Asiakastarinat
14.02.2020 |

L&T:n ilmapiiri luo hyvän kierrettä

Ruotsin Linköpingissä L&T näyttää erinomaista esimerkkiä yhtiön työyhteisön monimuotoisuudesta ja luo menestyksekkäästi hyvää työntekijäkokemusta. Keinona on hyvä johtaminen, joka on selkeästi yhteydessä myös hyvään asiakaskokemukseen.

L&T:n Linköpingissä toimiva tiimi saa erinomaisia tuloksia henkilöstökyselyissä. Kysyttäessä, mikä on tärkein asia, jotta työpaikan sosiaaliset suhteet toimisivat, tiiminvetäjä Elma Bijedic vastaa:   

– Hyvä kulttuuri, jossa reagoidaan nopeasti, selkeät tavoitteet ja palaute. Olemme luoneet L&T:lle hyvän ilmapiirin, jossa ihmiset oppivat toisiltaan sekä kunnioittavat toistensa erilaisuutta ja luonnetta.

L&T on aina ollut monikulttuurinen yhtiö, mikä vaikuttaa myös yrityskulttuuriin. Selkeys on erityisen tärkeää, sillä työntekijöille on annettava asianmukaiset olosuhteet työn ammattimaiseen suorittamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Työnjohto tukee työntekijöitä aktiivisesti ja tietoisesti.

 – Käytännössä se tarkoittaa läsnä olemista. Kun on työntekijöiden keskuudessa, voi havaita muuttamista, selkeyttämistä tai parantamista kaipaavia asioita, Elma Bijedic sanoo.

Tiiminvetäjän on työskenneltävä tiiviisti työntekijöiden kanssa ja kohdattava heidät. Tehtäväni on pitkälti arvostuksen osoittamista ja sen varmistamista, että työntekijät onnistuvat työssään ja että he haluavat pysyä yhtiön palveluksessa ja kehittää sitä.   

Elma Bijedic korostaa henkilökohtaisten kehittymismahdollisuuksien osoittamisen tärkeyttä.   

– On tärkeää pyrkiä jatkuvasti nostamaan yksilöitä esiin ja huomata kunkin yksittäisen työntekijän potentiaali. Saatat olla tuleva ryhmänvetäjä, ja me autamme sinua onnistumaan.

Suurin osa Linköpingin tiimistä on ollut yhtiössä jo kauan. Tämä kertoo siitä, että työntekijät ovat lojaaleja sekä yhtiölle että toisilleen ja esimiehilleen. Linköpingin aluejohtaja Adam Johansson vahvistaa, että L&T:n kulttuuri on aivan erityislaatuinen. Hän kuvaa sitä hyvän kierteeksi.   

– Kun huolehdimme työntekijöistä paremmin kuin meidän olisi pakko, luomme hyvää yrityskulttuuria. Se on hyväksi sekä asianomaiselle henkilölle että koko yrityskulttuurille. Muut työntekijät näkevät, että välitämme, vaikka se ei olisi ”pakollista”. Se vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja lojaaliutta luomalla yhteistä tarinaa.   

bild06.jpg Monimuotoisuus Lassikon juttukuva

L&T kantaa usein yhteiskunnallista ja inhimillistä vastuuta enemmän kuin säädökset edellyttävät. Voisi luulla, että se kuluttaa resursseja, mutta tosiasiassa se on sijoitus. Kokonaiskuvan ymmärtäminen ja toimintatavan pitkän aikavälin arvo kuvaavat ehkä parhaiten L&T:n yhteiskunnallista vastuunkantoa. 

Myös Elma Bijedic pitää hyvän kierrettä tärkeänä.   

– Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä, sillä työntekijämmekin ovat tyytyväisiä. Työntekijät ovat valmiita venymään, mikä puolestaan tuottaa erittäin tärkeää lisäarvoa asiakkaillemme. Työntekijämme ovat suurin ja tärkein resurssimme. L&T tekee parhaansa, jotta he kokisivat olonsa turvalliseksi, ja tukee heidän kehittymistään. Näin he voivat tehdä parhaansa asiakkaan hyväksi ja edustaa yhtiötä parhaalla mahdollisella tavalla.

×
Katso Lassila & Tikanojan avoimet paikat ja hae meille töihin

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.