Asiakastarinat
07.02.2017 |

Rakennusjätteen lajittelu on kuin panisi rahaa pankkiin

Rakennusyhtiö NCC on yhdessä L&T:n kanssa onnistunut parissa vuodessa laskemaan maksullisen sekajätteen osuuden asuntorakennusten työmaillaan neljäsosaan siitä, mitä se oli yhteistyön alkaessa. Tämä merkitsee NCC:lle satojen tuhansien vuosittaista säästöä jätteidenkäsittelykustannuksissa.

NCC on voimakkaasti sitoutunut olemaan edelläkävijä kestävän kehityksen mukaisessa rakentamisessa.

"Haluamme huolehtia tästä pallostamme", NCC:n logistiikkavastaava Alexander Stefanov toteaa.

"Yhteistyön laajentaminen L&T:n kanssa lähti siitä, että loppuvuodesta 2014 aloimme kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti tutkia tarkemmin asuntorakentamisessa syntyvää jätettä. Tavoitteena oli vähentää lajittelemattoman sekajätteen määrää työmaillamme."

Jätteiden lajittelun tehostamiseen kannustaa myös siitä syntyvä taloudellinen hyöty. Lajittelemattoman sekajätteen käsittely on maksullista. Mitä pienemmäksi sen osuus saadaan työmailla painettua, sitä enemmän säästöä syntyy.

ncc3_169.jpg

Myös lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti, ja vaatimukset jätteiden käsittelylle kiristyvät sitäkin kautta. Vuoteen 2020 mennessä tulisi 70 prosenttia rakennusjätteestä olla kierrätettävää. Stefanov toteaakin, että tässä asiassa NCC:llä ollaan kerrankin ajoissa liikkeellä, vaikka muistuttaakin että jätteiden lajittelu ei ole vielä sama asia kuin niiden kierrätys.

"Se, mitä lajitellulle jätteelle tapahtuu sen jälkeen kun se lähtee työmailtamme, ei ole aina meidän käsissämme. Jos osa jätteestä menee poltettavaksi, se tietysti vähän sotii kierrätysajatuksen kanssa."

Siistimpi työmaa on turvallisempi työmaa

NCC valitsi L&T:n pääkaupunkiseudun asuntotyömaidensa jätehuollon kumppaniksi alkuvuodesta 2015.

"Vanhalla kumppanillamme ei ollut tarjota lajittelukonseptia. Koska meillä oli L&T:sta jo hyviä kokemuksia muualta Suomesta, päätimme kokeilla heitä myös pääkaupunkiseudun työmaillamme."

L&T:n avulla työmaille on saatu energiajätepuristimet ja jätelavat on muutettu kannellisiksi. Myös kipsijätteelle on omat lavansa, joista kipsijäte palautuu Gyprocille kierrätettäväksi. Ahtailla työmailla puristimet, joista ei sojota mitään niiden ulkopuolelle, ovat myös turvallisuustekijä. Kannelliset lavat parantavat turvallisuutta kuljetuksessa, kun tuuli ja viima eivät pääse lennättämään lavalta mitään.

"Uuden työmaan aloituspalaverissa sovitaan aina mitä kaikkea työmaalla tullaan ensi vaiheessa lajittelemaan. Kun perusprosessi on saatu toimimaan, sitä aletaan jatkokehittää", Alexander Stefanov kuvailee.

"Kaatopaikalle menevän sekajätteen määrän vähentämiseksi haemme yhdessä L&T:n kanssa koko ajan aktiivisesti uusia väyliä erilaisille pienemmille materiaalivirroille, kuten eristevilloille ja kattohuoville."

ncc4_169.jpg

Koko työmaahenkilöstön tietoisuutta lajittelusta pyritään parantamaan muun muassa kehittämällä raportointia entistä selkeämmäksi.

"Meille on tärkeää, että raportit ovat visuaalisesti selkeitä, jotta niistä on helppo näyttää työmaalla missä mennään. Informaation pitää olla mahdollisimman helposti pureksittavassa muodossa, ja tässä asiassa L&T on tehnyt hyvää työtä haastattelemalla käyttäjiä ja kehittämällä raporttien ulkoasua", Alexander Stefanov kehuu.

LT-infograafi-NCC-FIN.jpg

Jatkuva kehittäminen tapana toimia

Jatkuva kehittäminen on keskeinen osa NCC:n ja L&T:n yhteistyötä. Uusia ideoita syntyy jatkuvasti päivittäisen yhteydenpidon sivutuotteena, ja säännölliset seurantapalaverit toimivat foorumina niiden jakamiselle ja jatkotyöstämiselle. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta käytännön innovoinnista on Raksanappi-nimen saanut mobiilissa 24/7 toimiva lavojen tilausjärjestelmä.

"Mobiilisovellus on ollut käyttäjien mielestä todella hyvä, vaikka aluksi suhtautuminen kännykkäaplikaatioon oli epäileväistä. Matkan varrella ääni kellossa on muuttunut, eikä puhelintilaamista kaipaa enää kukaan", Alexander Stefanov kertoo.

Hän vertaa Raksanappia jätehuollon toiminnanohjausjärjestelmään. Tilaus menee suoraan järjestelmään, jolloin inhimillisen virheen mahdollisuus jää pois. Tilauksesta jää myös aina jälki järjestelmään.

ncc5_169.jpg

Satojen tuhansien säästöt vuositasolla

Alexander Stefanovin mukaan työmailla on oltu erittäin tyytyväisiä siihen, miten jätteiden lajittelua on L&T:n kanssa saatu kehitettyä. Raksanapin myötä lavatilaukset sujuvat helpommin ja varmemmin. Myös työtapaturmat ovat vähentyneet, kun työmailla on käytössä asianmukaiset jäteastiat. Siistimpi työympäristö vähentää erilaisia kompastumisia ja liukastumisia.

"Nyt työmaat jo kilpailevat siitä, kuka lajittelee eniten. Kustannussäästöjä syntyy sitä enemmän, mitä enemmän lajitellaan, ja jo pelkästään asuntorakentamisen puolella puhutaan satojen tuhansien eurojen säästöistä vuositasolla."

Vuonna 2014 NCC:n asuntorakennustyömaiden jätteestä 60 prosenttia oli vielä sekajätettä. Jo heti vuonna 2015 sekajätteen määrä saatiin puristettua 37 prosenttiin. Jatkuva toiminnan tehostaminen ja kehittäminen näkyy siinä, että vuonna 2016 sekajätteen määrä on enää noin 15 – 16 prosenttia.


Jos verrataan NCC:n työmailla syntyvän sekajätteen määrän kehitystä asumisrakentamisen liikevaihtoon, nähdään että siinä missä vuoden 2014 tammi-elokuussa sekajätettä syntyi lähes kaksi prosenttia liikevaihdosta, sen määrä oli vuoden 2016 vastaavalla ajanjaksolla enää noin puoli prosenttia liikevaihdosta.

TILAA BLOGIMME JA ASIAKASTARINAMME SÄHKÖPOSTIISI

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.