Asiakastarinat
12.10.2017 |

Tukipalvelut ovat tärkeä osa hyvin suunniteltua riskienhallintaa

Teollisen toiminnan tukipalvelut, kuten tekniset prosessipuhdistukset, jätehuolto, kuljetukset, siivoukset ja niin edelleen, mielletään usein välttämättömäksi pahaksi. Toisaalta teollista toimintaa on mahdotonta suorittaa ilman näiden tukipalveluiden olemassaoloa.

Tukipalvelut ovat tehtaan toiminnan kannalta kriittisessä roolissa. Esimerkiksi pihojen hiekoitus on välttämätöntä, mikäli tavaravirtoja halutaan kuljettaa tehtaalta ja tehtaalle. Jos piha on jäässä ja lumessa, autojen liikkuminen takkuaa ja tehtaan toiminta kompastelee.

Riskienhallintaa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, joista yksi on tehtaan häiriötön toiminta ja sitä mahdollisesti uhkaavat tekijät. Miten arvioidaan riskienhallinnan näkökulmasta, mitkä palvelut ovat erityisen kriittisiä?

Riskianalyysi paljastaa vaaratekijät

Arvioinnin voi tehdä itse, mutta helpommalla pääsee teettämällä riskianalyysi ulkopuolisella toimijalla. Analyysissä tarkastellaan tehtaan käytön kannalta kriittisiä toimintoja, jotka voivat pahimmassa tapauksessa uhata tehtaan toimintaa.

Riskit tunnistetaan ja pisteytetään niiden vaikuttavuuden ja merkityksen mukaan. Yleensä tunnistetaan myös sellaiset toimenpiteet, joiden avulla riskit voidaan ennakoida ja estää. Riskianalyysin perusajatus pähkinänkuoressa on tunnistaa mahdolliset vaaratekijät ennen kuin mitään ikävää sattuu.

Tukipalvelut ovat tärkeä osa hyvin suunniteltua riskienhallintaa. Erityisesti tehtaan kapasiteetin muutostilanteet tai ulkopuoliset tekijät synnyttävät normaalista poikkeavia riskejä, joihin täytyy osata varautua. Ei siis ole samantekevää, keneltä tukipalvelut hankkii.

Ammattitaito ratkaisee onnettomuustilanteissa

Tukipalveluiden tarjoajat eivät välttämättä kykene poistamaan riskejä toivotulla tavalla, elleivät he ymmärrä oman toimintansa merkitystä kokonaisuuden kannalta ja tarjoa tasalaatuista, tietyn vasteajan täyttävää palvelukokonaisuutta.

Ostajan on myös syytä punnita, kannattaako palvelut ostaa yhden johdon alaisuudessa toimivalta yritykseltä, vai lukuisalta joukolta alihankkijoita.

Tällä on merkitystä erityisesti onnettomuustilanteissa. Palveluntarjoajan on ratkaistava ongelma välittömästi, tehtaalla olevalla henkilökunnalla ja kalustolla. Ylimääräisiin yhteydenottoihin tai resurssien saatavuuden ihmettelyyn ei yleensä ole aikaa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Toimintaa helpottaa olennaisesti se, että riskianalyysi on tehty etukäteen ja toimenpiteet riskien rajoittamisen varalta määritelty. Tähän kuuluvat myös oikeanlaiset sopimukset, jotka takaavat esimerkiksi vian rajoittamiseen ennalta määritellyn suoritusajan.

Tukipalveluja kannattaakin aina välillä tarkastella myös riskenhallinnan näkökulmasta. Se auttaa määrittämään myös sitä, mikä on tukipalveluiden rooli osana hyvin suunniteltua riskienhallintaa.

Jos kaipaat lisää vinkkejä teollisten tukipalveluiden hankintaan, lataa maksuton Teollisten tukipalveluiden osto-opas itsellesi alta.

Lataa Teollisten tukipalveluiden osto-opas

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.