Asiakastarinat
05.02.2019 |

Tehdasalueen turvallisuus paranee yhteisvoimin

Tehdasalueen turvallisuutta ei voi parantaa yksin toimimalla. Nolla tapaturmaa on mahdollista saavuttaa vain, kun asiakas ja palveluntoimittaja tekevät avointa ja suoraa yhteistyötä turvallisuuden eteen.

Kirjoitin aiemmin L&T:n lanseeraamista turvallisuuden kulmakivistä, jotka sisältävät turvallisen työnteon elementit tiivistetyssä muodossa. Niiden lisäksi turvallisuutta parannetaan saumattomalla tiimityöllä.

Tieto lisää turvallisuutta

Tehdasalueen tyypillisimmät riskit aiheutuvat usein takkuavasta tiedonkulusta sekä nopeasti muuttuvista tilanteista. Tilanne kärjistyy etenkin hektisten huoltoseisokkien aikana, jolloin useat eri toimijat pitäisi saada pelaamaan samaan maaliin mahdollisimman tehokkaasti.

Kiireen keskellä työpisteiden koordinointi saattaa unohtua, jolloin työntekijät voivat esimerkiksi päätyä tekemään töitä samanaikaisesti päällekkäisiin kerroksiin. Tämä voi aiheuttaa tapaturmariskin alempana työskenteleville. Myös työmaan epäjärjestys on omiaan aiheuttamaan loukkaantumisia ja vahinkoja sekä osaltaan heikentämään työntekijöiden suhtautumista turvalliseen toimintaan.

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että turvallisuuteen liittyvä tieto jalkautetaan mahdollisimman tehokkaasti kaikille tahoille. Kun kaikki tehtaalla työskentelevät toimivat samojen turvallisuuskäytänteiden mukaan, tapaturmien riski vähenee oleellisesti.

Hyväksi havaitut keinot käyttöön

Käytännössä riskejä voidaan ennaltaehkäistä monin eri tavoin. Kaiken ytimessä on asiakkaan ja palveluntarjoajan jatkuva turvallisuusyhteistyön kehittäminen avoimen ja aktiivisen keskustelun avulla.

Esimerkiksi huoltoseisokkien ja muiden suurempien työsuoritteiden lopputulos on sitä parempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa palveluntuottaja pääsee mukaan aikataulu- ja toteutussuunnitteluun.

Muita hyväksi havaittuja keinoja kehittää tehdasalueen turvallisuutta ovat muun muassa:

  • Yhteiset turvallisuuskävelyt (Safety walk) asiakkaan kanssa.
  • Siisteyteen ja järjestykseen panostaminen. Tämä näkyy erityisesti huoltoseisokkien ja muiden suurempien työmaiden turvallisuuden parantumisena.
  • Yhteiset palaverit ennen huoltoseisokkia ja erityisesti sen aikana ovat hyvä foorumi tuloksiin ja toimenpiteisiin johtavalle turvallisuuskeskustelulle.
  • Työntekijöiden aktivoiminen turvallisuushavaintojen tekemiseen. Tällä tavoin on saatu kiinni monta riskipaikkaa ennen kuin tapaturma on päässyt konkretisoitumaan. Tämä luonnollisesti edellyttää sujuvaa ja välitöntä kommunikointia tilaajan ja palvelutoimittajan välillä, samoin kuin erityisesti aktiivisia toimenpiteitä havaittujen riskien poistamiseksi.
  • Yhden luukun periaate. Kun palvelut ostaa yhdeltä luukulta, tiedonkulku eri palveluiden välillä helpottuu.
  • Yhtenäiset työlupakäytännöt.
  • Tiukat, jokaista koskevat suojautumisohjeistukset. Esimerkiksi meillä L&T:llä tapaturmia on saatu vähennettyä sillä, että työntekijät noudattavat aina tiukinta olemassa olevaa ohjeistusta, joillakin työmailla se voi olla myös L&T:n oma ohjeistus.

Kehitystyö jatkuu yhdessä asiakkaiden kanssa

Huolella tehty turvallisuustyö on tuottanut konkreettisia tuloksia. L&T:n Teollisuuspalveluiden kokonaistapaturmataajuus (TRIF) on pienentynyt kolmessa vuodessa noin 35 %, ja vastaavasti turvallisuushavaintojen määrä on noussut hyvästä lähtötasosta huolimatta lähes 2,7 kertaiseksi.

Vaikka paljon hyvää on jo saatu aikaan, turvallisuuden parantamisen eteen riittää vielä tekemistä. Jatkossa turvallisuusyhteistyötä asiakkaiden kanssa pyritäänkin tiivistämään entisestään.

Jos kaipaat lisää vinkkejä tehdasalueen turvallisuuden kehittämiseen, tutustu tehdaspalveluihimme ja ota yhteyttä!

Lue, miten pääset kohti nollaa tapaturmaa!

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.