13.09.2016 |

Tunnetko työturvallisuuden mittarit?

Työturvallisuutta on hankala parantaa tavoitteellisesti, jos käytössä ei ole selkeitä mittareita.

Kirjoitin aiemmin työtapaturmien kovasta hinnasta yksilölle ja työpaikoille. Annoin myös vinkkejä, miten tapaturmia voi vähentää.

Tapaturmien vähentämisessä kannattaa olla tavoitteellinen, jotta kehitystä tapahtuisi. Tavoitteet vaativat selkeitä mittareita, joilla tapaturmien määrää suhteutetaan.

Työturvallisuuden mittarit on hyvä tuntea. Tärkeintä on, että työpaikalla käytetään samaa mittaria ja sitä sovelletaan koko ajan samalla tavalla.

1. Suomessa yleisin mittari

Yleisin Suomessa käytetty mittari on tapaturmien taajuus, eli LTA (lost time accidents), suhteessa miljoonaan työtuntiin. Tapaturmaksi luokitellaan sellaiset onnettomuudet, jotka vaativat yli päivän poissaoloa työstä.

Vuotta 2015 koskevien tilastojen mukaan Suomessa tapaturmataajuus on vajaa 30. Teollisuudessa luku on 33. Teollisuuden toimialaa lukuun ottamatta tapaturmataajuudet joko nousivat tai pysyivät edellisvuoden tasolla. Monilla päätoimialoilla taajuus palasi vuoden 2013 tasoon. Pidemmällä aikavälillä erityisesti rakentamisen ja teollisuuden toimialan taajuustrendi on kuitenkin ollut laskeva.

L&T:llä olemme saaneet kymmenessä vuodessa luvun putoamaan vajaasta 90:stä tapaturmasta 11:een.

turvallisuuskehitys.jpg

2. Kansainvälinen haastaja

Kansainvälisesti käytetympi mittari on TRIF (total recordable incident frequency). Tämä mittari ottaa huomioon myös tapaturmat, jotka vaativat esimerkiksi käynnin ensiavussa, mutta ei aiheuta poissaoloa työstä. Tapaturmien määrä suhteutetaan tehtyihin työtunteihin.

L&T:llä olemme onnistuneet laskemaan TRIF:in kymmenessä vuodessa vajaasta 100:sta vajaaseen 50:een.

3. Ennakoiva työturvallisuusmittari

Ennakoivilla mittareilla tarkkaillaan esimerkiksi organisaation työturvallisuusjärjestelmän vaatimusten mukaisuutta, työturvallisuuden edistämiseksi tehtyä työtä sekä turvallisuusjohtamisen ja työympäristön tasoa.

Hyvän työturvallisuustoiminnan merkkejä ovat yleensä vaaratilanteista ilmoittaminen, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, turvallisuuskoulutus, turvallisuuskierrokset, hyvä järjestys ja siisteys, jatkuva parantaminen sekä koko henkilöstön sitoutuminen.

Ennakointi on ollut isossa roolissa, kun me L&T:llä olemme onnistuneet pudottamaan työtapaturmien määrää merkittävästi. Tapaturmat ovat vähentyneet samalla, kun ennakoivat toimenpiteet ja havainnot ovat lisääntyneet.

Turvallisuushavaintoja, safety walkeja, turvallisuustuokioita ja riskien arviointeja tehtiin viime vuonna koko L&T:n tasolla noin 37 000 kappaletta.

Lue lisää työturvallisuuden kehittämisestä Tavoitteena 0 tapaturmaa -sivulta - ja katso myös Tehdaspalvelut -kokonaisuutemme teollisuusyrityksille:

Lue, miten pääset kohti nollaa tapaturmaa!

 

Siirry tietopankkiin

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.