Asiakastarinat
19.10.2017 |

Työturvallisuus on väärä paikka säästää

Turvallisuuden johtaminen vaihtelee suuresti paitsi isojen ja pienien toimijoiden myös toimialojen välillä. Joka yrityksessä ei kuitenkaan tavoitteellisesti johdeta työturvallisuutta, vaikka näin pitäisi olla.

Työturvallisuuden johtaminen korostuu aina, kun työympäristössä tapahtuu muutoksia. Muutostilanteissa läsnä on paljon ihmisiä, joista jokaisella on kiire. Silloin myös riskit kasvavat.

Johtamista ei kuitenkaan voi jättää ainoastaan esimiesten vastuulle, myös työntekijät on perehdytettävä toimimaan vastuullisesti. Tavoitteet ja toimintamallit on kehitettävä yhteistyössä kaikkien teollisuusalueella toimivien yritysten kesken.

Toisin sanoen yhteistyöyritysten henkilökunnan ja vuokratyövoiman on sitouduttava täysin samoihin toimintamalleihin kuin omien työntekijöiden.

Työturvallisuus on asennekysymys

Työturvallisuus alkaa huolehtimalla, että perusasiat ovat kunnossa: työohjeet ovat selkeät, työ on huolellisesti suunniteltu, riskienhallintaan ja ennakointiin panostetaan, turha kiire poistetaan, työturvallisuuteen sitoudutaan ja sitä suunnitellaan sekä toteutetaan yhdessä.

Ennen kaikkea työturvallisuus onkin asennekysymys – sen parantamiseen tähtäävän toiminnan on oltava positiivinen ja arkea helpottava, ei negatiivinen tai työntekoa vaikeuttava asia.

Asenteeseen kuuluu kaverin tukeminen ja varoittaminen sekä havainnoista raportoiminen, mutta myös kiittäminen ja kehuminen aina, kun siihen on aihetta.

Millainen on sinun työympäristösi työturvallisuuspolitiikka?

Työturvallisuus ei tarkoita vain omien työntekijöiden turvallisuudesta huolehtimista, vaan joka ainoan työmaalla työskentelevän ihmisen huomioimista. Yhdessä suunnittelu takaa sen, ettei toisille aiheuteta turhia riskejä.

Siksi onkin tärkeää pohtia:

  • Millaiset ovat työturvallisuustavoitteet – onko niitä?
  • Miten tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan?
  • Miten työtä valvotaan?
  • Millainen on esimiesten koulutustaso?
  • Miten työntekijöitä perehdytetään työturvallisuusajatteluun?
  • Mikä on käytettävän kaluston kunto?
  • Kuinka usein vaaratilanteita syntyy?
  • Miten niihin reagoidaan?

Näitä asioita on painotettava myös tukipalveluja tarjoavan yrityksen valinnassa. Aina löytyy halvempi tarjous, mutta mitä halpa hinta sisältää? Työturvallisuus on väärä paikka säästää!

Lue lisää teollisista tukipalveluista ja työturvallisuudesta Teollisten tukipalveluiden osto-oppaasta! Voit ladata maksuttoman oppaan itsellesi alta.

Lataa Teollisten tukipalveluiden osto-opas

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.