Asiakastarinat
07.04.2021 |

L&T:n ja Careerian yhteistyöllä koulutetaan työelämän osaajia - myös oppisopimuksella

Lassila & Tikanojan kiinteistöpalveluissa panostetaan henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Yhteistyö koulutuskumppani Careerian kanssa alkoi kymmenisen vuotta sitten esimieskoulutuksilla. Nykyään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuksia käydään perustutkinnosta aina erikoisammattitutkintoon asti.

Koulutusyhteistyö on sujuvaa, ja toimintamalli on vuosien varrella muokkautunut hyvin L&T:n tarpeita vastaavaksi. Opiskelijoita on tälläkin hetkellä usealla paikkakunnalla.

Careerian puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettaja Tanja Rahijärvi on ollut mukana toteuttamassa Lassila & Tikanojan koulutuksia jo kahdeksan vuotta.

"Koko ajan on ollut koulutuksessa yksi tai useampi Lassila & Tikanojan ryhmä. Viimeisimpänä yhteistyönämme veimme läpi lähiesimiestyön ammattitutkinnon, johon ensimmäiset opiskelijat valmistuivat koronakevään 2020 aikana", Tanja Rahijärvi kuvaa yhteistyön kehittymistä.

Pitkä yhteistyö tuo toimintaan syvyyttä ja ennakointiosaamista. 

"On todella hyvä asia, että koulutusorganisaatio ja asiakas tuntevat toisensa hyvin. Pystymme ennakoimaan L&T:n tarpeita ja tarjoamaan koulutuksia juuri oikeaan aikaan", Tanja Rahijärvi tuo esille pitkän yhteistyön etuja.

Opiskelijoita ja oppisopimuksia ympäri Suomen

Careerian koulutuksissa on Lassila & Tikanojan työntekijöitä mukana usealta paikkakunnalta. Asiakasvastaava Kenneth Rosenström Careerian oppisopimustiimistä kiittää sujuvaa yhteistyötä ja Lassila & Tikanojan opiskelumyönteistä ilmapiiriä.

"On hienoa nähdä, miten suuri merkitys organisaatiossa tapahtuva oppiminen on asiakkaalle. Yhteistyössä näkyy koulutustoiminnan suunnitelmallisuus sekä se, että Lassila & Tikanoja näkee tärkeänä, että ihmiset saavat opiskella. Yhteistyö on sujuvaa ja tieto kulkee hyvin asiakkaan ja oppisopimustoimiston välillä. Oppisopimuksia tehdään koko ajan ympäri Suomea. Sähköinen allekirjoitus ja hyvät järjestelmät mahdollistavat paikasta riippumattoman toiminnan. Tällä hetkellä Careeriassa opiskelee oppisopimuksella 65 työntekijää Lassila & Tikanojalta",  Rosenström kertoo.

Yhteistyö perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja yhteydenpitoon

Yhteistyötä ja sen tuloksia seurataan jatkuvasti ja toimintaa kehitetään tulosten mukaisesti.

"Yhteistyössämme Lassila & Tikanojan kanssa auttaa se, että meillä on pysyvät vastuuhenkilöt asiakkaan suuntaan. Olemme myös käynnistämässä ohjausryhmätoimintaa, jossa koulutusorganisaation, oppisopimustoimiston ja asiakasyrityksen edustajat sekä opiskelijaedustaja tapaavat säännöllisesti ja kehittävät koulutusyhteistyötä suunnitelmallisesti kokemusten perusteella eteenpäin", Kenneth Rosenström kertoo.

Myös L&T:n HR-tiimin jäsenet pitävät pitkää yhteistyötä Careerian kanssa sujuvana ja vaivattomana.

"Yhteistyö on mutkatonta. Tietoa on aina tullut tarpeeksi silloin, kun sitä on kaivattu. Vuosien varrella yhteinen toimintamalli on muokkautunut juuri tarpeisiimme sopivaksi. Työnantajan vinkkelistä asiat on tehty vaivattomiksi, ja yhteydenpito opiskelijoihin hoituu Careerian puolelta mallikkaasti", kiittelee L&T:n HR-asiantuntija Mari Touré, joka vastaa L&T:n oppilaitosyhteistyöstä, oppisopimuskoulutusten suunnittelusta ja ryhmien koordinoinnista. 

Tutkintouudistus toi selkeitä synergiaetuja

Vuonna 2018 Careerian koulutustarjonnassa tehtiin tutkintouudistus, joka toi selkeyttä myös yhteistyöhön. Tutkintoja laaja-alaistettiin ja erillisten tutkintojen määrää vähennettiin. Alalle tuli uudistuksessa kolme tutkintoa: puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

"Tutkintouudistuksen myötä on aiempaa helpompaa yhdistää kiinteistöhoidon ja siivouksen työntekijöitä perus- ja ammattitutkinnossa samoihin ryhmiin. Samoin eri palvelulinjojen esimiehiä lähiesimiestyön ammattitutkinnossa ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnoissa", Mari Touré summaa vuonna 2018 toteutettua tutkintouudistusta.

"Yhteisten ryhmien etuna on myös se, että niissä saadaan esille kummankin liiketoiminta-alueen osaaminen yhteiseen keskusteluun. Esimiehillä on kuitenkin osaamisalasta riippumatta samoja esimiestyön teemoja, joista on hyödyllistä päästä keskustelemaan yhdessä", tähdentää L&T:n konsernin yhteisistä esimiesvalmennuksista vastaava HRD-päällikkö Henna Järvinen.

Jatkuva kehittäminen varmistaa laadun ja koulutusten kysynnän

Lassila & Tikanojan asiantuntijat syventävät koulutuspäivien teemoja omalla puheenvuorollaan, jotta opiskelijat oppisivat soveltamaan koulutuksen sisältöjä omassa päivittäisessä työssään.

"Tämä on tärkeää, ettei aihe jää irralliseksi, vaan asiat linkittyvät hyvin omaan työhön ja oman organisaation käytännön arkeen", Järvinen korostaa.

Koulutuksista kerätään myös palautetta, jotta niiden sisältöä voidaan tarvittaessa kehittää. Saatu palaute on ollut todella hyvää. Kiitokset toimitetaan kouluttajille, ja kehittämisajatuksia on koko yhteistyön ajan viety aina hienosti eteenpäin. Oppisopimuskoulutuksen suosio on kasvussa, ja tätä yhteistyön osa-aluetta edistetään suunnitelmallisesti.

"Ylipäätään oppilaitosyhteistyön toimintamallin eteenpäin kehittäminen on nyt työpöydällä. Tavoitteenamme on entistäkin ennakoivampi suunnittelu eri puolilla Suomea tarvittavista tutkinnoista", Henna Järvinen kertoo.

Koulutusmyönteisyys vetovoimatekijänä rekrytoinnissa

Lassila & Tikanojalla kannustetaan henkilöstöä kehittämään itseään. Yrityksellä on tarjolla monipuolisia urapolkuja, ja tarinoita henkilöstön kehittämisestä löytyy runsaasti.

"Toivotamme halukkaat aina tervetulleiksi alalle. Me tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä alan osaajaksi. Tämä on  todella monipuolinen ja työvoimavaltainen ala. Tehtäviä löytyy laidasta laitaan eivätkä työt ihan heti lopu, Mari Touré jatkaa.

Myös esimiehet kannustavat omia alaisiaan kouluttautumaan

Janika Parts ja Aivar Jögisoo tulivat Virosta Suomeen Lassila & Tikanojalle töihin vuonna 2013. He ovat edenneet määrätietoisesti työnantajan tarjoamien koulutusmahdollisuuksien mukaan siivoojasta ohjaajaksi ja edelleen esimiesasemaan, sekä suorittavat parhaillaan alan esimiestutkintoa, eli puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa.

"Suoritimme ensin vanhan laitoshuoltajan ammattitutkinnon, josta jatkoimme palveluohjaajana toimiville suunnattuun siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkintoon. Oma esimies on aina ollut suotuisa kehittymisellemme. Nyt olemme itse esimiesasemassa ja tuemme myös omia tiimiläisiämme kehittämään itseään tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan, Janika Parts kertoo hänen ja Aivar Jögisoon opiskelupolusta.

"Tämä ala kehittyy koko ajan, joten pitää pysyä ajassa mukana. Nyt on helppoa kouluttaa uusia työntekijöitä, kun on saanut itse hyvää koulutusta. Ja tutkinto tuo myös palkanlisän", Aivar Jögisoo kiteyttää.

 

Katso avoimet työpaikkamme

×
Tutusta kesätyöpaikkoihin: Haussa aurinkokunnan antoisin kesäduuni?

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.