Asiakastarinat
22.05.2023 |

WEBINAARI | Mittareita luonnon monimuotoisuustyöhön on vielä vähän, mutta ratkaisuja riittää

Valtaosa yrityksistä kokee, että työhön luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi on vaikea tarttua. Siksi työhön kannattaa ryhtyä pala kerrallaan, esimerkiksi etsimällä oman toiminnan sekä toimitusketjun keskeisiä vaikuttimia tai sopivia kumppanuusratkaisuja. Miten luontotyön voi aloittaa jo olemassa olevilla työkaluilla?

Ilmaston lämpeneminen ja raaka-aineiden kestämätön käyttö lisäävät luontokatoa ennennäkemätöntä vauhtia. Luontokadon vaikutukset näkyvät ympäristössämme jo nyt, ja 50 vuoden kuluessa tilanne vain pahenee. Siksi luontokadon pysäyttäminen vaatii yhteisiä tekoja.

Luontotyölle ei vielä ole yhtenäistettyjä mittaristoja, kuten esimerkiksi päästölaskennassa tuttu CO2-ekv-menetelmä. Siitä ei kuitenkaan kannata lannistua.

Työn voit aloittaa selvittämällä oman toiminnan luontovaikutukset. Esimerkiksi L&T on tunnistanut oman toimintansa luontovaikutukset viitekehyksen avulla. Vaikutuksia on tutkittu kolmen näkökulman kautta: luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, kestävien raaka-aineiden käyttö ja ilmastonmuutoksen hillintä.

Lisää viitekehysmallista ja käytännön luontotyöstä kuulet webinaarissamme 15.6.

Millaisia ratkaisuja rakennetun ympäristön luontotyöhön on?

Niityttäminen on yksi konkreettinen tapa vaalia luonnon monimuotoisuutta rakennetussa ympäristössä.

L&T on mukana CO-CARBON-hankkeessa , joka tutkii kaupunkivihreän hiilensidontakykyä ja mallintaa hyötyjä, joita kaupunkivihreällä on maaperälle ja luonnolle. 

Tutkimusyhteistyössä ovat mukana Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Kööpenhaminan yliopisto sekä Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu.

Luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin koskaan – estätkö vai edistätkö sitä?

Jotta lajikato ei etenisi ja lajisto elpyisi, tarvitaan rohkeutta toimia. Yrityksillä on jo tälläkin hetkellä käytössään monia keinoja, joilla voidaan hillitä luontokatoa. Useat niistä ovat tuttuja jo ilmaston eteen tehtävästä työstä, kuten kiertotalouden ratkaisut.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii yhteistyötä. Erilaiset kokeilut ja yhteistyöhankkeet kartuttavat luontotekojen vaikuttavuudesta tietoa, jota voi jalkauttaa muuallekin. Uusia toimintamalleja on helppo rakentaa sellaisen kumppanin kanssa, jolla on jo kokemusta luontotyöstä.

Tunnista toimintamallit, joilla voit itse vaikuttaa luontokatoon! Neuvoja käytännön luontotyöhön saat webinaaristamme 15.6. Luonnon monimuotoisuuteen keskittyvässä webinaarissamme kuulet muun muassa:

  • Missä luonnon monimuotoisuuden osalta mennään juuri nyt? Sitran asiantuntija analysoi. 
  • Miten aloittaa luontotyö? Konkreettisia esimerkkejä.
  • Kuinka ottaa luontokadon ehkäisy ja monimuotoisuuden lisääminen osaksi omaa vastuullisuustyötä?

 

LT_webinaari_luonto_2023_1200x628

 

×
Katso webinaaritallenne: Miten luonotyössä pääsee alkuun?

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.