Asiakastarinat
29.03.2021 |

Mitä uudistuva jätelaki merkitsee yrityksille? [WEBINAARITALLENNE]

Uudistuvan jätelain tavoitteena on nostaa kierrätysaste EU:n vaatimalle vähimmäistasolle vuoteen 2025 mennessä. Tämä kirjoitus avaa lain vaikutuksia yritysten arkeen ja siihen, minkälaista valmistautumista se edellyttää.

Hallituksen esitystä eduskunnalle jätelaista ei ole tätä kirjoittaessa vielä saatavilla. Kuitenkin, koska muutos on yrityksille iso, haluamme jakaa sen tiedon, joka meillä on nyt lain valmistelusta.

Jätelain tarkoitus on edistää kiertotaloutta

Yksittäisen yrityksen on helpompi ymmärtää jätelain merkitys, kun tarkastellaan energian ja raaka-aineiden käyttöä EU:n tasolla. Siinä on nimittäin tällä hetkellä iso epäsuhta: talouskasvun ylläpitäminen vaatii jatkuvasti enemmän resursseja, joista valtaosa tuodaan EU:n ulkopuolelta. Samaan aikaan resurssien käyttö on tehotonta ja hävikkiä on paljon.

Tätä yhtälöä tasapainottamaan on kehitetty kymmenisen vuotta sitten kiertotalous. Sen tähtäin on suljetuissa kierroissa ja jätteettömässä yhteiskunnassa, mikä on tällä hetkellä vielä kaukainen tavoite: yli 90 % materiaalista käytetään edelleen vain kerran.

Töitä on siis tehtävänä paljon, mutta se kannattaa, sillä vaakakupissa painavat talouskasvun turvaamisen ja työpaikkojen lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä. Isoja asioita, joihin jokainen yritys voi vaikuttaa. 

Tavoitteen toteutumista varmistaa osaltaan myös uudistuva jätelaki, joka ei puhu pelkästään haittojen ehkäisystä vaan myös kiertotalouden edistämisestä ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä. 

uudistuva jätelaki

Tavoite: puolitetaan polttoon menevän sekajätteen määrä

Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste on jämähtänyt noin 40 % tasolle. Jotta päästään uudistuvan jätelain kierrätystavoitteeseen, on polttoon menevän sekajätteen määrä puolitettava vuoteen 2035 mennessä. 

Se on suuri ja kunnianhimoinen tavoite: noin 700 000 tonnia sekajätettä pitäisi ohjata kierrätykseen.

Tavoitteen haastavuutta nykyiseen kierrätysasteeseen nähden  lisää myös se, että jätelaissa kierrätyksen laskentaperiaatteet muuttuvat . Aiemmin on mitattu kierrätyslaitokseen päätyneen materiaalin määrää, mutta muutoksen myötä siirrytään mittaamaan laitoksesta ulos tulevan eli kierrätykseen ohjautuvan materiaalin määrää.

Mikä kaikki yrityksissä pitää lajitella? Ratkaisevaa on syntyvän jätteen määrä

Jo aikaisemmin erilliskeräysvaatimus on koskenut tietyin ehdoin asuinkiinteistöjä. Nyt vaatimukset laajenevat koskemaan myös yrityksiä. Sääntö on hyvin yksinkertainen: jos jätteen määrä viikossa ylittää tietyn kilomäärän, on se lajiteltava paikan päällä.

Kannattaa huomioida, että pelkästään lajitteluastioiden tuominen yritykseen ei riitä, vaan niiden käyttöön pitää myös ohjeistaa. Viestinnällä on siis iso merkitys lajittelun onnistumisessa.

Jätelaki - mikä pitää lajitella

Yritysten on tiedettävä ja kerrottava kierrätyksestä

Uudistuvan jätelain myötä yritysten on oltava entistä paremmin selvillä siitä, mitä jätettä syntyy ja miten sitä kierrätetään. Tarkoituksena on saada EU-tasolla yhdenmukaista tietoa, joka auttaa edelleen vähentämään sekajätteen määrää ja kehittämään kiertotaloutta.

Yhtenä esimerkkinä jätteiden jäljitettävyyden ja tietojen keräämisestä on käyttöön tuleva sähköinen siirtoasiakirja ja myös muut tietojärjestelmäkäytännöt yleistyvät. Paperisen siirtoasiakirjan aika on käytännössä ohi.

Kiertotalousosaajat yrityksesi apuna muutoksessa

Uudistuvan jätelain huomioiminen yrityksissä vaatii sekä oikeaa osaamista että infraa. Kiertotalousosaajat ovat yrityksesi apuna, kun kaipaat näkemystä ja käytännön apua.

Lisätietoja saat myös katsomalla webinaaritallenteen “Mitä uudistuva jätelaki merkitsee yrityksille”:

Katso tallenne >

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.