Asiakastarinat
28.05.2019 |

L&T tekee Lahdessa vaarallisista jätteistä vaarattomia

Vaarallisten jätteiden käsittelyssä pätee sama periaate kuin muissakin jätteissä: niistä halutaan kierrättää uuteen käyttöön mahdollisimman suuri osa.

– Meiltä asiakas saa kattavaa kokonaispalvelua ja Teollisuuspalvelut haluaa olla tärkeä osa asiakkaiden koko arvoketjua, sanoo yksikönpäällikkö Henri Liukkunen L&T:n vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksella Lahdessa.

Vaarallisilla jätteillä tarkoitetaan yleisesti käytöstä poistettua ainetta tai esinettä, josta voi olla erityistä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Yleisimpiä ovat paristot, lääkkeet ja sähkö- ja elektroniikkaromu sekä nestemäisissä tuotteissa öljyt, maalit ja liuottimet. Enää ei puhuta ongelmajätteistä – termi jäi historiaan jo vuosia sitten.

– Kun puhutaan vaarallisten jätejakeiden käsittelystä, tärkeintä siinäkin on hyödynnettävyys ja kierrätettävyys uuteen käyttöön. Meillä on tärkeintä, että jakeet eivät mene sellaisenaan polttoon tai muuhun loppusijoitukseen. Monissa jakeissa on paljon vettä, joten lämpöarvo on pieni ja siksikin polttaminen on erittäin huono vaihtoehto, Liukkunen sanoo.

Vastuunsa tuntevat yritykset huolehtivat kaikista jätteistään, ja vaarallisten jätteiden käsittely onkin kiertotaloutta parhaimmillaan.

Vaaralliset jätteet

Jätejakeita laivoista ja teollisuudesta

Lahden laitokselle tulee vuosittain tuhansia tonneja käsiteltäviä jakeita. Sekä öljyisistä vesistä että happo- ja emäsliuoksista suurin osa, noin 80 prosenttia lähtee laitokselta lopulta puhdistettuna, viemäröintikelpoisena vetenä.

– Suurin käsiteltävä jae ovat öljyiset vedet, joita tulee erityisesti satamista, laivoista sekä autokorjaamoilta ja teollisuuden säiliöpuhdistuksista. Niistä suodatetaan ja prosessoidaan monien vaiheiden kautta kierrätyspolttoaineita, jotka toimivat tukipolttoaineena teollisuuden energiantuotannossa, Liukkunen kertoo.

– Parhaimmillaan entinen jäte kiertääkin polttoaineeksi takaisin tehtaalle, josta jäte alun perin syntyi. Se auttaa myös korvaamaan neitseellisiä polttoaineita.

Toinen merkittävä jae on emäs- ja happopitoiset liuokset, joita tulee varsinkin metalliteollisuuden pintakäsittely- ja korroosionestoprosesseista. Fysikaalis-kemiallisessa käsittelyprosessissa liuokset neutraloidaan ja niistä tehdään suodatettava panos. Panoksesta poistetaan vettä, kunnes kosteuspitoisuus on enää noin 25–40 %. Lopputuloksena on sakkaa, eräänlainen kuivahko kakku, joka toimitetaan vaarallisen jätteen loppusijoituspaikkaan.

Kolmas jätelaji on glykolit eli käytännössä autoalalta tulevat jarru- ja jäähdytinnesteet. Käsittelyn lopputuloksena saadaan puhdistettua glykolia teollisuuden raaka-aineeksi, uusien tuotteiden valmistukseen.

L&T:llä on vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksia myös Jyväskylässä sekä Oulussa.

– Lahden laitos vastaanottaa jätejakeita L&T:n terminaaleista koko Suomen alueelta. Alueellisia keräilyterminaaleita on kaikkiaan kymmenen, jotka hoitavat vaarallisten jätteiden keräilyn koko manner-Suomen alueella, Liukkunen kertoo.

Ota yhteyttä L&T myyntiin ja tilaa vaarallisten jätteiden kierrätyspalvelut!

 

New call-to-action

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.