Asiakastarinat

Asiakkaamme: Valmet Automotive

L&T auttaa Valmet Automotivea yhä vastuullisempaan jätehuoltoon Uudenkaupungin tehtaalla

Valmet Automotivelle vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategian ja toiminnan keskiössä. Yksi Suomen suurimmista teollisuuden tuotantolaitoksista kehittää tavanomaisten jätteidensä kierrätystä yhdessä L&T:n kanssa.

– Valmet Automotive on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon ja tekee sen eteen jatkuvasti kovasti töitä. Tavoitteet on asetettu korkealle ja tuemme heitä niiden saavuttamisessa kaikin keinoin. Keskeistä onnistumisessa on, että asioita tehdään yhdessä alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen, sanoo L&T:n asiakkuusjohtaja Juha-Matti Laurila.

L&T on vastannut Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaan tavanomaisten jätteiden vastaanotosta ja kierrätyksestä jo yli kymmenen vuotta. Vuonna 2021 yhteistyö laajeni myös Uudenkaupungin uuden akkutehtaan puolelle.

– Valmet Automotiven tavoitteet vastuullisuuden ja kierrätyksen osalta ovat kunnianhimoiset. Tilanne on jo nyt hyvällä mallilla siinä mielessä, että suurin osa tavanomaisista jätteistä saadaan toimitettua kierrätykseen ja uudelleen käyttöön materiaalina, Laurila sanoo.

– Valmet Automotive rakentaa toimintaansa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti, sillä niiden merkitys osana yrityksen kilpailukykyä kasvaa jatkuvasti. Yrityksellä on sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyen, kertoo Valmet Automotiven kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Jaana Hänninen.

Tehokas ja innovatiivinen materiaalivirtojen hallinta on meille erittäin tärkeää, sille se tukee hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamista, säästää resursseja ja luo uusia kiertotalousratkaisuja.

Tehokkaampaa lajittelua paremmilla toimintatavoilla

Isoja kehitysaskelia on viime aikoina otettu varsinkin pahvin kierrätyksessä. Pahvi on Uudenkaupungin tehtaan suurin yksittäinen tavanomaisten jätteiden jätelaji, ja sen osuus materiaaleista on kasvanut suhteellisesti eniten.

Merkittävä tekijä kierrätyksen parantumisessa on ollut Valmet Automotiven henkilöstön säännölliset koulutukset sekä lajittelumahdollisuuksien ja -ohjeistusten parantaminen tuotannossa yhdessä L&T:n asiantuntijoiden kanssa.

– Pohdimme jatkuvasti yhdessä Valmet Automotiven yhteyshenkilöidemme kanssa, miten kierrätyksestä tehdään tuotannon työntekijöille helpompaa ja mielekkäämpää, L&T:n Laurila sanoo.

Iso tekijä materiaalien keräyksen tehostamisessa ovat markkinoiden tehokkaimmat jätepuristimet. Niiden ansiosta jätelogistiikka on parantunut oleellisesti.

Haimme yhteisessä kehitysprojektissa autotehtaalle tehokkaimmat puristimet, joita autoteollisuus käyttää myös muualla Euroopassa.

Pahvia mahtuu puristimiin huomattavasti enemmän kuin aiempiin malleihin. Keräys ja kuljetus tehostuvat, ja kun noutokerrat vähenevät, kuljetusten päästöt pienenevät. Koska puristimet on sijoitettu tehtaan sisälle, myös työturvallisuusriskit sekä sään tuomat haitat pienenevät.

Tärkeä kehityskohde on ollut myös kalvomuovin kierrättäminen uudeksi muovin raaka-aineeksi. Lajiteltu kalvomuovi menee Uudestakaupungista L&T:n omalle muovinjalostuslaitokselle Merikarvialle. L&T huolehtii myös tehtaan kierrätysmetallien ja kuormalavojen toimittamisesta uudelleen käyttöön.

Jatkuva parantaminen molempien tähtäimessä

Yhteistyön kehittäminen yltää kaikille tasoille. Kierrätyksen ja vastuullisuuden tavoitteita, niiden toteumaa ja kehitystoimenpiteitä käydään säännöllisesti läpi L&T:n ja Valmet Automotiven yhteyshenkilöiden kesken.

Yhteydenpito arjessa on intensiivistä, ja operatiivisella tasolla meillä on yhdessä kehitetyt tehokkaat toimintamallit. Useamman kerran vuodessa keskustellaan myös johdon kanssa, jotta tiedämme keskeiset tulevat muutokset isossa kuvassa. Kuuntelemme asiakasta herkällä korvalla ja kehitämme käytäntöjämme aktiivisesti, Laurila kertoo.

– Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä L&T:n kanssa erilaisten palvelukokonaisuuksien hoidossa. Autoteollisuudessa muutokset ovat usein nopeita, ja olemme erittäin tyytyväisiä L&T:n kykyyn reagoida palvelutarpeidemme muutoksiin. Valmet Automotivelle on tärkeätä, että yhteistyökumppanimme on joustava, luotettava ja hoitaa yhteiskuntavelvoitteensa vastuullisesti, kertoo Valmet Automotiven kiinteistö- ja kunnossapitojohtaja Hannu Porasmaa.

Tavanomaisten jätteiden kierrätys on yksi osa L&T:n Uudenkaupungin tehtaan palvelukokonaisuutta. L&T vastaa myös Uudenkaupungin auto- ja akkutehtaan siivouksesta ja tuotannon tukipalveluista, kuten prosessilaitteiden puhdistuksesta.

Juha-Matti Laurila on vastannut L&T:n ja Valmet Automotiven yhteistyöstä lähes kymmenen vuotta. Jatkuva parantaminen ja vastuullisempi toiminta ovat niin häntä, L&T:n koko henkilöstöä kuin Valmet Automotivea ohjaavia tekijöitä.

Avainsanoja ovat pitkäjänteinen yhteistyö ja luottamus. Molemmilla on korkeat tavoitteet, ja molemmat haluavat tehdä yhteistyötä alan parhaiden kanssa. Valmet Automotive kirittää meitäkin parhaisiin suorituksiin joka päivä, Laurila sanoo.

Heidän tavoitteensa ovat myös meidän tavoitteitamme. Siksi tekeminen on molemmin puolin määrätietoista ja kunnianhimoista.

Kuvalähde: Valmet Automotive Oy

Yli 10 vuotta yhteistyötä jätehuollon kehittämiseksi
Valtaosa jätelajeista saadaan kierrätettyä materiaalina

L&T on vastannut Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaan tavanomaisten jätteiden vastaanotosta ja kierrätyksestä jo yli kymmenen vuotta. Vuonna 2021 yhteistyö laajeni myös Uudenkaupungin uuden akkutehtaan puolelle.