeräys, jos yrityksessä syntyy tätä jätettä vähintään 5 kg/viikossa 
  • Lasipakkausten erilliskeräys, jos yrityksessä syntyy tätä jätettä vähintään 2 kg/viikossa 
  • Metallipakkausten ja pienmetallin erilliskeräys, jos yrityksessä syntyy tätä jätettä vähintään 2 kg/viikossa 
  • Rakennustyömaille laajat erilliskeräysvelvoitteet  

Muista toimialakohtaiset webinaarimme uudesta jätelaista katso tallenteet kevään webinaarisarjasta maksutta tästä.

Yrityksessä syntyviä jätemääriä voi seurata puolestaan Ympäristönetti-palvelussa, josta saa myös helposti ladattua viranomaisraportointiin kelpaavan jätekirjanpidon.  

Lisäksi viranomaisille toimitettavat siirtoasiakirjat tulee jatkossa olla sähköisessä muodossa. L&T:n jätehuoltoasiakkaat saavat sähköisen siirtoasiakirjan Oma L&T -asiointipalvelusta ja rakennusalan asiakkaat Raksanappi -asiointikanavasta.  

20190624_LT_1849 (1)

Taloyhtiöissä lajittelua tulee niin ikään tehostaa 

Uuden jätelain myötä taajamissa sijaitsevien vähintään viiden huoneiston taloyhtiöiden tulee jatkossa järjestää biojätteen, paperin ja kartongin sekä -, muovi-, metalli- ja lasipakkausten erilliskeräys.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa jokaisesta yli viiden huoneiston taloyhtiöstä tulee löytyä omat keräysastiansa sekajätteelle, biojätteelle, kartongille, paperille, muovipakkauksille, metallipakkauksille ja lasipakkauksille. 

Tämä saattaa aiheuttaa tarpeen uusien astioiden hankinnalle tai astioiden uudelleenjärjestelylle jätehuoneessa tai -katoksessa. Tietyillä alueilla voi ottaa käyttöön myös useamman jätejakeen kesken jaettuja nelilokeroastioita. Nelilokero-palvelusta löydät lisätietoa täältä. 

Tutustu uuden jätelain vaatimuksiin

×
Laitetaan yhdessä Suomen kierrätysaste nousuun

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.