22.02.2018 |

Teollisuuden toimija, tunnetko jätelain asettamat vaatimukset?

Teollisuuden toimijoita koskettavat monet toimialasta riippuvat viranomaisvaatimukset. Yhteistäkin lainsäädäntöä kuitenkin löytyy, kuten nämä neljä jätelaista tuttua pykälää.

12 § - Selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus

Jätelaissa määritelty selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus velvoittaa teollisuuden toimijaa:

  • Tiedostamaan, mitä jätettä toiminnasta syntyy ja kuinka paljon
  • Tiedostamaan tuottamansa jätteen terveys- ja ympäristövaikutukset
  • Lajittelemaan jätteen oikeaoppisesti jäteasetuksessa esitettyjen jäteluokkien mukaan
  • Merkitsemään jäteastiat ja jätteenkeruuvälineet selkeästi
  • Antamaan nämä tiedot jätehuollosta vastaaville toimijoille

Jokaisen teollisuuden toimijan on syytä perehtyä tarkoin lainsäädännössä määriteltyihin jäteluokkiin ymmärtääkseen, miten oma jäte raportoituu eri luokkiin, ja mistä jäteluokat ylipäätään tulevat. Tähän saat halutessasi apua osaavalta palveluntuottajalta.

16 § - Vaarallisten jätteiden pakkaamis- ja merkitsemisvelvollisuus

Mikäli toiminnasta syntyy vaarallista jätettä, yrityksen vastuulla on vaarallisen jätteen oikea pakkaustapa, merkintä ja tiedonanto siten, että jätteen siirtoa ja ominaisuuksia on mahdollista seurata syntypaikalta hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn asti.

118 § - Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Teollisuudessa toimivan yrityksen on pidettävä kirjaa jätteistä, jos:

Kirjanpitovelvollisen toimijan on pidettävä kirjaa jätteistä aikajärjestyksessä ja säilytettävä kirjanpitotietoja kuuden vuoden ajan. Tämä onnistuu esimerkiksi L&T:n Ympäristönetissä.

121 § - Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirja vaaditaan aina, kun siirretään tai luovutetaan:

  • Vaarallista jätettä
  • Sako- ja umpikaivolietettä
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä
  • Pilaantunutta maa-ainesta
  • Muuta rakennus- tai purkujätettä kuin pilaantumatonta maa-ainesta

Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Vaarallisesta jätteestä on oltava lisäksi jätteen koostumus, olomuoto, vaaraominaisuudet, pakkaus- sekä kuljetus- ja käsittelytapa.

Lisää vinkkejä vastuullisempaan arkeen

Lainsäädännön tunteminen on merkki vastuullisesta teollisuuden toimijasta. Turvallinen työympäristö vaatii kuitenkin tuekseen myös käytännön tekoja. Vinkkejä vastuullisemman arjen pyörittämiseen löydät Tavoitteena 0 tapaturmaa -sivulta. 

Täältä puolestaan voit lukea lisää muista tehdaspalveluistamme. 

Lue, miten pääset kohti nollaa tapaturmaa!

Siirry tietopankkiin

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.