Asiakastarinat
13.05.2020 |

L&T pitää teollisuuden rattaat pyörimässä poikkeusoloissakin

Teollisuuden toimintaan korona on vaikuttanut monin tavoin. Tämä näkyy myös L&T:n työssä teollisuuden asiakkaiden muuttuvina ja tiukentuneina ohjeistuksina sekä toimintatapoina. Hyvin rakennettu yhteistyö, avoin vuorovaikutus sekä vahva työturvallisuuskulttuuri ovat turvallisuuden ja nopean reagoinnin perusta myös korona-aikana. Samalla osaltamme pidämme elinkeinoelämän ja kansantalouden kannalta kriittiset tehtaat toiminnassa.

Teollisuudessa työskenneltäessä kaikki lähtee turvallisuudesta ja riskien poistamisesta. Tehtaissa on joka päivä erilaisia vaaranpaikkoja, ja niissä suojaudutaan kemiallisilta, mekaanisilta ja biologisilta uhilta normaalina arkenakin. Mitään työtehtäviä ei voida lähteä suorittamaan ennen kuin kaikki tehtävän ja ympäristön riskit on käyty läpi ja ne on eliminoitu tai niihin on varauduttu suojavarustein. Vankka työturvallisuuskulttuurimme huolehtii siitä, että turvallisuus- ja suojautumisohjeita myös noudatetaan. 

Koronan myötä palveluiden painopisteet muuttuneet

Koronatilanteessa ollaan Suomessa tällä hetkellä melko stabiilissa vaiheessa alkuhässäkän jälkeen. Poikkeustilanne näkyy selkeimmin teollisuuden suurten tehtaiden tukipalveluissa nyt henkilöstön suojautumiseen, hygieniaan ja turvaväleihin liittyvinä tehostettuina ohjeistuksina, joita jokaisen on ehdottomasti noudatettava. 

Varsinkin isoilla tehtailla on toimintaa pyritty osastoimaan. Esimerkiksi isoissa tehdasintegraateissa on voitu sopia, että paperitehtaan henkilöstö ei mene missään tilanteessa sellutehtaan alueille ja vastaavasti toisinpäin. Tällä varmistetaan se, että jos vaikkapa paperitehtaalla ilmenee koronatartunta, voidaan todeta, etteivät sellutehtaan puolella työskentelevät ole sille altistuneet. 

Äärimmäisissä tilanteissa asiakkaiden kanssa on voitu keskustella myös siitä, missä L&T:n henkilöstö toimii, ja voisiko kohteessa työskennellä sellaista henkilöstöä, joka ei toimisi muissa asiakaskohteissa. Näin pyritään eliminoimaan se mahdollisuus, että korona leviäisi eri tehtaiden välillä.  

Asiakkaan näkökulmasta normaaliaikana esimerkiksi prosessipuhdistus voi olla hyvin kriittinen palvelu tehtaan prosessien toimivuuden kannalta. Poikkeusaikana painotukset ovat saattaneet kuitenkin muuttua, ja nyt esimerkiksi normaalin toimintakyvyn ylläpitämisessä desinfioivat siivouspalvelut voivatkin hetkellisesti muodostua ydinprosessin määräaikaista huoltoakin tärkeämmäksi asiaksi.

Toimiva yhteistyö nojaa sujuvaan normaaliajan vuorovaikutukseen

Teollisuusympäristön riskien arviointi ja niiden ehkäisy tehdään aina asiakkaan kanssa yhteistyössä ja yhteinen, avoin vuoropuhelu sekä suunnitelmallisuus ovat kaiken toiminnan sekä turvallisen työskentelyn perusta. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa pitkäjänteisesti rakennetun yhteistyön merkitys on korostunut entisestään; muuttuneisiin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin ja tehokkaammin, kun vuorovaikutukselle on olemassa vahva perusta ja periaatteet  turvallisuusasioiden osalta on molemmin puolin selvät jo ennen kriisitilannetta. 

Normaalissa tilanteessa asiakkaan kanssa käydään turvallisuusasioita ja riskitekijöitä sekä työtehtäviä koskevia säännöllisiä keskusteluita vähintään kerran kuukaudessa. Muuttuneiden olosuhteiden ja koronan aiheuttamien poikkeustoimien ja ohjeistusten vuoksi keskusteluille on ollut nyt tarvetta viikottain, hetkellisesti jopa päivittäin. 

Kun monissa kohteissa turvallisuusohjeistukset ovat muuttuneet tiuhaankin tahtiin, aktiiviset keskustelut ja erinomainen tiedottaminen ovat edellytys sille, että päivittyneisiin ohjeistuksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Keskusteluissa nykyisten asiakkaiden kanssa ennakoidaan myös äkilliset muutokset olosuhteisiin. Korona-aikana se on tarkoittanut suunnitelmien tekemistä myös muun muassa siitä, miten kohteessa toimitaan, jos koronatartuntaepäily havaitaan ja miten saadaan nopeasti esimerkiksi desifiointipäivystyksen iskuryhmä paikalle. 

Tutustu L&T:n tehdaspalveluihin

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.