25.04.2019 |

Suurten yritysten lakisääteiset energiakatselmukset uusittava neljän vuoden välein

Onko yrityksessäsi yli 250 työntekijää, yli 50 M€ liikevaihto ja tase 43 M€? Entä onko yritykselläsi velvoitteita energiatehokkuuslaista? Mikäli on, on yrityksenne tietyin poikkeuksin velvollinen tekemään suurten yritysten lakisääteisen katselmuksen neljän vuoden välein.

Lakisääteisen katselmuksen tavoitteena on saada suuret yritykset kiinnittämään entistä enemmän huomiota energiankulutukseen ja etsimään keinoja sen pienentämiseksi.

Katselmustoiminta tuottaa myös taloudellista hyötyä pienentämällä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä, sekä auttaa yritystä toteuttamaan yhteiskuntavastuunsa ilmastosopimusten osalta.

Katselmukset ja kartoitukset ovat kuitenkin vain pieni osa kokonaisenergiatehokkuutta, jonka pitäisi olla jatkuvaa tekemistä samalla tavalla kuin työturvallisuus. Energiatehokkuuden johtaminen on yksi kiertotalouden muoto, johon kiinnitetään vielä liian vähän huomioita.

blob-1

Miten katselmus tehdään?

Suurten yritysten lakisääteinen katselmus koostuu energiakatselmuksesta ja kohdekatselmuksista. Kohdekatselmuksia voi tehdä koko energiakatselmuksen voimassaoloajan, mikä olisikin järkevintä energiatehokkuusjohtamisen kannalta.

Kohdekatselmuksista on laissa seuraava minimivaatimus:

 1. Kohdekatselmuksen/kohdekatselmusten tulee kattaa 10 % yrityksen Suomessa kuluttamasta, mittaroidusta, kokonaisenergiankäytöstä.
 2. Sähköä tai lämpöä tuottavilla yrityksillä vastattava vähintään 5 % yrityksen tai konsernin kokonaisenergiankäytöstä.
 3. Kohdekatselmusten määrä rakennusten tai toimipaikkojen lukumäärän mukaan:
 • 1–15 kpl → 1
 • 16–100 kpl → 10 %
 • 101–400 kpl → √ (neliöjuuri)
 • 401 → 5 %
 • Kohteita, joiden energiakustannukset ovat alle 15 000 € vuodessa tai joiden pinta-ala on alle 500 m2 ei tarvitse huomioida kohdekatselmuksissa mitenkään.

Suuria yrityksiä ei kuitenkaan tiedoteta tämän velvoitteen suorittamisesta, vaan yritysten tulee itse tiedostaa velvoitteen olemassaolo ja hoitaa lain vaatimat toimenpiteet.

blob

Voiko velvoitteista vapautua?

Ensimmäiset katselmukset tehtiin vuoden 2015 lopulla, joten ne on uusittava vuoden 2019 lopussa – tai viimeistään neljän vuoden kuluttua edellisen raportin valmistumisesta. Suurten yritysten energiakatselmus ei siis saa olla yli 4 vuotta vanha.

Lakisääteisen katselmuksen velvoitteista voi vapautua kolmella tavalla:

 1. Sertifioitu energianhallintajärjestelmä ISO50001
 2. Sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä ISO14001 ja sertifioitu ETJ+
 3. Energiatehokkuussopimus järjestelmä ja ETJ+ (ei tarvitse olla sertifioitu) käytössä

Mikäli yrityksellänne on edellä mainitut asiat hoidettu ei tarvita muita toimenpiteitä.

Älä panikoi, pyydä apua

Lakisääteisen energiakatselmuksen hoitaminen ei kuitenkaan ole mikään paniikin aihe ja energiahallintajärjestelmien käyttöönotto velvoittaa selkeästi tarkempaan seurantaan kuin laki.

Energiakatselmuksen voi tehdä joko itse tai sen voi tilata tehtäväksi ulkopuoliselta taholta, kuten vaikka L&T Smartti -energiapalvelulta. Vaatimuksena on, että energiakatselmuksen vastuuhenkilöllä on siihen tarvittava pätevyys.

L&T Smartin avulla löydät säästökohteet ja saat toimenpide-ehdotuksen kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi. Turhat päästöt vähenevät ja ympäristö kiittää.

Tutustu L&T:n Smartti-palveluun

Kysy lisää palveluistamme:

 • Tuomas Hietala, teknologiapäällikkö, 050 385 4502, tuomas.hietala@lassila-tikanoja.fi
 • Oskari Raitanen, energiatehokkuusasiantuntija, 050 385 6565, oskari.raitanen@lassila-tikanoja.fi
Siirry tietopankkiin

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.