Asiakastarinat
11.10.2016 |

Teollisuuden ulkoistusaalto kääntyi - lue miten reagoida

Teollisuudessa ulkoistettiin 2000-luvun alussa paljon toimintoja. Nyt ulkoistuksia vedetään takaisin, jotta ydinosaaminen saataisiin pysymään tehtailla.

2000-luvun alussa teollisuudessa ulkoistettiin paljon tukitoimintoja. Ulkoistuksessa edettiin myös kohti tuotantoa siirtämällä esimerkiksi kunnossapitoa alihankkijoille. Alalla alettiin pohtia, mikä on ydinosaamista ja keskityttiin siihen. Tämä saattoi osittain johtua elektroniikkateollisuuden ja ICT-sektorin vaikutuksesta: elektroniikkateollisuuden menestyjät pitivät oman tuotantonsa kevyenä ja alihankintaketjun ja sopimusvalmistajien verkon tiiviinä.

Nokian menestys osoittaa, että strategia toimi tuolla alalla hyvin. Ehkä osin ajattelumalli siirtyi sieltä perusteollisuuden puolelle. Painetta toi myös tuotannon siirtyminen halpatuotantomaihin. Perusteollisuus eroaa kuitenkin paljon elektroniikkateollisuudesta. Monet teollisuuslaitokset ovat kasvaneet vuosien saatossa ja siellä on erilaista konekantaa.

Kahta samanlaista tehdasta ei oikeastaan ole. Siksi osaamista on alettu vetää kunnossapidossa taas sisään. Tuotanto ja kunnossapito halutaan omiin näppeihin. Teollisuus on alkanut panostaa oman osaamisen varmistamiseen. Käytön ja kunnossapidon väli ei saa kasvaa liian suureksi.

Miten trendiin kannattaa reagoida?

Teollisuusyrityksille on tärkeää tunnistaa kriittiset prosessit ja resurssit: laitteet ja osaamiset, jotka ovat tulevaisuuden tuottavuuden kannalta tärkeitä. Samalla voi tunnistaa ne osaamisalueet, joissa kannattaa käyttää kumppania, jolla on parempi osaaminen ja läsnäolo.

Me L&T:llä olemme siinä rajapinnassa: tukipalveluissa pyritään löytämään uudenlaisia yhteistyömalleja, jotta teollisuus voi keskittyä tuotantoon ja kunnossapidon ohjaukseen sekä avaintehtäviin. Tukipalveluiden toimittajan on hyvä päästä keskusteluihin suoraan tuotannon kanssa, jotta rajapintoja on vähemmän. Rajapinnat kannattaa myös ottaa erityistarkasteluun: onko järkeä, että oma kunnossapidon ammattilainen tekee esimerkiksi puhtaanapidon töitä, jotka on hyvä ulkoistaa.

Reagoi trendiin näin: Pohdi, mitkä ovat kriittisiä osaamisalueita, joihin tarvitaan hyvin dedikoitua ja omaa osaamista.

Lue Teollisuuden trendiraportista, mitkä ovat Antti Tervon mielestä neljä muuta teollisuuden trendiä:

Teollisuuden-trendiraportti-cta

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.