Asiakastarinat
11.05.2017 |

Tehokas lajittelu vähentää rakennustyömaan kustannuksia

Vuonna 2012 voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen mukaan 70 prosenttia rakennusjätteistä tulee kierrättää tai hyödyntää materiaalina vuoteen 2020 mennessä. Määräaika lähestyy pian ja monella työmaalla onkin jo ryhdytty toimeen tavoitteen saavuttamiseksi. Joko teidän työmaallanne on lajittelu kunnossa?

Parhailla työmailla kierrätysaste on saattanut jopa ylittää tavoitteen, mutta lopuilla riittää vielä kirimistä. Heikoimmillaan kierrätysaste onkin jäänyt alle 10 prosenttiin.

Lajittelu on kustannussäästö

Suuri osa rakennusjätteestä on ostettua materiaalia, josta maksetaan kahteen kertaan: ensiksi materiaalina ja sitten jätteenä. Lajittelun avulla saadaan selville, millaista jätettä työmaalla syntyy, jolloin toimintaa voidaan kehittää entistä kustannustehokkaammaksi.

Huolellinen lajittelu kannattaa myös siksi, että paljon jatkokäsittelyä vaativa sekalainen rakennusjäte on työmaalle kaikkein kalleinta. Parhaimmillaan jätteiden lajittelu voikin vähentää jätehuollon kustannuksia jopa puolella.

Kustannusten lisäksi lajittelu säästää luontoa. Työmaalla lajitellut materiaalit voidaan tiettyyn pisteeseen asti käyttää uudelleen ja kierrättää, kun taas sekalainen rakennusjäte on usein niin huonolaatuista, ettei siitä pystytä jatkokäsittelyssä kierrättämään kuin pieni osuus.

Täältä voit käydä katsomassa, miten roska muuntuu raaka-aineeksi Keravan kierrätyslaitoksella.

Oikeat keräysvälineet oikeaan työmaavaiheeseen

Rakennustyömaan jätehuolto kannattaa suunnitella työmaavaiheiden mukaan. Rakennustelineiden keskellä on yleensä rajallisesti tilaa, joten ennakkoon on suunniteltava hyvin, mitä jakeita ja millä keräysvälineillä jätettä kussakin vaiheessa kerätään.

Työmaalle tulee laatia jätehuoltosuunnitelma, jossa esimerkiksi määritellään:

  • työmaavaiheet
  • mitä jakeita kerätään
  • millä välineillä jakeet kerätään
  • mihin kerätyt materiaalit toimitetaan.

Erilaisia kierrätysmenetelmiä kehitetään jatkuvasti lisää, joten jokaiselle rakennustyömaalle löytyy varmasti se sopivin vaihtoehto, jolla kierrätysaste saadaan tavoitetasolle. Kannattaa myös käydä tutustumassa L&T:n Raksanappi-sovellukseen, jonka avulla työmaalle tarvittavat vaihtolavat voi tilata yhdellä napin painalluksella.

Jätehuoltosuunnitelmalla on merkitystä myös työturvallisuuden kannalta: kun materiaalit toimitetaan asianmukaisesti pois työmaalta, eikä niitä jätetä lojumaan, työturvallisuusriskit pienenevät merkittävästi.

Suunnitelma tehdään tiiviissä yhteistyössä rakennustyömaan edustajan kanssa, jotta varmasti päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 70 prosentin kierrätystavoitteeseen onkin mahdollista päästä jokaisella työmaalla, kunhan jätehuollon puitteet laitetaan kaikilta osin kuntoon.

TILAA BLOGIMME JA ASIAKASTARINAMME SÄHKÖPOSTIISI

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.