Asiakastarinat

Asiakkaamme: Kesko

L&T:n energiamanageeraus toi Keskolle mittavat säästöt

Yhteistyölle asetettiin tiukat energiansäästötavoitteet, jotka ylitettiin roimasti vuoden 2022 aikana.

Keskon ja L&T:n yhteistyö Neste K -liikenneasemien energiatehokkuuden ympärillä on jatkunut jo vuosia, mutta vuoden 2022 alusta yhteistyö laajeni kattamaan myös Keskon kaikki kauppapaikat Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueella. Yhteistyö on ylittänyt molempien osapuolten odotukset.

”Kesko on vuodesta 2005 lähtien valittu vuosittain yritysten vastuullisuutta tutkivan Corporate Knightsin julkaisemalle maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle. Näin ollen Keskon energiatehokkuutta on kehitetty jo vuosikaudet ja isojen säästöjen löytäminen ei ollut itsestäänselvyys”, kertoo Oskari Raitanen L&T:n energiapalveluista.

Energiansäästökohteita kuitenkin löytyi, sillä vuodelle 2022 asetetut tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin 100 prosentilla.

 

Vastuullisimmankin yrityksen energianhallinnasta voi löytyä säästökohteita

”Kesko on aktiivisesti kehittänyt vastuullisuustoimenpiteitään, kuten energiatehokkuutta, jo yli 20 vuotta. Olimme varmoja siitä, että niin sanotut helpot nakit oli jo hoidettu”, kertoo Keskon sopimusvastuullinen kiinteistöpäällikkö Ari Pärssinen yhteistyön alkuvaiheista.

L&T:n energiamanageeraustiimi lähti kuitenkin innolla tutkimaan, millaisilla muutoksilla energiatehokkuutta saataisiin nostettua uudelle tasolle.

”Säästötoimenpiteet voi jakaa karkeasti kahteen osaan: käyttöteknisiin muutoksiin ja investointia vaativiin toimenpiteisiin”, energiamanageeraustiimin vetäjä Raitanen selittää.

 

Pienistä puroista kertyy giganttiset säästöt

Käyttötekniset muutokset ovat kaikista kannattavimpia, sillä niiden avulla olemassa olevien laitteiden ja järjestelmien ohjaustapa saadaan optimaaliseksi ilman suuria investointeja.

”Mittavista energiaa säästävistä laiteinvestoinneista huolimatta Keskon vuotuinen energiankulutus on suurta. Kun perusasiat laitteiden ohjauspuolella tehdään systemaattisesti hyvin, saadaan aikaiseksi huomattavia säästöjä”, Raitanen muistuttaa.

L&T:n paikallisten energiatehokkuusasiantuntijoiden tukena on L&T:n Energiahallintakeskus, jonka energia-asiantuntijat tarkastelevat erityisesti rakennusautomaatioon toimintaa. Myös L&T:n älykäs, automaattiseen energiaoptimointiin kehitetty pilvipalvelu Smartti Automaatio parantaa kohteiden olosuhteita sekä energiankäyttöä jatkuvasti.

Kesko käyttää energianhallinnassaan myös EnerKey-järjestelmää, joka Smartti Automaation tavoin vapauttaa asiantuntijoiden työaikaa ongelmien ratkaisemiseen niiden etsinnän sijaan.

Näin L&T auttoi Keskoa parantamaan energiatehokkuutta vuonna 2022

  • 18 energiatehokkuuskartoitusta antoivat ideoita energiatehokkuuden parantamiseksi, kuten ilmanvaihdon energiaremontit, kaupan kylmäkoneiden hukkaenergian talteenotto sekä olosuhteiden tarpeenmukaistukset
  • L&T:n Energianhallintakeskuksen asiantuntijat ja Smartti Automaatio merkittävinä säästöajureina.
  • Vuonna 2022 L&T ylitti yhteistyölle asetetun tavoitteen yli 100 prosentilla ja energiansäästöä syntyi vuonna 2022 laskennallisesti yli 8 GWh/a.
  • Seuraavana askeleena ruokakauppojen energiaremontit.

Kesko pienentää osaltaan sähköpulan riskiä vähentämällä kulutusta

Vuoden 2022 aikana Euroopan energiajärjestelmä on ajautunut poikkeukselliseen tilanteeseen, jonka seurauksena Suomessakin joudutaan mahdollisesti tukeutumaan alueittain kiertäviin sähkökatkoihin sähköverkon vakauden ylläpitämiseksi.

Pienentääkseen sähköpulan riskiä Kesko on jo vuoden 2022 aikana toteutetuilla toimenpiteillään vähentänyt sähköenergian kulutustaan merkittävästi. Valaistusta, kylmälaitteita ja lämpöpumppuja optimoimalla voidaan tarvittaessa saavuttaa jopa 20 prosentin hetkellinen säästö K-ryhmän sähköenergiassa.

Kokonaisuudessaan kaupan ala kuluttaa 3–4 % Suomen sähköenergiasta, joten ennakoinnilla Kesko kantaa ison kortensa kekoon sähköpulan välttämiseksi – L&T on mukana säästötoimenpiteiden jalkautuksessa.

 

Energiaremonteilla isoimmat säästöt

Nyt kun L&T:n vastuualueen perusasiat alkavat olemaan kunnossa on aika toteuttaa energiaremontit. Valaistuksen, ilmanvaihdon sekä jäähdytys- ja lämmöntalteenottolaitteistojen energiaremonteilla saavutetaan isot säästöt. Esimerkiksi ruokakaupoissa syntyy iso määrä hukkalämpöenergiaa, jota hyödyntämällä voidaan kaupan lämmönkulutusta leikata jopa 95 prosenttia.

Kesko onkin jo toteuttanut muun muassa lämmöntalteenotto- ja valaistushankkeita isoimmissa kaupoissaan. L&T:n asiantuntijoiden kenttätyön avulla energiaremontit osataan kohdentaa kaikista kannattavimpiin kohteisiin myös kiinteistön elinkaaren näkökulmasta, jolloin käytetyille euroille saadaan paras vastine.

”Tekniikka menee eteenpäin ja laitteet kehittyvät huimaa vauhtia, jo viidessä vuodessa on tullut paljon kehitystä esimerkiksi led-valaistuksessa tai lämmöntalteenotossa. Älykkäät järjestelmät myös löytävät entistä paremmin säästökohteita. Investoimalla uuteen teknologiaan saamme aikaan vielä isompia säästöjä”, summaa Pärssinen.

Kesko_energiapalvelut_referenssi3

"Olimme varmoja, että niin sanotut helpot nakit oli jo hoidettu", kertoo Keskon sopimusvastuullinen kiinteistöpäällikkö Ari Pärssinen. Pienistä puroista kertyi kuitenkin gigawattituntien säästöt ja nyt yhteistyö jatkuu: vuonna 2023  panostetaan päästöjä leikkaaviin energiaremontteihin.

 

464 K-ryhmän kauppapaikkaa L&T:n energiamanageerauksessa
387 energiatehokkuustoimenpidettä vuonna 2022
+8 000 MWh/a säästöt vuoden 2022 aikana – tavoite ylittyi 100 %

”Vastuullisuusasiat ovat kuuluneet Keskon strategiaan jo pitkään, ja olemmekin olleet edelläkävijä vastuullisuusasioissa varsinkin energiatehokkuuden osalta. L&T:n tiimi on onnistunut silti hyvin löytämään kehityskohteita ja pureutuu koko ajan yhä syvällisemmin haasteisiin.”

Ari Pärssinen | Sopimusvastuullinen kiinteistöpäällikö | Kesko