Asiakastarinat
06.05.2021 |

Uudistuvan jätelain vaikutukset elintarviketeollisuudelle (webinaaritallenne)

Elintarviketeollisuudessa jätteiden määrän vähentämistä ja vastuullisuutta on edistetty jo aiemmin vapaaehtoisten sitoumusten kautta. Kesällä 2021 voimaan tuleva uudistuva jätelaki ohjaa vielä entistä voimakkaammin kiertotalouden edistämiseen.

Muutoksia tulee etenkin jätteiden erilliskeräysvelvollisuuteen, pakkausten kierrätykseen ja raportointiin.

Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus elintarvikejätteistä

Toiminnan kehittäminen vaatii tietoa eikä kiertotalous ole poikkeus. Siksi jätelaki edellyttää myös elintarvikealan toimijoilta jatkossa entistä parempaa jätevirtojen tuntemista ja raportointia.

Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyvän elintarvikejätteen määrästä ja käsittelystä. Kirjanpitoon on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä myös arvio jäteenä käytöstä poistetun syömäkelpoisen elintarvikkeen kokonaismäärästä. Tällä hetkellä suomalaisessa elintarviketeollisuudessa syntyy syömäkelpoista elintarvikejätettä jopa noin 100 miljoonaa kiloa vuodessa.

Myös osalle elintarviketeollisuuden yrityksistä tulee vaatimuksia jätehuollon kirjanpidosta. Kirjanpitoon on merkittävä mm. syntyneen jätteen laji, laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka sekä jätteen kuljetus ja käsittely.

Tiukemmat kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuudet koskevat tuhansia elintarviketeollisuuden toimijoita ja yhteensä kymmeniä tuhansia ravitsemuspalvelun ja kaupan alan toimijoita. Kyseessä on siis varsin merkittävä raportoinnin uudistus. L&T:n yritysasiakkaille on saatavilla Ympäristönetti-palvelu jätteiden määrän mittaamiseen ja raportointiin. 

Siirtoasiakirjat on laadittava sähköisenä ja tietojen on oltava koneluettavassa muodossa. Sähköinen siirtoasiakirja on jatkossa laadittava mm. vaarallisesta jätteestä ja saostus- ja umpisäiliölietteestä.  

Muutoksia pakkausten vastuisiin ja merkintöihin

Aiemmin pakkausten tuottajayhteisöt ovat vastanneet vain omista materiaaleistaan: metallista, kuiduista ja niin edelleen. Jatkossa jokainen tuottajayhteisö vastaa kaikista pakkausmateriaaleista kokonaisuutena. Tämä tulee todennäköisesti muuttamaan tuottajayhteisöjen organisoitumista.

Etäkauppa, kuten esimerkiksi ulkomainen verkkokauppa, tulee tuottajavastuun piiriin ja vastaa siis jatkossa tasavertaisesti pakkauksista. Sillä saralla vapaamatkustamisen ajat ovat jätelain uudistuksen myötä ohi.

Valtaosa pakkausjätehuollon kustannuksista tulee jatkossa tuottajien maksettavaksi. Näihin kustannuksiin kuuluvat: 

  • pakkausjätteen erilliskeräys asuinkiinteistöiltä
  • pakkausjätteen alueellinen vastaanotto, jatkokuljetus ja käsittely 
  • käytöstä poistettaviin pakkauksiin liittyvää tiedotusta, neuvontaa ja kirjanpitotietojen ilmoittaminensta.

On arvioitu, että tuottajayhteisöille kohdistuvat kustannukset jopa kolminkertaistuvat nykyisestä. Toisaalta pakkausten kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys vaikuttavat tuottajavastuumaksuihin alentavasti. Tällä edistetään kestävää ja materiaalitehokasta pakkaustuotesuunnittelua.

Jätelain uudistuksen lisäksi elintarviketeollisuutta koskettaa SUP-direktiivi, joka kieltää tietynlaisten muovituotteiden markkinoille saattamisen ja asettaa vaatimuksia tarkemmille pakkausmerkinnöille 3.7.2021 alkaen. 

Webinaaritallenne: uudistuvan jätelain vaikutukset elintarviketeollisuudelle 

Pidimme 16.4. webinaarin, jossa asiantuntijamme kertoivat tarkemmin jätelain yksityiskohdista ja vaikutuksista elintarviketeollisuudelle. Lisäksi kuultiin, miten Meiralla edistetään yrityksessä asetettua 80 % kierrätystavoitetta.

Katso tallenne >

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.