Asiakastarinat
30.01.2020 |

L&T kehittää uuden oppiaineen suomalaiseen peruskouluun

Me Lassila & Tikanojalla olemme Huomisella töissä. Siksi kehitimme Suomen koulujen parhaaksi uuden oppiaineen, oppimisympäristöopin. Kun oppimisympäristö paranee, oppilaat voivat paremmin, oppivat paremmin ja opettajien työolot kohentuvat. Haluamme auttaa koululaisia kasvamaan kiertotalouden natiiveiksi ja kierrätyksen mestareiksi. Hanke alkoi syksyllä 2019 ja huipentuu nyt 27.1. alkaneeseen kisaan, jossa kaikki Suomen koulut voivat hakea itselleen ilmaista oppimisympäristön kohennusta!

Eletään alkutalvea 2019. Espoolaisen Iivisniemen koulun pihalla riittää vilinää, ja niin kuuluukin. Luonnon helmassa rauhallisella paikalla sijaitsevalla koululla on isot ja väljät piha-alueet. Tämä tarkoittaa sitä, että koulun oppilailla on paljon tilaa leikkiä ja rentoutua oppituntien välissä. Kun välitunti päättyy, sisälläkin vallitsee mukava tunnelma. L&T:n myyntijohtaja Minna Tuorila kiertää koulun rehtorin Leila Tuomisen kanssa koulun tiloja. Päivän aiheena on pohtia, miten L&T pystyisi parantamaan sekä lasten että opettajien viihtymistä. Käynnissä on yksi Oppimisympäristöoppi-hankkeen ensimmäisistä kartoitusvierailuista.

”Selvitämme tässä juuri, millaisia asioita tekemällä saisimme kouluista viihtyisämpiä, toimivampia ja mukavampia”, Minna Tuorila sanoo.

Iivisniemen koulu on valikoitunut L&T:n Oppimisympäristöoppi-projektin toiseksi pilottikouluksi. Projektin toinen pilottikoulu Hönttämäen koulu sijaitsee Oulussa.

”Olemme käyneet kouluissa kartoittamassa oppimisolosuhteita sekä tapaamassa rehtoreita ja lapsia. Esimerkiksi Iivisniemessä kuulimme, että moneen tilaan jää helposti valot päälle, ja energiaa menee hukkaan. Ratkaisuna voisi olla, että asennetaan liiketunnistimella toimivat valot”, Tuorila kertoo.

Ilmaa puhtaammaksi, päästöt pienemmiksi ja säästöt suuremmiksi

Oppimisympäristöoppi-hanke pureutuu suomalaiskoulujen olosuhteisiin tavallista laajemmin. Hankkeen viisi osa-aluetta ovat seuraavat:

  • sisätilat ja siisteys
  • piha ja ulkoalueet
  • olosuhteet ja energiatehokkuus
  • jätehuolto, lajittelu ja kierrätys
  • ruokahävikin minimointi.

L&T:n asiantuntijat pureutuvat näiden teemojen kautta pilottikoulujen oppimisolosuhteisiin kokonaisuutena. Oppimisympäristöoppi-hanke perehdyttää kouluja myös laajemmin kiertotalous- ja kierrätysasioihin. Näin koululaisista ja koulun henkilökunnasta kehitetään aitoja ja osaavia kiertotalouden käytännöntekijöitä, ja toimivan kiertotalouden ideologia leviää toivottavasti näiden kiertotalouslähettiläiden kautta koteihinkin.

Hankkeen myötä L&T luo lisäksi opettajille kokonaisvaltaisen oppimisympäristöopin materiaalipaketin eli opettajan oppaan, jonka avulla kaikki Suomen opettajat voivat jatkossa opastaa lapsia ja koko kouluyhteisöä kiinnittämään huomiota oppimisolosuhteisiin. Opas on kaikkien vapaasti ladattavissa hankkeen verkkosivulla osoitteessa oppimisympäristöoppi.fi.

”Suomalalaiskoulut ovat kuuluisia hyvistä oppimistuloksistaan. Kuitenkin koulut voivat usein vähän huonosti, ja sitä kautta lapset ja opettajatkin. Kiinteistönhoitoa kilpailutetaan yleensä hinta edellä, vaikka pienellä panoksella voisi olla iso vaikutus kaikkien viihtyvyyteen. Tämän projektin kautta pääsemme osoittamaan käytännössä, mitä kaikkia hyötyvaikutuksia niin yhteisöille kuin yhteiskunnallekin on siitä, että nostetaan kierrätysastetta, pyritään säilyttämään kiinteistöjen arvo ja pidentämään niiden elinikää. Haluamme näyttää käytännössä, että yksittäisten työsuoritteiden ostamisen sijaan vaikutuksellisempaa on ostaa kokonaisvaltaisemmin”, Tuorila toteaa.

Rehtori Leila Tuomisen mukaan ympäristöasiat sekä kiinnostavat että huolettavat nykyajan lapsia.

”Tässä hankkeessa oppilaita aidosti kuullaan ja he saavat kokemuksen siitä, että he pystyvät vaikuttamaan omaan oppimisympäristöönsä. Koko oppilaskunta oli mukana miettimässä, mitä parannettavaa esimerkiksi koulun piha-alueella on”, Tuominen sanoo.

”Projektin alkaminen ja siihen mukaan pääseminen olivat iloinen yllätys. Hienoa, että maamme keskeinen toimija kiinteistönhoidon ja siivouksen alalla on lähtenyt aktiivisesti parantamaan oppimisympäristöjä. Tärkeinä näkökulmina ovat olleet oppilaita erityisesti kiinnostavat kierrätys, ruokahävikin vähentäminen ja jätteiden lajittelu eli teemaa käsitellään laajemminkin kuin vain kiinteistönhoidon kannalta”, Tuominen jatkaa.

Ensimmäiseksi seurataan, miten L&T:n toteuttamat muutokset parantavat viihtyvyyttä ja tuottavat kiertotaloushenkisiä säästöjä pilottikouluissa. Seuranta toteutetaan kyselyin ja asiantuntijalaskelmien yhteistyönä.

”Selvitämme, parantaako projekti oppimisolosuhteita ja saammeko esimerkiksi säädettyä sähkön- ja vedenkulutusta pienemmäksi. Tämän jälkeen haastamme mukaan myös muita suomalaiskouluja”, Tuorila kertoo viitaten nyt alkaneeseen kisaan, jonka myötä kaikki Suomen alakoulut pääsevät hakemaan mukaan näiden kahden pilottikoulun tapaiseen muutosprojektiin.

Letti_L8A0701.jpg - lassikon juttukuva

Koko Suomi kisaan Än-Yy-Tee-NYT!

Siirrytäänpä vuoden 2019 lopusta tähän päivään, eli vuoden 2020 tammikuun loppuun. Oppimisympäristöoppi-verkkosivusto on nyt auki. Se tarkoittaakin siis sitä, että kisa on auki.  Ja tämä on kisa, johon todellakin kannattaa osallistua! Kaikki Suomen alakoulut voivat osallistua kisaan havainnoimalla omaa oppimisympäristöään ja tekemällä siitä videohakemuksen. Kisan voittajakoulu palkitaan täysin ilmaisella L&T:n asiantuntijoiden tekemällä muutosprojektilla, jossa koulun oppimisympäristö pistetään kuntoon.

Kisan avulla L&T siis haastaa yhdessä Iivisniemen ja Hönttämäen koulujen kanssa muita kouluja miettimään, mitä parannuksia ja kiertotaloustekoja heillä voitaisiin tehdä. Pilottikoulujen rehtoreiden mielestä erikoista ja upeaa on myös se, että kerrankin oppimisympäristöä käsitellään kokonaisuutena niin, että esimerkiksi ulkoalueet tai kiertotalouden toteutuminen otetaan huomioon.

”Esimerkiksi Iivisniemessä seurattiin jo tarkkaan, miten paljon ruokaa menee hävikkiin. Kierrätysteemat olivat olleet vahvasti mukana molempien koulujen opetussuunnitelmassa jo ennen L&T:n mukaantuloa. Uskon, että asiantuntijoidemme vinkkien ja kokemuksiemme avulla voimme viedä hyviä ideoita eteenpäin myös muihin kouluihin”, Tuorila sanoo.

Tuorila muistuttaa, että tällaista hanketta tarvitaan, sillä L&T:llä on painava rooli kiertotalouden suunnannäyttäjänä.

”Me L&T:llä olemme Huomisella töissä ja teemme kiertotaloudesta totta. Tavoitteenamme on tehdä tulevaisuudesta kaikin puolin parempaa, ihan kaikille. Oppimisympäristöopin kautta olemme aktiivisesti tukemassa suomalaisten koululaisten oppimista ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Tämä osallistuville kouluille ilmainen projekti osoittaa suomalaisille käytännössä, mihin kaikkeen pystymme innovatiivisella yhteistyöllä ja uudistushenkisellä otteella. Olemme puhuneet paljon vastuullisuuden sekä asenteiden uudistamisesta, ja tämä hanke haastaa toimijoita läpi Suomen ajattelemaan asiat uusiksi”, Tuorila summaa.

Ennen kaikkea Tuorila toivoo, että hankkeen avulla sekä L&T että kunnat pystyvät ymmärtämään aiempaa tarkemmin eri koulujen tarpeita.

”Kunnan kiinteistötoimet ostavat meiltä kiinteistöhoidon palveluita kouluille. Kunnossapidon hankinnoissa on opittava ostamaan kokonaisvaltaista osaamista yksittäisten toimenpiteiden sijaan. Liian usein ostetaan yksittäisiä palveluita pistemäisesti eri toimijoilta sen sijaan, että tarkasteltaisiin kokonaisuutta ja sitä, miten mikäkin asia vaikuttaa kiinteistön kokonaisuuteen – päästöihin, säästöihin tai vaikkapa käytettävyyteen ja viihtyvyyteen. Toivon, että hanke auttaa meitä kaikkia ymmärtämään toisiamme paremmin”, Tuorila sanoo toiveikkaana.

Espoon Iivisniemen rehtori vahvistaa tämän.

”Kiinteistönhoitoa pitäisi ajatella omaisuuden hoitona ja sellaisena tulevaisuuden tekona – ei kuluna, josta voidaan aina karsia, kun varoja on vähän. Meillä Iivisniemen koululla asiat ovat paremmalla tolalla, mutta samaa ei voida sanoa kaikista kouluista. Ylipäätään tällä hetkellä useiden julkisten kiinteistöjen huoltaminen on heikolla tasolla, sillä rakennuksia pidetään vain käyttökunnossa ja korjataan vuotavat katot ja muut akuutit pulmat, joiden korjaamatta jättäminen johtaisi käyttökieltoon. Etukäteen tehtäviä kunnostustoimia ei tehdä ajoissa”, rehtori Tuominen harmittelee.

Tutustu oppimisympäristöoppiin ja OSALLISTU KISAAN!

Teksti Pi Mäkilä ja Riina Law

Kuvat Minna Kurjenluoma

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.