15.05.2018 |

Nykyajan kiinteistöjä johdetaan datalla

70 % Suomen varallisuudesta on kiinni rakennetussa ympäristössä. Samaan aikaan näiden kiinteistöjen korjausvelka on arviolta 30-50 miljardia euroa. Miten voidaan varmistaa, että velka ei ainakaan enää kasva?

Kiinteistöt eivät ole ikuisia, mutta fiksusti hoidettuina ne säilyttävät arvonsa pitkään. Modernin kiinteistönhuollon tunnusmerkkejä ovat lopputuloskeskeisyys, ennaltaehkäisevä ylläpito ja tiedolla johtaminen.

Suoritteista lopputuloskeskeisyyteen

Lopputuloskeskeisellä kiinteistönhoidolla tarkoitetaan sitä, että viikottaisten suoritteiden (kuten siivouskertojen tai huoltokäyntien) sijasta keskitytään lopputulokseen. Viikottaisia siivouskertoja oleellisempaa onkin se, että tila on jatkuvasti siisti ja hyvässä kunnossa.

Vaikka suoritteet voivat ratkaista ongelman tässä hetkessä, pitkällä aikavälillä ne eivät ole kustannustehokkain tapa toimia. Etenkään silloin, jos niillä hoidetaan perimmäisen ongelman sijasta sen näkyvää oiretta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kiinteistönhoito ei pohjaudu mitattuun tietoon vaan kiinteistöjä ylläpidetään ohjelman mukaan ajattelematta tarvetta.

Yksittäiset suoritteet eivät nosta kiinteistön arvoa, mutta kokonaisuudessaan hyvin hoidettu ja laadukas toimitila on kilpailuvaltti vuokramarkkinoilla.

Ehkäise ennalta

Ennaltaehkäisevä ylläpito tarkoittaa, että kiinteistössä piileviin ongelmiin puututaan ennen kuin ne pääsevät toteutumaan. Esimerkiksi vanha putkisto korjataan ennen ensimmäistäkään vesivahinkoa, kasvavan sähkönkulutuksen syy selvitetään ennen kuin sähkölasku kaataa koko budjetin ja huonoon sisäilmaan puututaan ennen henkilöstön oireilua.

Ennaltaehkäisevä ylläpito pohjautuu moderniin teknologiaan ja kiinteistöstä kerättyyn tietoon. Tietoa kerätään erilaisten sensorien ja anturien avulla, jotka mittaavat muun muassa:

  • energiankulutusta
  • lämpötilaa
  • ilmanlaatua
  • sähkönkulutusta
  • vedenkulutusta.

Jos kiinteistön olosuhteet syystä tai toisesta muuttuvat, se näkyy välittömästi antureiden tuottamassa datassa. Siten mahdolliseen ongelmaan voidaan puuttua ja pureutua hyvissä ajoin – ja parhaimmillaan säästää merkittävä summa rahaa. Oleellisessa osassa onkin eri lähteiden tuottaman tiedon yhdistäminen ja ylläpidon ohjaaminen tiedolla.

Johda tiedolla, älä mutulla

Sekä lopputuloskeskeisyys että ennaltaehkäisevä ylläpito ovat riippuvaisia reaaliaikaisesta datasta. Data kertoo kiinteistön nykytilasta ja sen pohjalta voidaan muun muassa päätellä, milloin huollolle on tarvetta. Samalla korjauskustannuksiin kuluu maltillisemmin rahaa, koska ongelmiin puututaan hyvissä ajoin.

Tiedon kerääminen ei nykypäivä ole ongelma, mutta jos sen pohjalta ei ryhdytä käytännön toimeen, arvokkaasta datasta ei ole mitään hyötyä. Siksi tieto on jalostettava sellaiseen muotoon, että siitä on helppo johtaa toimenpiteitä.

Esimerkiksi meillä L&T:llä tiedolla johtamisen tukena on palvelualusta KIITO. Sen ja uuden palvelumallimme avulla haluamme auttaa asiakkaitamme saamaan entistä parempaa tuottoa omistamistaan kiinteistöistä, kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyttä unohtamatta!

Lue lisää uudesta toimintamallistamme tästä.

TILAA BLOGIMME JA ASIAKASTARINAMME SÄHKÖPOSTIISI

Siirry tietopankkiin

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.