Asiakastarinat
05.08.2020 |

Teollisuuden tukipalveluiden kokonaisvaltaisella kumppanuudella varaudutaan muuttuviin olosuhteisiin

Raskaassa prosessiteollisuudessa kokonaisvaltainen kumppanuus nousee arvoonsa paitsi toiminnan kehittämiseksi, myös silloin, kun poikkeusolot tuovat oman tekijänsä muutenkin muuttuvissa olosuhteissa työskentelyyn. 

L&T:n teollisuudelle tarjoamat tukipalvelut tähtäävät siihen, ettei asiakkaan tarvitse huolehtia tukipalveluiden toimivuudesta ja tuotannosta, vaan hän voisi keskittyä omaan ydintoimintaansa. Hajautettuihin tukipalveluihin verrattuna yhtenäisesti johdetun palvelun etuna on, että asiakas saa häiriöttömän ja nimetyn, kasvollisen palveluketjun. 

Olemme mukana asiakkaan arjessa, pidämme puhtaana prosesseja sekä tuotamme tukipalveluita, joissa operoidaan esimerkiksi asiakkaan sivuvirtojen hyötykäyttöä ja viime kädessä asiakkaan omien jätteiden loppusijoitusalueita. 

Teollisuudessa tilanteiden muuttuessa riskit ovat suuret ja yllätyksiä voi tulla niin tuotannossa kuin tukipalveluiden järjestelyissä. Tai ulkoapäin, kuten koronapandemia on osoittanut. Kun tukipalvelut on johdettu yhtenäisesti, pystytään riskejäkin hallitsemaan paremmin, koska selkeä jäljitettävyys säilyy – aina on esimerkiksi tiedossa, kuka tehtaan alueella on ollut. 

Erityisesti korona-tilanteessa systemaattisesti johdettujen palveluiden hyöty on ollut merkittävä: kun turvallisuusohjeistukset ja olosuhteet ovat muuttuneet nopeastikin, selkeät rajapinnat varmistavat, että kaikki suositukset ja ohjeistukset saadaan vietyä käytäntöön tehokkaasti. 

Laaja vuorovaikutus nopeuttaa reagointia

L&T:llä asiakkaan kanssa ollaan vuorovaikutuksessa monella eri organisaation tasolla. Päivittäisessä arjessa näkyy kasvollinen työnjohto, ja asiakkuuden hoidossa katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen ja kehitetään toimintaa. Strategisessa kumppanuudessa ohjausryhmä tarkastelee säännöllisesti myös asiakkaan tarpeiden kokonaisuutta sekä kehityskohteita. 

Kun yhteydenpito ja tiedonvaihto on näin aktiivista, reagoiminen uusiin ja muuttuviin olosuhteisiin on tehokkaampaa. Esimerkiksi poikkeusaikana pääpaino on ollut johtamis- ja yhteistyömallissa niin oman kuin asiakkaankin tai tehtaan muiden toimijoiden henkilöstön suojaamisessa; heitä kaikkia tarvitsemme, jotta tehtaiden tuotanto pysyy häiriöttä käynnissä myös poikkeusaikana. 

Kumppanilta ratkaisut poikkeusolojen tarpeisiin

Muuttuvat olosuhteet ovat näkyneet niin omissa turvallisuuskäytännöissämme kuin asiakkaankin ohjeistuksissa. Koronan leviämistä on ehkäisty paitsi tiukoilla hygieniaohjeistuksilla ja muistuttamalla turvavälien tärkeydestä, myös muun muassa järjestelemällä työtehtäviä niin, että henkilökontakteja eri kohteissa työskentelevien välillä ei syntyisi. Tällä varmistetaan, että virus ei pääse leviämään asiakaskohteiden välillä. 

L&T:n siivous- ja desinfiointipalveluille on ollut kysyntää, ja koronan leviämisen ehkäisyyn liittyvistä asioista on tullut paljon tiedusteluja. Prosessipuhdistuksen puolella työntekijöiden suojavarustus on normaalina arkenakin vahvaa, ja nyt siihen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota koronariskin vuoksi. 

Mitä oppeja kevään poikkeustilanteesta

Kevään nopeasti edennyt ja toimenpiteitä vaatinut pandemia muistutti johtamismallien tärkeydestä. Haasteelliseen tilanteeseen liittyvissä yhteydenotoissa tiedusteltiin muun muassa, miten olemme varautuneet tilanteeseen. Keskustelimme asiakkaiden kanssa tarpeesta muuttaa yhteistyökäytäntöjä ja viestintätapoja, ja verkkokokousten sekä sähköisten työkalujen käyttöä lisättiin heti.

Itse prosesseja ei tarvinnut kuitenkaan muuttaa, vaan toimintaa tiivistettiin ja sisältöä tarkasteltiin tilanteen mukaan, jotta esimerkiksi asiakkaan, kumppanin ja viranomaisten antamat ohjeet saatiin nivoutettua toimintaan mahdollisimman selkeästi. 

Toinen poikkeustilanteessa esille noussut asia oli kohtaamiset eri kenttätehtävissä silloin, kun suurempi huolto on edessä. Niihin on varauduttu nyt entistä tarkemmin ja panostettu etukäteissuunnitteluun sekä liikkumisen vähentämiseen, jotta turhia kohtaamisia vältettäisiin. Tämän vuoksi esimerkiksi saniteettipalveluita on pyritty sijoittamaan lähelle työkohteita desinfiointi- sekä käsienpesumahdollisuudet huomioon ottaen. 

Ota nämä asiat huomioon, kun valitset kumppania tukipalveluihin

Osaava teollisten tukipalveluiden kumppani on arvokas apu muuttuvissa olosuhteissa. Kumppania valittaessa kannattaakin kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Miten palvelu on varmennettu? Miten kriittinen osaaminen on varmennettu?
    • Selvitä, miten kumppani on varmistanut palvelun jatkuvuuden poikkeusaikanakin ja onko kumppanilla olemassa suunnitelma oman henkilöstön tiedottamiseen ja toimintakykyisenä pitämiseen.
    • Vaadi kumppanilta varautumissuunnitelma. 
  • Asiakkuuden hoito ja kommunikaatio
    • Selvitä, minkälainen johtamis- ja asiakkuudenhoitomalli kumppanilla on ja minkälaiset toimintamallit poikkeustilanteiden varalle.
    • Vaadi kasvollinen työnjohto sekä säännölliset palaverit suunnittelutyöhön.

Jos etsit kumppania tuottamaan teollisia tukipalveluita, ota yhteyttä! Me autamme mielellämme.

Tutustu L&T:n palveluihin teollisuudelle

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.