Asiakastarinat
13.10.2016 |

Hinta vai kustannukset – tämä kysymys jakaa teollisuusyrityksiä

Teollisuuden kustannuspaineet ei ole uusi trendi. Se näkyy jatkuvana kustannusjahtina ja jakaa yrityksiä karkeasti kahteen leiriin.

Teollisuuden kustannukset ovat nyt tarkastelun kohteena kaikkialla. Karkeasti yritykset ja toimintatavat jakaantuvat kahteen leiriin. On yrityksiä, joissa haetaan säästöjä kilpailutuksilla. Kilpailutuksella pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta eri toimittajien välillä sekä tietenkin painamaan hintoja alemmaksi. Palvelujen toimittajalta ei haeta parannusehdotuksia vaan pelkkiä suoritteita ja alempaa hintaa. Se johtaa herkästi siihen, että yhteydenpito on hyvin lyhytjänteistä, työtä suorittavaa ja perinteisen työvaiheen optimointia puolin ja toisin.

Yksinkertainen kustannusjahti on usein paniikkiratkaisu. Jos on kriisi päällä ja oma markkina epävarma, panostaminen tulevaisuuteen koetaan haastavaksi. Ongelmana on, että pitkällä aikavälillä toiminta alkaa rapautua. Uusia innovaatioita kunnossapitoon ja tukitoimintoihin ei löydetä. Kireälle vedetyt tukipalvelut eivät kykene reagoimaan nopeasti vikatilanteisiin.

Toisaalta on yrityksiä, jotka pyrkivät katsomaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Yrityksissä on halua pohtia esimerkiksi kunnossapitoa ja tukipalveluita yhdessä toimittajan kanssa sekä yrittää jatkuvasti löytää kehittämiskohteita. Näin löydetään tapoja laskea kustannuksia, ei vain hintoja. Samalla saadaan parempaa luotettavuutta, kun toimittaja voi investoida laitteisiin ja työvoiman koulutuksiin.

Pistä paukut ydintoimintoihin

Minusta ero näiden kahden lähestymistavan välillä kiteytyy siihen, lähdetäänkö hakemaan laskua hintoihin vai laskua kokonaiskustannuksiin. Maailmantalous ja markkinat ovat nyt tempoilevia. Raaka-aineiden hintavaihteluiden, suorien hankintojen ja asiakkaiden tarpeiden kanssa riittää tekemistä. Näyttää, että maailma ei ole enää muuttumassa ennustettavaksi.

Tässä tilanteessa kannattaa minusta pohtia, pistääkö paukut ydintoimintoihin ja ostaa luotettavuutta tukipalveluilta.

Reagoi trendiin näin: Kovassa kustannuspaineessa kannattaa pohtia kokonaiskuvaa ja -kustannuksia. Haasta tukitoimintojen toimittajat etsimään kehityskohteita yhteistyössä.

Lue lisää teollisuuden kuulumisista tuoreesta Teollisuuden trendiraportista:

Teollisuuden-trendiraportti-cta

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.