Asiakastarinat
10.10.2017 |

Näin nostat kiinteistön kierrätysastetta – 4 konkreettista vinkkiä

Kierrätysasteen nosto tuo säästöjä kiinteistölle, kun kalliin sekajätteen määrä vähenee ja jäteastioiden tyhjennysväli kasvaa. Lähtökohtana on huolellinen syntypaikkalajittelu, joka vaatii onnistuakseen oikeanlaiset puitteet.

Kierrätysasteen nosto on ongelmallista etenkin kiinteistöissä, joiden käyttäjät vaihtuvat tiheään. Vaikka jätehuollon kustannukset näkyvät vuokrassa, se ei lähtökohtaisesti merkitse kiinteistön käyttäjälle paljoakaan, jos hän on joka tapauksessa aikeissa lähteä.

Kiinteistön jätehuollon kehittäminen ja kierrätysasteen nosto lähtevätkin liikkeelle käyttäjien motivoinnista ja siististä jätetilasta. Kun nämä lähtökohdat ovat kunnossa, voidaan keskittyä tarkemmin siihen, miten mahdollisimman suuri osa kiinteistössä syntyneestä jätteestä saataisiin kalliin sekajätteen sijasta kiertoon.

Panosta syntypaikkalajitteluun

Olennaista on kannustaa kiinteistön käyttäjiä syntypaikkalajitteluun, joka tarkoittaa käytännössä jätteiden lajittelua siellä, missä ne syntyvät. Esimerkiksi toimistoissa paperit, pahvit, muovit ja kartongit ohjattaisiin omiin keräysastioihinsa.

Lisäksi kannattaa miettiä, voisiko pöydän alla pidettävät roskakorit poistaa kokonaan, ja panostaa kaikille yhteiseen lajittelupisteeseen. Sieltä jätteet päätyisivät siivoojan mukana oikeaan paikkaan ja eteenpäin.

Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että kiinteistöstä on löydyttävä keräysväline kullekin syntyvälle jätejakeelle ja kiinteistön käyttäjät on opastettava niiden käyttöön. Jos käyttäjät eivät tiedä, missä muovinkeräysväline sijaitsee tai mitä siihen saa laittaa, lähtökohdat muovin kierrättämiselle eivät ole kovin hyvät.

Kierrätysaste nousuun konkretialla

Mikäli keräysvälineet ja niiden käytön ohjeistus eivät yksinään riitä nostamaan kierrätysastetta, kannattaa kokeilla tiedon lisäämistä. Kiinteistön käyttäjille voi esimerkiksi kertoa, mihin kierrätetyt jätteet päätyvät ja mitä niistä syntyy. Mikä jätejae päätyy uudeksi raaka-aineeksi ja mistä syntyy energiaa.

Lajittelusta tulee mielekkäämpää, kun sen konkreettiset vaikutukset ymmärtää. Erityisesti kannattaa painottaa syntyviä säästöjä. Esimerkiksi: yhtä keräyspaperitonnia kohden säästyy 17 puuta ja 27 000 litraa vettä.

Jos kaipaat lisää konkreettisia vinkkejä kiinteistön jätehuollon kehittämiseen, kannattaa tutustua Kiinteistöpäällikön vinkkivihkoon. Voit tilata sen maksutta sähköpostiisi tästä.

Alla vielä pähkinänkuoressa omat neuvoni kierrätysasteen nostamiseen:

  1. Suosi syntypaikkalajittelua. Kerää jätteet keskitetysti yhteen lajittelupisteeseen sen sijaan, että jokaisella olisi pöytänsä alla oma roskakori.
  2. Tarjoa vaihtoehtoja. Varmista, että kiinteistöstä löytyy keräilyväline jokaiselle jätejakeelle.
  3. Muista selkeä ohjeistus. Varmista, että kiinteistön käyttäjät tietävät, mihin keräilyastiaan mikäkin jae kuuluu – ja mitä keräilyvälineitä kiinteistössä on.
  4. Kerro, paljonko lajittelusta syntyy säästöjä. Harva haluaa ehdoin tahdoin heittää rahaa roskakoriin, jos muitakin vaihtoehtoja on.

Kiinteistöpäällikön vinkkivihko

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.