Asiakastarinat
20.11.2018 |

L&T:n Tehdaspalveluratkaisu maksimoi tuloksen ja minimoi riskit

Teollisuusyritysten toimintaympäristö on muuttunut vuosi vuodelta haastavammaksi kilpailun kiihtyessä ja viranomaismääräysten tiukentuessa. Vastuullinen kumppani on rahanarvoinen apu liiketoiminnan kehittämisessä.

Huono johtaminen ja suunnittelemattomuus voivat tulla yllättävän kalliiksi teollisuusyritykselle. Äkillinen tuotannon keskeytyminen voi helposti kustantaa satoja tuhansia euroja tunnissa menetettyjen myyntitulojen ja viivästyneiden toimitusten muodossa.

Riskien minimoimiseen on kuitenkin olemassa hyväksi havaittuja keinoja, joita olemme kehittäneet jo pitkään yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on aina varmistaa, että tehtaan työympäristö on turvallinen, tuotanto rullaa häiriöttä ja asiakas saa parasta mahdollista palvelua.

Vaikka Tehdaspalveluratkaisumme räätälöidään kohteen mukaan, jokaista kumppanuuttamme yhdistää neljä asiaa: kustannustehokkuus, ennakointi, toiminnan kehittäminen ja vastuullisuus.

1. Kustannustehokkuus

Jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa on tärkeää, että perusasiat ovat kunnossa ja palvelut kilpailukykyisiä. Näin asiakas voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa samalla kun me pidämme huolen siitä, että tehtaan arki pyörii vaivatta.

Käytännössä teollisten tukipalveluiden kustannustehokkuus varmistetaan kolmella eri tavalla:

  1. Työnsuunnittelu ja resurssien ohjaus keskitetään yhdelle taholle, jolloin ylimääräisten välikäsien ja rajapintojen määrä vähenee.
  2. Henkilöstöä ja kalustoa käytetään ristiin, jolloin tarvittavaa erityisosaamista on saatavilla aina kun sitä tarvitaan.
  3. Paikalla olevaa henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti ja poikkeamatilanteiden ratkaisemiseen määritellään yhteiset toimintamallit, jotta tilanteen ihmettelyyn ei kulu turhaa aikaa.

Parhaimmillaan määrätietoisella yhteisellä kehitystyöllä on päästy satojen tuhansien eurojen kustannussäästöihin vuositasolla.

Lue lisää: Näin raportoit ja johdat yhteistyötä fiksusti – 3 vinkkiä

2. Ennakointi

Ennakointi ja huolellinen suunnittelu säästävät rahaa esimerkiksi teollisuuden huoltoseisokkien aikana. Mitä paremmin vuosihuoltokokonaisuus on suunniteltu, sitä varmemmin tuotanto käynnistyy aikataulussa ja sitä tehokkaammin työt voidaan toteuttaa kustannusten näkökulmasta.

Ennakoinnista on hyötyä myös yllättävissä poikkeamatilanteissa. Kun toimintamallit sovitaan yhdessä etukäteen, äkillistä poikkeamatilannetta voidaan ryhtyä ratkomaan välittömästi. Näin aikaa ei kulu sen pohtimiseen, mitä kenenkin kuuluu tehdä.

Lisäksi ennakointi vähentää tapaturmia, koska jatkuva toiminnan havainnointi ja riskien arviointi auttavat tunnistamaan vaaratekijät ennen kuin mitään ikävää sattuu.

Riskien arvioinnit kannattaa tehdä yhteistyössä asiakkaan kanssa parhaiden ammattilaisten toimesta, mutta päivittäiseen havainnointiin osallistuvat kaikki tehtaalla työskentelevät. Vuositasolla näitä havaintoja tehdään yhdessä kohteessa parhaimmillaan satoja, ja ne ovat johtaneet merkittäviin parannuksiin turvallisuudessa ja kustannustehokkuudessa.

3. Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittäminen on aina kytköksissä asiakkaan omiin tavoitteisiin. Kun asiakas menestyy, me menestymme. Siksi mittaamme säännöllisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta, jotka ovatkin parantuneet viime vuosien aikana.

Toiminnan kehittämiseen kuuluu myös avoimen johtamiskulttuurin luominen, sekä henkilöstöjohtamista tukevien arvojen, tavoitteiden, mittareiden ja palkitsemiskäytäntöjen määrittely. Yhteiset tavoitteet ja mittarit ohjaavat kaikkia tehtaalla työskenteleviä puhaltamaan yhteen hiileen.

Yhteistyötä tehdään myös tuotantolaitoksen rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi suurten teollisuuskohteiden operatiivisesta toiminnasta vastaavat kohdepäälliköt kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia kehitysasioita, sekä vierailevat toistensa kohteissa oppimassa. Näin arjessa opitut parhaat käytänteet hyödyttävät mahdollisimman monia.

4. Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy sekä kiertotalouden että työturvallisuuden kehittämisessä. Kiertotalouden perusidea on maksimoida olemassa olevien resurssien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen, jonka eteen teemme joka päivä hartiavoimin töitä.

Työturvallisuuden kehittämisessä olemme jo pitkään tavoitelleet nollaa tapaturmaa, mistä saimme kiitosta Inspectan tekemässä HSEQ-arvioinnissa. Arvioinnissa mainittiin muun muassa L&T:n Nollapeliohjelma, jonka puitteissa turvallisuutta on kehitetty monella eri tapaa.

Näiden lisäksi seuraamme jatkuvasti viranomaisvaatimusten muutoksia. Jos siis kaipaat apua kiertotalouden lakipykälien tulkitsemiseen, me autamme mielellämme!

Lue lisää:  Vastuu velvoittaa toimimaan fiksusti – erityisesti teollisuudessa

Vetoapua digistä?

Nopeasti kehittyvät digitaaliset palvelut tuovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia teollisuuden aloille. Fiksusti hyödynnettynä ne vapauttavat työntekijöiden aikaa tärkeimpään tekemiseen, kuten asiakasyhteistyöhön, käytännön töiden johtamiseen sekä toiminnan kehittämiseen.

Toistaiseksi mikään järjestelmä ei kuitenkaan yksinään ratkaise arjen haasteita. Siihen tarvitaan vahvaa johtamista ja kokonaisuuden hallintaa – toisin sanoen osaavia ihmisiä. Erinomainen operatiivinen johtaminen ja arjen käytännöt ovat siis edelleen digitaalisuuden hyötyjen edellytys.

Mikäli kiinnostuksesi heräsi ja haluat keskustella lisää yhteisistä mahdollisuuksistamme, ole rohkeasti yhteydessä. Autamme mielellämme sinua ja yritystäsi rakentamaan tehtaallenne parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun tehokkaan tukipalvelukokonaisuuden tuottamiseen.

Voit myös lukea lisää teollisista tukipalveluista maksuttomasta oppaastamme ja olla yhteydessä asiantuntijoihimme.

L&T Teollisten tukipalveluiden osto-opas

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.