Asiakastarinat
18.12.2018 |

Tehtaan tukipalvelukokonaisuuden johtamisella synergiaetuja ja laadukkaampaa palvelua

Tehdaspalveluja tuotetaan hyvin lähellä tehtaan ydintoimintoja. Prosessin ja prosessialueiden puhtaanapito, kiinteistöjen kunnossapito ja näihin läheisesti liittyvät lisäpalvelut, kuten tehtaan sivuvirroista huolehtiminen vaativat paitsi läsnäoloa, vaikuttavat kriittisesti koko tehtaan toimintaan. Siksi on väliä, miten tehtaan tukipalveluja johdetaan.

Tehdaspalvelut yhden luukun periaatteella

Useat teollisuuden toimijat haluavat ostaa tehdaspalvelut yhden luukun periaatteella. Palveluntarjoajaksi valikoituu useimmiten tuottaja, joka pystyy hoitamaan ellei ihan jokaista niin ainakin valtaosan tehtaan tukipalveluista omilla resursseillaan ja vieläpä kokonaistaloudellisesti mahdollisimman kustannustehokkaaseen kokonaishintaan.

Työvoimavaltaisella alalla palveluntuottajalla voi olla tehdasalueella jopa sata työntekijää. Kustannusten lisäksi on huomio keskitettävä siihen, että tukipalveluja johdetaan turvallisesti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti – eikä sekään välttämättä vielä riitä.

Asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen voidaan neuvotella erilaisia laatukriteereitä ja -mittareita, jotka osaltaan ohjaavat toimintaa. Varsinaisen työn tekevät kuitenkin ihmiset, jotka eivät välttämättä istu neuvottelupöydän ääressä palvelukokonaisuudesta sovittaessa. Siksi palvelukokonaisuudesta vastaavan kohdepäällikön tärkein tehtävä on jalkauttaa sovitut asiat tehdaspalvelujen arkeen, viestiä muuttuvista tilanteista ja varautua yllättäviinkin muutostilanteisiin suunnitelmallisesti.

Palvelukokonaisuuden keskitetty johtamismalli tuo mukanaan konkreettisia sekä todistettuja hyötyjä, joiden ansiosta tehtaan arki rullaa sujuvasti eteenpäin jatkuvasti muuttuvissakin tilanteissa. Näin asiakkaan aika vapautuu oleellisiin ydintoiminnan tehtäviin.

Palveluja kehitetään kokonaisuutena ja kustannustehokkaasti

Tehdaspalvelujen tuottajan rooli on ottaa vastuu niistä tehtaan toiminnoista, joita teollisuusyrityksen ei kannata omilla resursseillaan hoitaa. Omien peruspalveluidensa lisäksi palveluntuottaja voi ottaa vastuulleen laajan skaalan velvollisuuksia aina sisäisestä logistiikasta vartiointiin, talonmiestehtäviin, ruokapalveluihin ja varastojen ylläpitoon.

Koska olemme läsnä suurilukuisena tehtaan eri toiminnoissa, meidän silmämme ovat siellä, minne asiakkaan katse ei välttämättä päivittäin yllä. Ennakoiva turvallisuustyö, resurssien optimointi, päällekkäisen työn vähentäminen rajapinnoissa ja sen myötä kustannustehokkaan työtavan varmistaminen ovat palveluntuottajan vastuulla. Jos yksi jakaa postin, ei ole minkään mittakaavan mukaan järkevää, että toinen tulee perässä ja kerää roskat tismalleen samalta reitiltä. Näin kuitenkin käy, jos kukaan ei katso kokonaisuuden päälle ja vastuut jakautuvat usealle eri palveluntuottajalle.

Kohdepäällikkö toimii kaikennäkevänä linkkinä tuotannon ja asiakkaan välillä ja tuo havaitsemansa epäkohdat asiakkaan tietoon. Toisinaan muutokset vaativat pieniä yhdessä sovittavia investointeja, jotka maksavat itsensä kuitenkin nopeasti moninkertaisena takaisin.

Yksi yhteyshenkilö kaikille tehdasalueen tukipalveluille


Kun puhutaan tehdaspalveluista, puhutaan tavallisesti laajoista ja pitkäikäisistä palvelukokonaisuuksista. Kyse on usein suurista teollisuuskohteista, joiden toimintoja ja käytäntöjä on mahdotonta sisäistää kuukaudessa tai edes muutamassa.

Mitä tutumpi kohde palveluntuottajalle on, sen helpommaksi toimintojen ylläpito, resurssien optimointi ja palvelukokonaisuuden kontrollointi muodostuvat. Työmaan kuin omat taskunsa tunteva kohdepäällikkö on mukana uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja huolehtii, että paikalla on aina tarpeeksi henkilökuntaa myös poikkeustilanteissa.

Ison palveluntuottajan ehdoton etu on laajat ja joustavat resurssit. Ne takaavat, että seisokeissa ja muissa tavanomaisesta arjesta poikkeavissa tilanteissa kalustoa ja henkilökuntaa saadaan paikalle lyhyelläkin varoitusajalla. Siksi on tärkeää, että kohdepäällikkö hallitsee oman tiiminsä lisäksi yhteistyön sekä asiakkaan suuntaan että sisäisesti alueellisiin yksiköihin ja muihin yhteistyökumppaneihin, joilta lisäapua on tosipaikan tullen saatavissa.

Laatua ja turvallisuutta johdetaan kokonaisuutena

Laatu ja turvallisuus kulkevat aina käsi kädessä, kohteesta riippumatta. Olennaista ei ole huomioida vain yksittäisiin palveluihin tai työvaiheisiin liittyviä turvallisuus- ja riskitekijöitä vaan myös se, miten tehdaspalvelut kokonaisuutena vaikuttavat yleiseen turvallisuuteen tehdasalueella.

Tästä syystä me L&T:lla teemme suurimmissa kohteissa tehdaskohtaisen turvallisuussuunnitelman ja varmistamme, että sitä myös noudatetaan. Turvallisuudessa korostuu myös yhteistyö asiakkaan kanssa – työskentelemmehän yhteisellä työmaalla.Yksityiskohtaisinkin turvallisuussuunnitelma on yhtä tyhjän kanssa, jos sen sisältöä ei jalkauteta tuotantoon. Kohdepäällikön tärkein tehtävä on varmistaa, että jokainen tehdasalueella työskentelevä tietää turvalliset työskentelytavat, tunnistaa riskit, sitoutuu noudattamaan turvallisuussääntöjä sekä raportoimaan vaaratilanteista ja auttaa tällä tavoin kehittämään tehdasalueen turvallisuutta entisestään.

Mitä enemmän henkilökuntaa tehtaalla työskentelee, sen haastavammaksi turvallisuuden johtaminen muodostuu. Yhteiset pelisäännöt sekä kokonaisuutta valvova, tehtaan tunteva kohdepäällikkö ovat turvallisen työympäristön tae.

Kaiken keskiössä asiakkaan kanssa sovittu yhteistyö- ja johtamismalli

Palvelujen johtamista ohjaa asiakkaan kanssa sovittu yhteistyö- ja johtamismalli, jolla varmistetaan, ettei kallisarvoista aikaa kulu turhissa palavereissa istumiseen vaan asiakas voi olla varma siitä, että tehdaspalvelut pelaavat luotettavasti ja yhteydenpito eri tasoilla toimii. Johtamismallin kiinteä osa on säännöllinen raportointi ja tarvittaessa myös korjaavista toimenpiteistä sopiminen sovittujen tavoitteiden osalta.

Laadukas lopputulos syntyy siitä, että kumpikin osapuoli tietää, mitä laatu juuri tällä työmaalla merkitsee ja kuinka sitä seurataan. Kohdepäällikön vastuulla on jalkauttaa sovitut asiat tuotantoon siten, että jokainen työntekijä tietää ja ymmärtää, mitä asiakas meiltä odottaa.

Liian usein laadukkaan tekemisen tiellä seisovat simppelit syyt, kuten heikkolaatuinen viestiminen tai johtaminen ilman riittäviä faktoja. Kun palvelukokonaisuuden hallinta on osaavissa käsissä, voi asiakasyritys keskittyä rauhassa omaan ydinosaamiseensa sekä keskittyä ohjaamaan tukitoimintoja tavoiteltuun suuntaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Mikäli kiinnostuksesi heräsi ja haluat keskustella lisää yhteisistä mahdollisuuksistamme, ole rohkeasti yhteydessä. Autamme mielellämme sinua ja yritystäsi rakentamaan tehtaallenne parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun tehokkaan tukipalvelukokonaisuuden tuottamiseen.

Voit myös lukea lisää teollisista tukipalveluista maksuttomasta oppaastamme ja olla yhteydessä asiantuntijoihimme.

L&T Teollisten tukipalveluiden osto-opas

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.