Asiakastarinat
15.05.2020 |

Sähköiset palvelut keventävät työmaan arkea ja helpottavat dokumentointia ja seurantaa

Rakennusala digitalisoituu ja sähköisten palveluiden käyttö työmailla yleistyy – eikä ihme, sillä ne helpottavat raportointia ja paperityötä sekä selkeyttävät työmaan ja toimittajan välistä kommunikaatiota. Lassila & Tikanojan sähköinen tilauskanava Raksanappi ylitti ensimmäisen kerran perinteisten tilauskanavien tilausmäärät maaliskuussa 2020.

Rakennustyömaiden digitalisoituminen on viimeisen parin vuoden aikana kiihtynyt, ja työmaille on yhä enemmän tarjolla erilaisia työarkea ja kommunikaatiota helpottavia sähköisiä palveluita. Vaikka korona on ajanut myös rakentamisessa muun muassa tilaukset ja palaverit sähköisiin kanaviin, digitaalisten palveluiden käytön suosiota selittää myös niiden tuoma ajansäästö ja työarjen sujuvuus. 

Myös Lassila & Tikanoja tarjoaa monipuolisesti sähköisiä palveluita rakennustyömaiden asiakkailleen. Palveluiden käyttö on yleistynyt viime vuosina huomattavasti, kun esimerkiksi lainsäädäntö edellyttää tarkempaa jätemäärien ja -lajittelun seurantaa. Tilaukset tehdään nyt nappia painamalla, suunnittelupalaverit pidetään etänä ja dokumentit kulkevat sähköisesti paikasta toiseen. 

Isoille rakennusyrityksille, joilla saattaa olla kymmeniä työmaita vuodessa, toimittajan tarjoamat digitaaliset palvelut voivat olla suoraan myös kustannuskysymys ja palveluiden keskittämisen syy – on paljon helpompaa hoitaa esimerkiksi raportointi yhden toimittajan kanssa, kuin ryhtyä kasaamaan näitä tietoja vaikkapa jokaisen työmaan jätehuoltokumppanin kanssa erikseen.

“Kustannuksissa kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, mitä kaikkea toimittaja tarjoaa – meidän tarjoamalla konseptilla kustannussäästöä syntyy kun esimerkiksi jätteet lajitellaan, sillä sekajätteen hinta nousee koko ajan, ja lainsäädännön tuomat velvollisuudet painavat siihen päälle. Kustannuksiin kannattaa laskea myös ajansäästö, minkä digitaaliset palvelut tuovat”, Työmaapalveluiden asiakkuuspäällikkö Jari Heino toteaa. 

Raksanapista jätelavan tyhjennys nappia painamalla

L&T:n asiakkailleen tarjoaman Raksanapin kautta voi tilata jätelavan tyhjennyksen, ja helppoudellaan se on saavuttanut suuren suosion. 

“Digitaalisia palveluita kannattaa käyttää, koska ne helpottavat ja keventävät työmaan arkea. Toinen syy, miksi niiden käyttö on järkevää, on jäljitettävyys ja dokumentoinnin helpottaminen. Jokaisesta sähköisestä kanssakäymisestä jää jälki, jolloin väärinkäsitykset ja mahdolliset reklamaatiot vähenevät. Esimerkiksi L&T:n tarjoamaan Raksanappiin jää aina tieto, kuka on tilannut ja milloin ja mitä on tilattu”, Lassila & Tikanojan rakennussegmentin myyntipäällikkö Tommi Tupala kertoo. 

“Raksanappi ylitti ensimmäisen kerran perinteiset puhelintilaukset maaliskuussa. Koska kanavalle on kysyntää, tulemme laajentamaan sitä kautta saatavien palveluiden valikoimaa, ja tulevaisuudessa Raksanapista voi tilata myös etukuormauskonttien ja Bajamajojen tyhjennykset. Lisäksi tyhjennyksen voi myöhemmin kesällä tilata myös uutukaiselle kippilavalle”, Tupala jatkaa.

Etäpalaverit säästävät aikaa

Jokaisen alkavan työmaan kohdalla käydään asiakkaan kanssa jätehuollon suunnittelupalaveri, jossa tehdään työmaan jätehuollolle kokonaisvaltainen ympäristöhuoltosuunnitelma. Suunnittelupalaverit käydään nykyään, varsinkin koronan aiheuttamien poikkeustoimenpiteiden vuoksi, pitkälti sähköisessä muodossa, joko Skype- tai Teams-palavereina. 

“Olemme saaneet hyvää palautetta tästäkin, vaikka alalla niin sanotut etäpalaverit eivät vielä ole kovin yleisiä. Yleisin kommentti on ollut, että tämä on yllättävän helppoa, hyvinhän se meni”, Tupala kertoo. 

Myös palavereista syntyvät suunnitelmat ovat digitaalisessa muodossa, ja ne siirtyvät paikasta toiseen sähköpostilla. 

“Skanskan työmaajohdon kesken L&T:n sähköisistä palveluista käytössä on esimerkiksi Raksanappi, mutta omaan työhöni on eniten vaikuttanut se, että dokumentit ja asiakirjat ovat nyt sähköisessä muodossa, niitä voidaan kommentoida verkossa ja lopulliset versiot siirtyvät paikasta toiseen sähköpostilla. Hyvin dokumentoidut asiakirjat löytyvät myös helposti tarvittaessa. Suunnittelun siirtyminen sähköiseen kanavaan vähentää päällekkäisyyksiä ja helpottaa asioita”, rakennusliike Skanskan vastaava työmaamestari Janne Kivivirta kertoo. 

Sähköinen siirtoasiakirja – ilman sitä ei hommasta tulisi mitään

Raksanapin ja etäpalavereiden ohella työmaan arkea helpottaa etenkin Lassila & Tikanojan tarjoama, rakennustyömaan jätekuljetuksista muodostuva sähköinen siirtoasiakirja. 

“Sähköinen siirtoasiakirja on asiakkaillemme selkeä palvelun käytön etu, ja monet ovat todenneet, ettei tästä tulisi mitään ilman sitä”, Tupala kertoo. 

Käytännössä sähköinen siirtoasiakirja syntyy, kun kuljettaja noutaa rakennustyömaalta jätelavan ja vie sen tyhjennettäväksi. Siirtoasiakirjan voi myös allekirjoittaa ihminen, mutta pelkkä gps-paikkatietokin riittää kuittaukseksi. Kun lava saavuttaa määränpäänsä, asiakirjaan merkataan kuljetuksen tiedot, kuten rakennusjätteen paino ja vastaanottopaikka, ja se siirtyy sen jälkeen automaattisesti työmaalle sähköpostilla. 

“Kun ennen piti tulkita erilaisia harakanvarpaita käsinkirjoitetuista asiakirjoista ja dokumentteja piti siirtää käsin, nyt tiedot tulevat määrämuotoisina ja konekielisinä ja liikkuvat sähköisesti. Sähköinen siirtoasiakirja helpottaa työmaiden dokumentointia ja nopeuttaa meidän palvelua, kun työmaamestaria ei tarvitse metsästää allekirjoittamaan fyysisiä papereita”, Jari Heino kertoo. 

“Ennen paperiset dokumentit jäivät housuntaskuun tai ne tungettiin styroksipaalin väliin, ja hukassahan ne sitten olivat. Tämä on kuitenkin tärkeä asia, sillä siirtoasiakirjat ovat lakisääteisiä kaikelle rakennusjätteelle ja -lietteelle. Nyt ne syntyvät meidän puolestamme automaattisesti, joten se helpottaa rakennustyömaan arkea huomattavasti”, Tupala toteaa. 

Raportointi sähköistyy

Tammikuun alussa rakennustyömaille tuli 70 prosentin jätteen lajittelutavoite. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että jätemääriä myös seurataan. Paitsi lainsäädännön edellyttämä siirtoasiakirja tietoineen, myös raportointi auttaa tavoitteen saavuttamisessa. 

“Kun työmaiden jätteiden lajittelutavoitteet ja -asteet tiukentuvat ja nousevat, ilman seurantaa näitä asioita ei pystytä millään todentamaan, eikä myöskään kehittämään. Meidän työmaiden raportointityökaluna toimivan Ympäristönetin käyttö onkin lisääntynyt huomattavasti, ja työmaat seuraavat aktiivisesti, mikä heidän kierrätysasteensa on ja mitä sillä puolella tapahtuu”, Jari Heino kertoo. 

“Työmaan sähköistämisen kannalta jätehuollon ja lajittelun raportointi on ihan ensisijaisia asioita, jotka työmailla pitäisi olla kunnossa, koska työmaita koskevat lakisääteiset velvoitteet liittyen 70 prosentin lajittelutavoitteseen”, Tupala vinkkaa. 

Työmaan perehdytyskin verkossa

Työmaan ja etenkin sen työntekijöiden arkea sujuvoittamaan on Lassila & Tikanoja luonut sähköisen, verkossa tapahtuvan perehdytyksen. Tällä hetkellä verkkokoulutuksesta on olemassa niin sanottu yleisversio, joka kattaa yleisiä työmaan jätehuoltoon liittyviä asioita. 

“Sitä voidaan myös räätälöidä työmaakohtaiseksi. Koska rakennustyömailla väkeä tulee ja menee, ja monesti työntekijät edustavat eri kansallisuuksia, sähköinen työmaaperehdytys helpottaa kommunikaatiota”, Tupala kertoo.

Avainsanana helppokäyttöisyys

Helppous onkin avainsana, kun työmaata sähköistetään. Rakennusalalla digitaalisten palveluiden ja apuvälineiden käytön aloittaminen ei aina ole yksinkertaista, sillä alalla ollaan totuttu kasvokkaiseen kommunikaatioon ja fyysisiin muistilappuihin. 

“Kaikenlaiset järjestelmät ovat hyvin tervetulleita, mikäli ne vaan ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja. Monimutkaisemmat kokonaisuudet jäävät monesti vähemmälle käytölle työmaaympäristössä”, Janne Kivivirta Skanskalta toteaa. 

“Digitaalisten palveluiden käyttö pitää olla helppoa, ja siihen olemme pyrkineet esimerkiksi Raksanapin kanssa. Kun konkreettinen hyöty palvelusta voidaan näyttää ja osoittaa, yhä useammat työmaat käyttävät niitä”, Tommi Tupala tiivistää.

Ota yhteyttä rakennussegmentin asiantuntijoihin.

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.