Asiakastarinat
05.01.2021 |

Tarpeenmukaiset kiinteistöpalvelut mahdollistavat joustavan toimistotyöskentelyn muuttuneessa arjessa

Koronan myötä etätyöskentelystä on tullut uutta arkeamme. Toimistoja tarvitaan silti edelleen. Työskentelytilojen viihtyisyys ja hygieniaturvallisuus sekä mahdollisuus rytmittää arkea ja tavata työkavereita lisäävät myös työssä jaksamista ja työtehoa. 

Varsinkin suurissa taajamissa ja kaupungeissa asuntojen korkea hintataso vaikuttaa kotona työskentelyn mahdollisuuksiin. Erillinen työhuone tai jopa kaksi ei ole kaikille käytännössä järjesteltävissä. Kotitoimistolla saattaa olla myös ergonomiaan, infrastruktuuriin tai tietoturvaan liittyviä haasteita, jotka eivät lyhyellä aikavälillä haittaa työntekoa, mutta joiden kanssa kamppaileminen käy pitkittyessään työntekijälle kuormittavaksi. 

Toimitilojen uudet merkitykset

Toimistojen merkityksellisyys sosiaalisten kohtaamisten ja arjen rytmittämisen paikkoina on korostunut. Työkavereiden tapaaminen ja yhdessäolo lisäävät yhteishenkeä ja sujuvoittavat organisaation toimintaa. Työpäivät on usein helpompi aloittaa ja lopettaa toimistolla, mikä tekee oman työajan ja työtehon seuraamisesta helpompaa.

 “Arjen raamittaminen helpottuu, kun on mahdollisuus tehdä työt toimistolla ja viettää vapaa-aikaansa kotona”, muistuttaa L&T:n asiakkuusjohtaja Jyri Hautamäki. 

Viihtyisä ja turvallinen työympäristö on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi kilpailuvaltti myös osaajia rekrytoitaessa. 

 “Esimerkiksi luovuutta vaativissa tehtävissä ja kehittämistyössä suunnittelu ja ideointi on usein hedelmällisempää, kun tavataan fyysisesti eikä ainoastaan ruudun välityksellä”, Hautamäki jatkaa.

Työntekijöiden on tärkeää tietää ja tuntea, että työpaikalle on turvallista tulla. L&T:n tehostettu ylläpitosiivous sekä kertaluontoiset desinfiointisiivoukset auttavat pitämään huolen siitä, että toimistotilat pysyvät puhtaina.  L&T huolehtii asiantuntevasti hygieniaturvallisuudesta myös erityistilanteissa ja haastavissa tiloissa. 

Puhdistustarpeet arvioidaan aina asiakas-, kohde- ja tilannekohtaisesti. Kehitämme jatkuvasti menetelmiä, joiden avulla hygieniaturvallisuuden ylläpito on tehokasta mutta ei korostu toimistoarjessa liikaa. Desinfiointi- ja puhdistussiivouksen palveluvalikoimaamme kuuluu esimerkiksi valoon reagoiva katalyysipinnoite, joka soveltuu pintojen desinfiointiin sekä sisä- että ulkotiloissa.  

Toimistossa tavataan ja viihdytään tulevaisuudessakin

Etätyöt puolustavat joskus paikkaansa, kun tarvitaan omaa rauhaa ja keskittymistä, tai mikäli etäisyys kodin ja työpaikan välillä on niin pitkä, että työmatkoihin koetaan kuluvan viikoittain liikaa aikaa. Kotona ruudun ääressä vietettyä aikaa halutaan kuitenkin rajoittaa. 

Moni valitseekin etätyön ja toimistolla tehtävän työn hybridin –  mahdollisuuden päättää, millaisia tehtäviä missäkin työskentely-ympäristössä tekee. Viisas työnantaja ymmärtää monipaikkaisen työn mahdollisuudet ja panostaa niiden hyödyntämiseen. 

“Viihtyisyys on selkeä lisäarvo työntekijän näkökulmasta. Viihtyvyys voi olla esimerkiksi sitä, että ei tarvitse itse huolehtia työpisteen lähellä olevien viherkasvien kastelusta tai kahvinkeittimen puhdistamisesta”, toteaa L&T:n siivous- ja tukipalveluiden liiketoimintajohtaja Antti Niitynpää.

Etätöiden lisäännyttyä on monessa toimistotilassa on siirrytty kalenteriperustaisista palvelusopimuksista L&T:n tarjoamaan tarpeenmukaiseen siivoukseen. Tarpeenmukaisella siivouksella varmistetaan, että vaikka kiinteistön käyttöaste vaihteleekin, käytettävät tilat ja työpisteet pysyvät siisteinä, roskakorit tyhjennettyinä ja pinnat puhtaina. 

Kotona työskennellessä työpiste ympäristöineen pitää siivota itse. Vaikka työmatkoihin ei menisikään etätyössä yhtä paljon aikaa, säästynyt aika saattaa kulua erilaiseen siistimiseen ja ylläpitoon. Toimistolla työskentely-ympäristö on aina puhdas ja siisti.  “Toimistolla voi keskittyä työntekoon ilman, että siihen sekoittuu kodinhoitoa”, sanoo Niitynpää.

Vaikka toimiston käyttöaste vaihtelee, huoltotarve säilyy

Monissa organisaatioissa on sovittu pelisäännöt kiinteistön päivittäiselle käyttäjämäärälle. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat, ja on vaikeaa ennakoida, mitä tiloja milloinkin käytetään. 

“Koronavuosi on konkreettisesti opettanut, että huoltoa ja siivousta ei voi enää suunnitella vain kalenterin ja kellon mukaan”, sanoo Niitynpää. 

“Me olemme pystyneet löytämään asiakkaillemme ratkaisuja muuttuneeseen tilanteeseen ja kehitämme niitä edelleen”, Niitynpää toteaa. Tarpeenmukaisella siivouksella varmistetaan, että kiinteistön käyttäjien viihtyvyys pysyy jatkuvasti hyvänä. Tarvittaessa siivousta voidaan tehostaa.

 “Meillä on aina valmius tehostaa siivousta, mikäli hygieniaturvallisuus sitä edellyttää. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme hygieniaan liittyvissä hyvissä käytännöissä. Olemme koronaviruspandemian aikana huolehtineet turvaväli-merkkejä ja muita turvalliseen työskentelyyn ohjaavia opasteita toimistoihin. Oma henkilökuntamme on myös koulutettu toimimaan vastuullisesti ja korkeaa hygieniaturvallisuutta noudattaen”, kertoo Niitynpää. 

Teknologia auttaa siivouksen ja huollon tehokkaaseen kohdentamiseen

L&T hyödyntää teknologiaa tarpeen mukaiseen siivoukseen toimitilojen käyttöasteen vaihdellessa. Automatisoiduilla sensoreilla kerätään reaaliaikaista tietoa energiankulutuksesta, ilmanvaihdosta ja eri tilojen käyttäjä- tai kävijämääristä. Kertyneen datan avulla siivous-, ylläpito- ja huoltotoimet voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti oikeisiin kohteisiin.  Saippua- ja käsipyyhetäydennysten tarve havaitaan ajoissa eikä katkoksia saatavuuteen synny. Ilmanvaihtoa tehostetaan automaattisesti, kun hiilidioksidisensorit havaitsevat tilan käyttäjämäärän kasvun. L&T Smartti Automaatio, uuden sukupolven älykäs energianhallintajärjestelmä, on hyvä ratkaisu kiinteistön huollon tarpeenmukaistamiseen. 

“Vaikka toimistojen käyttöasteet pienenevätkin, pitää muistaa, että myös kiinteistöistä on silti pidettävä jatkuvasti huolta. Automatiikka auttaa myös huoltotoimien ajoittamisessa optimaalisella tavalla, eikä synny hoitovelkaa, joka saattaa tulla huomattavan kalliiksi”, muistuttaa Hautamäki.  “Eikä kukaan edes halua työskennellä epäsiistissä tai huonokuntoisessa kiinteistössä.”

L&T auttaa pitämään toimistotyön viihtyisänä ja työskentelyolosuhteet kunnossa - nyt ja  tulevaisuudessa.

Lataa opas: Turvallinen työskentely toimistolla

×
Lataa opas: Varmista turvallinen paluu toimistolle.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.