Asiakastarinat
01.04.2020 |

Liian täyttä työmaalla? Työmaasuunnitelma ennakoi rakennustyömaan kierrätystarpeita

Oletko koskaan ajatellut, ettei työmaalla yksinkertaisesti tila riitä kierrättämiselle? Kun jätehuollossa ottaa huomioon eri työmaavaiheet, työmaalta vapautuu tilaa, kierrätysaste nousee ja kustannukset laskevat lähes huomaamatta. Tässä artikkelissa L&T:n asiantuntija Tommi Tupala kertoo, miten työmaasuunnitelman tekeminen muuttaa koko rakennustyömaan yleisilmeen.

Tommi Tupala, mikä oikein on työmaasuunnitelma?

“Työmaasuunnitelma on kanssamme laadittava dokumentti siitä, miten työmaan jätehuolto järjestetään eri työmaavaiheiden aikana. Työmaasuunnitelmaa varten kartoitamme, mitä vaiheita rakentamisessa on, mitä jätteitä niiden aikana syntyy ja kuinka paljon, millä välineillä jakeet keräillään sekä mihin kerätyt materiaalit toimitetaan.”

Miten työmaasuunnitelman tekeminen muuttaa työmaan jätehuoltoa?

“Rakentamisen eri vaiheissa syntyy erilaisia jakeita. Kun jätehuollossa on otettu huomioon rakennustyömaan eri vaiheet, pystymme tuomaan tarvittavat keräysastiat paikalle juuri oikealla hetkellä. Näin ollen työmaalla ei ole turhia keräilyastioita viemässä tilaa, joka on muutenkin rajallista.”

Tuleeko aktiivisemmasta jätehuollosta lisää kustannuksia?

“Kustannuksia ei tule lisää. Esimerkiksi lavoja harvoin tarvitsee enää runkovaiheen jälkeen, jolloin lavavuokra jää kokonaan pois. Kustannuksia säästyy, kun työmaalla on vain ne keräilyastiat, joita todella tarvitaan – vaikka ne olisivat pienempiä ja niitä tyhjennettäisiin useammin.”

Mikä on yleisin kierrättämiseen liittyvä huoli rakennusmestareille?

“Tilanpuute on iso huoli. Monille rakennusmestareille tulee yllätyksenä, että eri jätelajien erottelu itse asiassa tuo työmaalle lisää tilaa. Myös turvallisuus ja työmukavuus lisääntyvät, kun kierrätettävät materiaalit lajitellaan heti niiden syntyessä niille kuuluviin astioihin, jotka tarvittaessa kulkevat asentajien mukana.”

Mikä muu on oleellista kierrätysasteen nostamisessa?

“Tiedon jakaminen on tärkeää. Meiltä on toivottu ohjeistusta eri vaiheisiin, ja olemme muun muassa päivittäneet asentajakohtaisia ohjeita lajittelun tueksi.”


Näin kierrätät rakennusjätteet eri työmaavaiheissa:

Runkovaihe

Kun rakennuksen runkoa rakennetaan, syntyy paljon kiviainesta, puuta ja energiajaetta. Keräysastiat ovat isoja, koska samaa jätelajia syntyy yleensä paljon, mutta astioita ei tarvitse olla suurta määrää.

Tärkeimmät jätelajit, joita kerätä: betoni ja kiviaines, metalli sekä puu kierrätyspuuna.

Sisävaihe

Kun rakentaminen siirtyy sisätiloihin, syntyy paljon kierrätettäviä materiaaleja, kuten muovia, kipsiä ja pahvia. Tässä vaiheessa keräilyastioiden määrä kasvaa, mutta niiden ei tarvitse olla isoja. Tärkeää on huolehtia, että keräysastiat ovat lähellä asentajia, jotta siivoaminen ja kierrätys voi tapahtua vaivattomasti työskentelyn ohessa.

Tärkeimmät jätelajit, joita kerätä: muovi, kipsi, pahvi ja kuormalavat.

Päätösvaihe

Rakennustyömaan päätösvaiheeseen kuuluu paljon siivoamista ja sekalaista tekemistä. Jakeiden osalta syntyy paljon samoja kuin sisätyössäkin, eli samat keräilyastiat kulkevat mukana työmaan loppuun saakka.

Tärkeimmät jätelajit, joita kerätä: muovi, kipsi, pahvi ja kuormalavat.


 

Kaipaatko täsmävinkkejä juuri teidän työmaanne jätteiden kierrätykseen? 

Ota yhteyttä L&T:n asiantuntijoihin!

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.