Asiakastarinat
10.03.2020 |

Öljynerotinkaivojen tarkastuksilla vältetään ympäristövahingot

Huoltamaton erotinkaivo voi toimia aikansa, mutta se on yrittäjälle valtava riski. Häiriötön toiminta taataan säännöllisellä huollolla.

Öljynerotinkaivoja on käytössä muun muassa teollisuusyrityksissä, varikoilla ja autokorjaamoissa. Erotinkaivoja tarvitaan paikoissa, joissa on vaara, että öljyisiä nesteitä voi päästä viemäreihin tai luontoon.

”Oikein mitoitettu, säännöllisesti huollettu ja tarkastettu erotinkaivo, jonka hälytinjärjestelmät ovat kunnossa, on yksinkertainen tapa ehkäistä vahingot”, sanoo L&T:n yksikönpäällikkö Lasse Taalikka.

Valtaosaltaan erotinkaivojen toimintaperiaate on yksinkertainen ja perustuu painovoimaan: erottimessa vesi ja vettä kevyemmät öljy sekä liuottimet erottuvat veden pinnalle ja raskaimmat kiintoaineet pohjalle. Oikein toimivan erottimen kautta viemäriin pääsee vain riittävän puhdasta vettä.

Niin sanotuissa I luokan koalisoivissa erottimissa koalisaattorien lamellit tehostavat vielä epäpuhtauksien erottumista.

Riskit eivät näy päälle päin

Erotinkaivojen säännölliset tarkastukset sekä tyhjennykset varmistavat häiriöttömän toiminnan. Huoltamaton erotin muodostaa selkeän ympäristöriskin.

”Erotinkaivo voi joskus toimia pitkään huoltamattakin, mutta se sisältää isoja riskejä. Häiriö ei välttämättä näy, ennen kuin kaivo tukkeutuu ja vahinko tapahtuu”, Taalikka muistuttaa.

”Pahimmassa tapauksessa jätevedenpuhdistamolle kulkeutuu öljyisiä vesiä tai liuottimia, jolloin puhdistamon toiminta häiriintyy tai jopa keskeytyy. Se voi tulla kalliiksi, ja pienikin määrä öljyä voi pilata paljon luontoa ja pohjavesiä.”

Erottimet täytyy mitoittaa kohteen ja toiminnan luonteen mukaan, samoin vaihtelee tarkastusten rytmi.

”Suositus on, että kaivo tyhjennetään vähintään kerran vuodessa, ja tyhjennysten välissä tehdään myös tarkastus."

"Mutta joskus tyhjennyksiä voidaan joutua tekemään useitakin kertoja vuodessa”, toteaa Lasse.

Vastuu erotinkaivojen toiminnasta on viime kädessä yrityksen omalla vastuulla. L&T voi tarjota asiakkailleen mahdollisuutta määritellyin väliajoin tehtäviin tarkastuksiin sekä tyhjennyksiin.

”Kunhan yrittäjä tietää, missä omat erottimet sijaitsevat ja pitää kaivojen kannet merkittyinä ja näkyvissä, pärjää aika pitkälle.”

 

2.3

Erotinkaivojen huolto osa vastuullisuutta

L&T tekee öljyn- ja muidenkin erotinkaivojen tyhjennyksiä ja tarkastuksia koko Suomessa. Tarkastuksessa mitataan pintakerroksen, nesteosan ja pohjalietteen paksuus, tekninen toiminta, putkiyhteet sekä myös nykykaivoissa pakollisten hälyttimien toiminta.

Tarkastusten yhteydessä on mahdollista myös kuvata ja paikallistaa viemärikameroilla mahdolliset tukokset tai muut ongelmakohdat.

”Huoltojen ja tyhjennysten yhteydessä laadittujen dokumenttien avulla yritys voi varmistaa erottimen toimivuuden ja osoittaa ympäristöviranomaisille, että asiat ovat kunnossa. Dokumentteihin kirjataan ajankohta, poistetun öljyisen jätteen määrä, työn suorittaja ja minne vaaralliseksi luokiteltu jäte on toimitettu jatkokäsittelyyn”, Taalikka kertoo.

 

L&T huoltaa K-Caaran erotinkaivot

K-Caara Tampereen huollon läpi kulkee noin 1 800 autoa kuukaudessa. Toiminnasta syntyy väistämättä erilaisia nesteitä ja jätteitä, joista on huolehdittava asianmukaisesti. Siksi toimivat öljynerotinkaivot ovat tärkeä osa vastuullisuutta.

”On tärkeää noudattaa lainsäädäntöä, mutta kyseessä on vahvasti myös imagoasia. Toimimme ISO 14001 -standardin mukaisesti ja toimintaamme arvioidaan säännöllisesti auditoinneilla. Yhteistyökumppanimme sähköisten dokumenttien avulla toteutamme jätehuollon raportoinnin ja todennamme jätteiden asianmukaisen käsittelyn”, sanoo korjaamopäällikkö Timo Marjamäki.

L&T kantaa vastuun K-Caaran jätehuollosta Tampereella, samoin se huolehtii öljynerotinkaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä kerran vuodessa. Kun kaivojen huollon aika lähestyy, K-Caara saa siitä ilmoituksen.

”Lisäksi kaivoissamme on anturit, eli jos jotain poikkeamia tai erityistilanteita tulee, siitä saadaan tieto heti. Olemme sopineet, että L&T hoitaa kaiken avaimet käteen -periaatteella. Meillä on yksi huoli vähemmän ja palvelukonsepti onkin toiminutkin kiitettävästi”, Marjamäki sanoo.

”Kun asioita tehdään isolla mittakaavalla, on hyvä tehdä ne alan ammattilaisten kanssa. Me olemme autohuollon ammattilaisia, L&T on sitä omalla alallaan.

 

Ota yhteyttä: Teollisuuspalvelut myynti yritysasiakkaille.

 

New call-to-action

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.