Asiakastarinat
22.02.2023 |

Näin saat lajittelun toimimaan teollisuudessa

Vuonna 2022 L&T:n jätepalveluita käyttävien teollisuuden alan yritysten kierrätysasteen keskiarvo oli hieman alle 50 %. Teollisuuteen erikoistunut Ympäristömanagerimme Victoria Leiviskä auttaa yrityksiä parantamaan kierrätysastettaan ja kertoo tässä blogissa vinkit syntypaikkalajitteluun ja toimiviin jätepisteisiin.

Kierrätysasteeseen lasketaan jätteet, joiden käsittelytapa on materiaalina hyödyntäminen. Materiaalina hyödyntämisellä tarkoitetaan sitä, että jätemateriaalista valmistetaan uusia tuotteita tai jätemateriaali käsitellään kompostoimalla tai mädättämällä. Konkreettinen esimerkki materiaalina hyödyntämisestä on esimerkiksi jätepahvin hyödyntäminen kartongin valmistuksessa. 

Miten kierrätysastetta voidaan nostaa?

Kierrätysaste nousee, kun energiana hyödynnettävän ja loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrää vähennetään. Energiana hyödynnettävää eli polttoon päätyvää materiaalia ovat esimerkiksi sekajäte, energiajae, rakennusjäte ja puujäte sekä loppusijoitukseen päätyviä materiaaleja ovat mm. asbesti. 

Edelleen polttoon päätyy paljon kierrätettävää materiaalia. Polttoon päätyvät jätteet ovat tavanomaisista jätejakeista kalleimpia, eli kierrätysastetta nostamalla voidaan saada myös kustannussäästöjä. Ero kustannuksessa johtuu siitä, että polttoon päätyvästä materiaalista ei saada yhtä isoa hyötyä kuin kierrätykseen päätyvistä materiaaleista. Polttoon päättyvät materiaalit menevät energiantuotantoon ja näin ollen materiaalin kierto loppuu, kun taas kierrätykseen päätyvistä materiaaleista voidaan valmistaa uusia tuotteita ja materiaalin kierto jatkuu. Kierrättämällä materiaalit yrityksesi on siis osaltaan toteuttamassa kiertotaloutta.

Jotta kierrätystä saadaan parannettua, tulee jätteiden syntypaikkalajittelu olla kunnossa. Tavoitteena on mahdollisimman korkea kierrätysaste jo jätteen syntypaikalla. Syntypaikkalajittelu saadaan kuntoon käyttäjäystävällisillä lajittelupisteillä.

lassila_tikanoja_finavia_D3S2132

Teollisuuden käyttäjäystävällinen lajittelupiste:

  • Jokaiselle toiminnassa syntyvälle jätejakeelle on omat keräysastiat.
  • Opasteet ovat kunnossa ja ne löytyvät tarvittaessa myös eri kielillä.
  • Lajittelu ei ole yksittäisiä astioita, vaan ennemmin lajittelupisteitä. Jos tilassa on esimerkiksi vain yksi keräysastia, siihen päätyy usein sekalaista jätettä, mikä heikentää lajittelun tehokkuutta.
  • Lajittelupisteet kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle tilaa, jossa jätteet syntyvät.
  • Tuotannon sivuvirrat on syytä kartoittaa ja ottaa hyötykäyttöön. Autamme L&T:llä asiakkaitamme tutkimaan, mitä sivuvirroista voisi valmistaa. 
  • Astiat on mitoitettava oikein ja sekajätteen keräysvolyymiä vähennettävä huomattavasti. Oikean kokoiset astiat ja oikein mitoitetut tyhjennysrytmit parantavat käyttäjäkokemusta ja jätepisteen siisteyttä.
  • Tuotantotiloissa astioilla on hyvä olla määrätyt paikat, jotka voidaan merkitä opasteiden lisäksi myös lattiateippauksin tai -maalauksin.
  • Astioiden oikea väritys paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti tukee lajittelun onnistumista
  • Mahdollistetaan henkilöstölle lajittelu myös toimisto- ja sosiaalitiloissa.
  • Kun lajittelupisteet ovat kunnossa, on vielä varmistuttava esimerkiksi säännöllisellä koulutuksella, että henkilöstö osaa käyttää lajittelupisteitä asianmukaisesti.

Sisälajittelun ohella on syytä varmistaa myös ulkolajittelun toimivuus. Toimiva jätetila on siisti ja hyvin valaistu. Ihannetilanteessa jätetila sijaitsee katetussa tilassa, jolloin keliolosuhteet eivät haittaa jätehuollon toimintaa. Jätetilasta tulee löytyä omat asianmukaisin opastein varustetut keräysastiat jokaiselle kerättävälle jätejakeelle. 

Jätepisteiden suunnittelussa kannattaa huomioida myös paloturvallisuus; astioita tai irtojätteitä kuten renkaita ja kuormalavoja ei tule sijoittaa kiinteistön seinustalle. Huomioithan myös teollisuudessa syntyvien vaarallisten jätteiden asianmukaisen varastoinnin erillään muista jätteistä.

 

Ota yhteyttä L&T:n kiertotalousosaajiin!

×
Tutustu kiertotalousosaajiimme: Etsitkö huomisen kiertotalousosaamista!

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.