Asiakastarinat

Asiakkaamme: Neste

Nesteen jalostamon määräaikaishuollossa järeä kalusto puhdistettiin turvallisesti

Nesteen jalostamon suurseisokki on poikkeuksellisen suuri projekti, jossa tiukkojen aikataulujen takia lukemattomien osasten on toimittava yhteen saumattomasti. L&T oli mukana seisokin huoltotöissä ja onnistui erinomaisesti niin töiden kuin niiden turvallisen tekemisen osalta.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki toteutettiin keväällä 2021. Alun perin jalostamon määräaikaishuolto suunniteltiin toteutettavaksi jo keväällä 2020, mutta koronapandemiasta johtuen seisokin toteuttaminen suunnitellussa laajuudessa ei silloin ollut mahdollista.

– Tärkeintä tällaisessa projektissa on se, että resurssit päästään lukitsemaan ajoissa ja voidaan varata henkilöstö ja kalustoresurssit. Ajankohta Nesteen seisokille oli hyvä, sillä muita isoja teollisuuden vuosihuoltoja ei ollut yhtä aikaa päällä, joten sekään ei aiheuttanut haasteita, liiketoimintapäällikkö Henri Kiminki L&T:ltä kertoo.

Nesteen suurseisokin kokoisen hankkeen läpiviennissä hyvä suunnittelu onkin ratkaisevassa osassa. Myös työturvallisuusvaatimukset jalostamoympäristössä ovat korkeat kemikaalien, isojen laitteistojen ja raskaiden koneiden takia. Yleensä suunnittelu alkaa noin vuotta ennen varsinaisia töitä.

Järeää kalustoa prosessilaitteiden pesussa

Nesteellä laitos ja prosessit ovat isoja, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos jotain prosessin osia sammuttaa, koko homma pysähtyy. Siksi huolto pitää ajoittaa oikein ja pysyä aikataulussa.

L&T:n vastuulla seisokissa oli prosessipuhdistuspalvelut. Sitä varten L&T:llä on alueella muun muassa pesuhalli ja kaksi erillistä pesupaikkaa, jotka on varusteltu sopivilla pesulaitteilla juuri jalostamotarpeita ajatellen.

Nesteellä on lämmönvaihtimia ja muita laitteita, jotka vaikuttavat prosessin toimintavarmuuteen. Käytössä ne likaantuvat ja tukkeutuvat, eikä niitä voi huoltaa prosessin ollessa käynnissä. Puhdistettavia laitteita oli satoja, ja ne painoivat muutamista kiloista kymmeniin tonneihin.

– Lisäksi teimme suurtehoimurointeja kuiville ja märille materiaaleille sekä korkeapainepesuja kiinteille laitteille, joita ei voinut tuoda pesupaikoille. Korkeapainepesujen yhteydessä syntyy muun muassa öljyisiä ja prosessin tuotejäämien saastuttamia vesiä. Kaikki kerätään talteen ja viedään asianmukaiseen jatkokäsittelyyn, Kiminki kertoo.

Bajamajat täydentävät palvelukokonaisuuden

L&T vastasi myös seisokin hygieniaturvallisuudesta laajan Bajamaja-tuoteperheensä avulla. L&T toimitti jalostamoalueelle seisokkitöihin osallistuvien tuhansien ihmisten tarvitsemat WC:eet.

– Meillä oli alueella satakunta perinteistä Bajamajaa sekä kymmenkunta WC-konttia. Lisäksi toimitimme alueelle moduuleista rakennetut käsienpesupaikat sekä käsidesiannostelijat keskeisille paikoille, missä ihmiset liikkuvat, kuten vessa- ja ruokailualueille, kertoo liiketoimintapäällikkö Samu Alho.

Koronan takia hygienia oli erityishuomion kohteena. WC:ille ja Bajamajoille tehtiin höyrypesut pari kolme kertaa viikossa – ja kun väkeä oli paikalla erityisen paljon, jopa päivittäin.

Lisäksi käytössä oli Pure Zone -kalvot, joita L&T tarjoaa Suomessa ainoana WC-bisneksessä. Kalvot ovat teippiä, joka tuhoaa bakteerit ja estää infektioiden leviämisen pinnoilla.

– Kalvoa käytetään paljon muun muassa julkisessa liikenteessä ja maksupäätteissä. Meillä sillä suojataan pinnat, joihin ihmisten oletetaan koskevan, kuten kahvat, hanat ja lavuaarien reunat. Näin sillä estetään tautien leviämistä. Kalvon antimikrobinen ominaisuus kestää viisi vuotta.

L&T:llä oli alueella myös siivouspäivystys, joka hoiti pikaiset siivoustarpeet. Hygieniaan ja saniteettitiloihin liittyvä kokonaisuus on vuosihuollossa merkittävässä osassa.

– Tässä on sama periaate kuin vaikka isoissa kesätapahtumissa. Jos vessat ovat epäsiistit, bakteerit ja taudit leviävät. Kun työntekijöitä on useista eri maista, on hygieniaan liittyvät riskit minimoitava tällaisilla ratkaisuilla.

L&T pystyy toimittamaan Bajamajoja nopeallakin aikataululla, sillä niitä on varastossa useita tuhansia.

Aikataulussa pysyminen keskeistä onnistumisessa

Laaja suurseisokki vaati paljon resursseja, joita L&T:n kokoiselta toimijalta löytyy. Varsinaisten seisokkitöiden lisäksi valmistelevia töitä tehtiin ennakkoon parin viikon ajan.

Parhaimmillaan L&T:llä oli jalostamon alueella noin 90 ammattilaista sekä toistakymmentä suurtehoimuri- ja yhdistelmäautoa sekä korkeapainepesulaitetta. Lisäksi alueella käytettiin kuvausautokalustoa viemäreiden ja muiden putkistojen kuvauksiin.

– Aikataulu on tiukka, ja tietyille töille varataan esimerkiksi parin päivän aikaikkuna, jonka aikana ne on tehtävä. Muuttujia on paljon, koska laitteiden kuntoa ei pääse tarkistamaan ennen kuin ne huollon aikana avataan, Kiminki sanoo.

– Aikataulussa pysyminen on kriittistä ja siksi työ vaatii kokemusta, jota meidän tehdaskohteiden palvelupäälliköiltämme löytyy. Pitää osata arvioida, millaisia aineita ja millaisia kerroksia laitteiden sisältä löytyy, jotta tiedetään pesun vaatimukset.

Työturvallisuudesta ei tingitä piiruakaan

Työturvallisuus jalostamoalueella on elintärkeää. Tällä kertaa sitä lisäsi myös koronan tuomat vaatimukset, joihin suhtauduttiin tiukasti niin Nesteellä kuin L&T:n omassa porukassa.

– Maskien käyttöä seurattiin tarkasti, ja alueella saivat liikkua vain henkilöt, joilla oli enintään viikon vanha negatiivinen koronatesti – testeissä piti siis käydä säännöllisesti. Kaikki alueen alihankkijat majoittuivat erillisissä majoituksissa ja L&T:nkin tiimit liikkuivat omissa ryhmissään, jotka pidettiin erillään toisistaan, Henri Kiminki kertoo käytännöistä.

Myös karanteenikontit oli hankittu valmiiksi, mikäli tartuntoja olisi ilmennyt. Kontteja ei kuitenkaan tarvittu.

Työturvallisuuden osalta L&T onnistui hyvin. Koneille, laitteille eikä varsinkaan ihmisille tapahtunut vahinkoja, vaikka pesuissa liikutellaan painavia laitteita ja käytetään erittäin suuria paineita.

– Saimme myös työ- ja koronaturvallisuuden osalta puhtaat paperit. Kiitos kuuluu niin työnjohdolle, henkilöstölle kuin turvallisuudesta vastanneille HSE-valvojille. Henkilöstö oli erityisen sitoutunutta ja he olivat omaksuneet, miten asiat tehdään turvallisesti.

Suurseisokki onnistui erinomaisesti

Lähes samaan aikaan seisokin kanssa osui Nesteen säännöllisesti kumppaneilleen tekemä laaja T10-turvallisuusauditointi.

Auditoinnissa käydään läpi koulutusta, perehdytystä, dokumentointia ja turvallisuusjärjestelmiä sekä tapaturmien ennakointia ja läheltä piti -tilanteiden raportointia. Auditoinnissa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten turvallisuutta edistetään teknisillä ratkaisuilla.

Inspectan tekemästä auditoinnista napsahti hyvät tulokset.

– Auditointi meni todella hyvin, yhtään poikkeamaa tai erityishuomioita ei tullut. Saimme kehujen lisäksi myös hyviä kehitysehdotuksia, joilla voimme entisestään parantaa työturvallisuutta L&T:llä, Henri Kiminki sanoo.

Vuosihuolto meni kaiken kaikkiaan läpi erinomaisesti. Ennen kaikkea asiakas eli Neste oli tyytyväinen.

– Työt pystyttiin suorittamaan jopa ennalta suunniteltua aikataulua nopeammin, jolloin pystyimme tekemään paljon myös meille ennalta suunnittelemattomia töitä seisokin aikana, Kiminki kertoo tyytyväisenä.

Kuvalähde: Neste Oyj

Yli 90 L&T:n ammattilaista työskenteli parhaimmillaan jalostamon alueella seisokin aikana.
Yli 100 Bajamajaa, WC-konttia ja käsienpesupistettä varmisti seisokin hygieniaturvallisuutta.
Yli 10 vuotta yhteistyötä Nesteen kanssa prosessipuhdistustöissä.

Vuosihuolto meni kaiken kaikkiaan läpi erinomaisesti. Ennen kaikkea asiakas eli Neste oli tyytyväinen. Työt pystyttiin suorittamaan jopa ennalta suunniteltua aikataulua nopeammin, jolloin pystyimme tekemään paljon myös meille ennalta suunnittelemattomia töitä seisokin aikana.

Henri Kiminki, L&T:n liiketoimintapäällikkö

Ota meihin yhteyttä: Kuinka voimme auttaa yritystäsi tehdaspalveluissa?