Asiakastarinat
06.09.2016 |

Työtapaturman hinta on kova - 5 vinkkiä niiden välttämiseen

Työtapaturman hinta on inhimillisesti valtava. Se voi aiheuttaa myös yritykselle paljon vahinkoa.

Työtapaturmiin suhtaudutaan suomalaisessa teollisuudessa entistä vakavammin. Se on hyvä asia, sillä tapaturmat aiheuttavat hidastuksia ja kustannuksia mutta erityisesti inhimillistä kärsimystä.

Työtapaturman hinta työnantajalle on Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan keskimäärin yli 6000 euroa, mutta pahimmillaan kustannukset ovat moninkertaiset, jos tapaturma johtaa eläköitymiseen. Koko Suomen tasolla työtapaturmien yhteenlaskettu hinta on useita satoja miljoonia euroja vuosittain. Tapaturmat ovat yritykselle myös imagoriski. Erityisesti suurissa yhtiöissä tapahtuvat tapaturmat päätyvät usein esille mediassa. Tapaturmien vähentämiseen siis kannattaa kiinnittää huomiota - siksi meilläkin ennakoiva työturvallisuus on olennainen osa Tehdaspalveluitamme.

Perusasiat kuntoon

Lassila & Tikanoja on onnistunut pudottamaan työtapaturmien määrää paljon Nollapeli-ohjelmalla. Suomalaisessa teollisuudessa tapaturmien tiheyttä mittaava luku on viime vuosina ollut keskimäärin 30. Luku tarkoittaa työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Lähdimme liikkeelle samasta luvusta, mutta nyt lukumme on noin 11. Tämän takia jaan mielelläni kokemuksia, miten työtapaturmia saadaan vähennettyä suomalaisissa tehtaissa.

1. Vaaran kartoittaminen vähentää tapaturmia

Tärkein tapa välttää tapaturmia ja onnettomuuksia on ennakointi. Me esimerkiksi teemme tulevaan kohteeseen riskiarvioinnin, jonka avulla tiedämme, voiko työn tehdä turvallisesti. Kieltäydymme jopa urakoista, joissa on selviä riskejä.

Mahdollinen vaaratilanne on parempi kuin toteutunut vaaratilanne. Meidän työtapaturmatiheytemme on mennyt alaspäin samalla, kun turvallisuushavaintojen määrä on kasvanut. Nyt työntekijämme tekevät vuosittain yli 20 000 havaintoa, kun vielä 2010-luvun alussa jäätiin alle 10 000 havaintoon. Olemme tehneet havaitsemisen helpoksi, sillä havainnon voi tehdä välittömästi älypuhelinsovelluksella.

Osa ennakointia on myös se, että tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkkaan. Me teemme monitasoisen selvityksen, jotta löydämme juurisyyn onnettomuuden taustalta. Vain juurisyyt kitkemällä voidaan päästä todella mataliin tapaturmalukuihin.

2. Tue turvallisuuskulttuuria tavotteilla

Työturvallisuutta korostava kulttuuri täytyy rakentaa ja sitä täytyy pitää yllä. Johdon on näytettävä esimerkkiä ja varmistettava, että kaikilla tasoilla turvallisuus nostetaan tärkeäksi asiaksi. Välittämisen kulttuuria on hyvä levittää: ei riitä, että varmistaa itse tekevänsä työtä turvallisesti. On reagoitava, jos huomaa, että työkaveri tekee työn vaarallisesti.

Meillä L&T:llä työturvallisuutta mitataan, ja mittareille on tavoitteet. Lue blogikirjoitus mittareista täältä.

3. Töiden suunnitteluun kannattaa panostaa

Teollisuudessa seisokki on ylimääräinen riskitekijä. Sen näkee myös meidän tilastoista Teollisuuspalvelut-toimialallamme, sillä tapaturmissa tulee piikki toisella ja kolmannella kvartaalilla.

Seisokki aiheuttaa riskin useasta syystä. Paikalla on paljon alihankkijoita, jotka käyttävät väliaikaista työvoimaa. Kokonaisuuden suunnittelu voi olla puutteellista.

Hyvä suunnittelu on avain sujuvaan seisokkiin. Me L&T:llä pyrimme siihen, että olemme mukana seisokin suunnittelussa ajoissa. Näin voimme varmistaa, että oikeat koneet ovat käytössä, ehdimme tehdä riskikartoituksen ja varata työvoimaa. Käytämme keskimääräistä vähemmän alihankkijoita. Sen sijaan meillä on käytössä työvoimapankki, jossa olevat työntekijät on koulutettu tehtäviinsä.

4. Pidä ammattitaito ja työvälineet kunnossa

Tapaturmien riski kasvaa, jos henkilökunnassa on työntekijöitä, jotka eivät osaa käyttää koneita tai laitteita kunnolla. Siksi koulutuksista on pidettävä kiinni kurinalaisesti. Erityisen riskin muodostaa pitkään työpaikalta poissa ollut työntekijä. Työympäristö ja laitteet ovat voineet muuttua poissaolon aikana, mutta työt aloitetaan ilman perehdytystä. Kannattaa asettaa vaatimus palaavan työntekijän uudelleenkoulutuksesta.

Työvälineiden on myös oltava niin hyvässä kunnossa, että ne eivät voi aiheuttaa lisäriskiä tapaturmalle. Kannattaa myös tarjota työntekijöille riskejä pienentäviä varusteita, kuten liukuesteitä kenkiin. Me teemme parhaillaan yhteistyötä työkenkien valmistajan kanssa yhä pitävämpien kenkien kehittämisessä.

5. Luotettava kumppani

Nykyään isot yhtiöt pyrkivät nollatasoon vakavissa työtapaturmissa. Se on hyvä suuntaus. Kumppania kannattaa haastaa myös työturvallisuusasioissa. Vaadi selkeitä turvallisuussuunnitelmia ja aikatauluja.

Sopikaa yhdessä mittareista ja tavoitteista, joita kohti pyritään. Vaadi kumppanilta jatkuvasti uusia innovaatioita, joilla voidaan parantaa turvallisuutta.

Lue lisää työturvallisuudesta Tavoitteena 0 tapaturmaa -sivulta:

Lue, miten pääset kohti nollaa tapaturmaa!

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.