Asiakastarinat
06.05.2020 |

Raksan kierrätysaste nousuun – verkkokoulutus lisää lajitteluosaamista

Edellytykset rakennustyömaan kierrätysasteen nostamiselle saa kuntoon, kun sekalaisesta rakennusjätteestä täyttyvä vaihtolava korvataan erillisillä keräysastioilla puulle, muoville ja muille kierrätettäville materiaaleille. Vähintään yhtä tärkeää on huolehtia työntekijöiden lajitteluosaamisesta ja -motivaatiosta.

Rakennusmateriaaleista maksetaan sekä ostovaiheessa että silloin, kun ne viedään jätteenä työmaalta pois. Siinä missä lajittelemattoman sekajätteen poisvienti maksaa jatkossa yhä enemmän, kierrätykseen kelpaavista erillisjakeista kuten metallista voidaan maksaa jopa hyvitystä.

Rakennustyömaalla työskentelevät ihmiset ovat avainasemassa siinä, nouseeko työmaan kierrätysaste ja laskevatko sitä myöten kustannukset. Koulutukselle on rakennusalalla kysyntää, sillä täsmällistä tietoa rakennus- ja purkujätteen kierrättämisestä ei välttämättä ole vielä riittävästi.

“Jatkoa varten pitää päivittää keräilyvälineet, muuttaa ehkä lajittelukäytäntöjä, kouluttaa työntekijät muutoksiin ja isommalla työmaalla tarvitaan ehkä kartta missä mikäkin lajittelupiste sijaitsee”, sanoo Lassila & Tikanojan tuotespesialisti Julia Wiikeri.

Rakentajat, asentajat ja muu henkilöstö tarvitaan mukaan, jos tavoittelee säännösten mukaista kierrätysastetta

Vuonna 2012 voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen mukaan vuonna 2020 rakennus- ja purkujätteestä tulee kierrättää tai hyödyntää 70 prosenttia muutoin kuin energiana tai polttoaineen valmistamisessa.

“Joku saattaa sanoa, että heidän työmaallaan kierrätysaste on lähes sata, vaikka todellisuudessa se onkin vain parikymmentä prosenttia. Termit kierrätysaste ja hyötykäyttöaste ovat silloin menneet sekaisin: kierrätysaste tarkoittaa vain sitä jätettä, joka saadaan jatkokäyttöön materiaalina. Hyötykäyttöasteeseen luetaan myös se jäte, joka saadaan hyötykäyttöön polttamalla energiaksi. Poltettu jäte ei ole kuitenkaan kierrätettyä. Mahdollisimman paljon jätettä pitäisi nyt saada poltosta pois”, Wiikeri pohtii.

Iso suomalainen rakennustyömaa kierrättää keskimäärin 28–35 % jätteestä. Matkaa vaatimuksen mukaiseen kierrätysasteeseen on vielä rutkasti. Sen saavuttamiseksi tarvitaan rakennustyömaan jokainen käsipari. 

Verkkokurssi eKierrätys antaa perustiedot kierrätyksestä työmaalla

Kuluneen vuoden aikana Wiikeri on perehtynyt erityisellä pieteetillä rakennustyömaan kierrätysasteen kohentamiseen: nyt on valmistunut uusi verkkokoulutus eKierrätys, joka tarjoaa rakennustyömaan työntekijälle kattavat tiedot oikeaan jätteiden lajitteluun.

Verkkokurssi eKierrätys antaa perustiedot siihen, millaisia vaatimuksia työmaan lajittelussa on, miksi lajittelu kannattaa ja miten rakennus- ja purkujätteet lajitellaan. Tavoitteena on, että jokaisella rakennustyömaan työntekijällä olisi kierrätyksestä ja lajittelusta tarvittava osaaminen. Jäteketjussa säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa, kun syntyvä jäte lajitellaan oikein jo jätteen syntypisteessä.

Lujatalo Oy:n projektipäällikkö Köpi Voutilainen on testannut eKierrätys-koulutuksen ja toivoo sen lyövän läpi niin omassa yhtiössä kuin muillakin rakennusliikkeillä.

“Koulutus on minusta innostava ja toi tietoon uusia asioita. Lisäksi se sai kierrättämisen ja lajittelun näyttämään helpolta, mikä voi myös kannustaa muutokseen. Asenteiden muuttamiseen koulutuksella voi ainakin vaikuttaa”, Voutilainen pohtii.

Onko rakennustyömaallasi työskentelevillä henkilöillä kattavat tiedot oikeaan jätteiden lajitteluun? eKierrätys-kurssin voi ostaa Ratekon koulutusvalikoimista.

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.