Asiakastarinat
10.01.2018 |

Teollisuuden työnjohtaja pitää kustannukset kurissa

Teollisuuden työnjohtaja tai palveluvastaava vastaa tuotannon ja teollisuuskiinteistön tukipalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä palvelukokonaisuuden toiminnasta ja taloudesta.

Selkeä malli kohteen johtamisesta asiakkaan yhteyshenkilöiden kanssa helpottaa muutoksiin reagointia sekä auttaa tunnistamaan tehostus- ja kehityskohteita. Työnjohtaja toimii asiakkaan edunvalvojana esimerkiksi laitepuhdistuksiin, kiinteistön ylläpitoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa.

Mitä työnjohtajan tehtäviin kuuluu?

Työnjohtaja on vastuussa sopimuksessa määriteltyjen tukipalveluiden toiminnasta, suunnitelmallisuudesta ja kustannustehokkuudesta. Työnjohtajan tehtäviin voi esimerkiksi kuulua:

 • Kulubudjetin laadinta ja seuranta
 • Kiinteistön turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä huolehtiminen
 • Lakisääteisistä huolloista ja tarkastuksista vastaaminen sekä korjausohjelmien toteuttaminen
 • Yllä- ja kunnossapidon valvonta
 • Jätehuollon optimointi esimerkiksi kierrätysastetta kehittäen
 • Tuotantotilojen ja -laitteiden puhtaustason varmistaminen ja toiminnan kehittäminen
 • Energiankulutuksen seuranta ja hallinta
 • Vikatilanteiden hoitaminen
 • Lupa-asioista huolehtiminen
 • Kiinteistöön liittyvien investointitarpeiden esittäminen tilaajalle
 • Kiinteistöön liittyvien ostopalvelujen johtaminen
 • Kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyden varmistaminen
 • Sekä muut työnjohtajalle osoitetut tehtävät.

Jatkuvan kehittämisen mallissa kohdetyönjohdolla on yrityksen tuki ja verkosto toiminnan kehittämiselle, sekä parhaiden käytänteiden tuomiselle. Näin varmistetaan, että mahdolliset kehityskohteet havaitaan ajoissa ja niiden pohjalta ryhdytään myös toimeen.

Miksi ulkopuolisen työnjohtajan käyttäminen kannattaa?

Ulkopuolinen taho katsoo tehtaan toimintaa eri kantilta kuin yrityksen sisäinen toimija. Ongelmakohdat on helpompi havaita, kun taustalla ei ole “ainahan asiat on tehty näin” -ajattelumallia.

Lisäksi ulkopuolisella työnjohtajalla on usein aiempaa kokemusta teollisten tukipalveluiden johtamisesta, joten hän tuo mukanaan suuren määrän hyväksi havaittuja käytänteitä ja kehitysideoita. Ulkopuolisen työnjohtajan käyttäminen kannattaakin neljästä eri syystä:

 1. Helppous ja vaivattomuus: yksi ja sama toimittaja toteuttaa ja valvoo palvelukokonaisuutta.

 2. Kustannukset pysyvät hallinnassa, kun palvelujen välillä ei ole rajapintoja ja työtehtäviä voidaan järkeistää.

 3. Toimintamalli säilyy yhtenäisenä, kun kokonaisuutta johdetaan keskitetysti. Toimintamalli joustaa palvelutarpeiden muuttuessa: tällä varmistetaan aina asiakkaan tarpeisiin optimoitu palvelukokonaisuus.

 4. Kokonaisvastuu palvelujen kehittämisestä, laadun seurannasta sekä turvallisuuden valvonnasta ja parantamisesta on yksissä käsissä sekä ammattimaisesti johdettu.


Kun kokonaisuuden hallinta on osaavissa käsissä, voi yritys rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Etsitkö kumppania johtamaan ja kehittämään teollisuuden tukipalveluita? Hyviä vinkkejä kumppanivalintaan löydät Teollisten tukipalveluiden osto-oppaasta. Voit ladata sen itsellesi maksutta alta.

 

Lataa Teollisten tukipalveluiden osto-opas

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.