Asiakastarinat
25.10.2016 |

Teollisuus on entistä ympäristötietoisempaa

Ympäristöasioiden merkitys teollisuudessa on jatkuvasti kasvanut. Teollisuudessa pohditaan nyt laajasti, miten ympäristöriskejä voidaan pienentää ja ympäristökuormitusta vähentää.

Ympäristöasioiden parempi huomioon ottaminen on järkevää kaikista näkökulmista. Parhaimmillaan kustannuksia on mahdollista jopa laskea, kun raaka-aineita käytetään resurssiviisaasti ja tuotannossa syntyviä sivuvirtoja ohjataan uusiin käyttötarkoituksiin kaatopaikkojen sijaan. Ympäristöongelmat ovat teollisuudelle myös suuri imagohaitta.

Sivuvirrat tärkeitä

Tärkeää ympäristövaikutuksen leikkaamisessa on jäte- ja sivuvirtojen optimointi. Jätevirtoja pyritään ohjaamaan entistä tehokkaammin lisäämällä syntypaikkalajittelua. Sivuvirroille etsitään uusia käyttöpaikkoja, jotta kaatopaikalle viemistä voidaan välttää. Me autamme asiakkaitamme koko ajan löytämään uusia kohteita, joihin sivuvirtoja voi ohjata.

Sivuvirtojen ohjauksessa auttaa se, että tehdasta tarkastellaan osana alueensa arvoverkkoa ja yhteistyötä alueen teollisten toimijoiden välillä voidaan vielä lisätä. Näin voidaan löytää tapoja, joilla toisen jäte voi olla toisen raaka-aine.

Reagoi trendiin näin: Varmista, että tuotannon sivuvirrat käytetään parhaan mukaan hyödyksi. Muista, että kumppanilla voi olla laajempi verkosto käyttökohteista.

Lue Teollisuuden trendiraportista lisää teollisuuden kuulumisista:

Teollisuuden-trendiraportti-cta

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.