Asiakastarinat
12.06.2020 |

Korona pakottaa siivous- ja huoltopalveluita kehittymään ketterästi, mutta mihin suuntaan kehitys jatkossa kääntyy?

Etätyöt ovat vähentäneet toimistosiivouksen ja kiinteistöjen päivittäisten huoltotoimenpiteiden tarvetta, mutta samaan aikaan epidemiasiivous on noussut arvoon arvaamattomaan. Miten poikkeustilanne ja uusi normaali tulevat vaikuttamaan kiinteistöpalveluiden tulevaisuuteen?

Noususta notkahdukseen

Vallitsevasta tilanteesta johtuen lukuisat yritykset, niin myös mekin, olemme kohdanneet notkahduksen, jossa tarjoamiemme palveluiden kysyntä on ainakin hetkellisesti pienentynyt merkittävästi. 

Kysynnän lasku johtuu suurimmaksi osaksi asiakkaidemme toimistojen tyhjenemisestä kotitoimistoihin, mikä vähentää sekä siivouksen että päivittäisen huoltotoiminnan tarvetta. Valitettavasti joissakin tapauksissa myös asiakasyritysten taloudelliset paineet ovat pakottaneet leikkaamaan tarpeellisistakin kiinteistöpalveluista

Huomionarvoista on, että ennen kysynnän laskua tiettyjen palveluiden kysyntä kasvoi räjähdysmäisen nopeasti. Ylpeän yllättyneenä seurasin kohtuullisen kokoisen pörssiyrityksen ketterää muuntautumiskykyä kriittisessä tilanteessa.

Uudenlainen tarve synnytti uudenlaisia palveluita

Muuttuneeseen asiakastarpeeseen vastattiin nopeasti ja kyvykkäästi, ja perinteiset palvelut uusilla kärjillä nousivat arvoon arvaamattomaan. Erityisen ylpeä olen siivoushenkilöstöstämme, josta muodostui epidemiasiivouksen iskuryhmiä alta aikayksikön.

Kriisin syvimmässä notkossa kykenimme tuottamaan asiakkaidemme tarvitsemia palveluita hyvinkin kustannustehokkaasti ja ripeästi. Iso muutos oli kuitenkin se, että aiemmin itsestäänselvyytenä pidetyn siivouspalvelun arvostus, kriittisyys ja tarpeellisuus nousikin yhtäkkiä eksponentiaalisesti, jolloin palvelun hinnalla ei ollutkaan enää niin suurta merkitystä. 

Hinnan sijaan keskustelun ytimeen nousi hygienian korkea taso ja laadukkaan palvelun tuottaminen. 

Muutoksessa on mahdollisuus

Selvää on, että työn tekemisen tapa on muuttunut pysyvästi. Tämä tulee vaikuttamaan yritysten toimitilojen tarpeeseen, ja sitä kautta myös toimitiloissa ja työympäristöissä tarvittavien palveluiden laajuuteen ja sisältöön. 

Aikaisempaan verrattuna tilojen käyttöasteiden vaihtelut tulevat olemaan merkittävästi suuremmat kuin aikana ennen ”pakotettuja etätöitä”. 

Olisiko nyt oikea aika kiihdyttää pohdintoja työympäristöistä, palvelusisällöistä ja toiminnan ympäristövaikutuksista? Palveluista, jotka skaalautuvat asiakasyritysten kulloisenkin tarpeen mukaan?

Sen verran voisi menneestä ja nykyisyydestä ottaa oppia, että perinteisten palvelusuoritteiden sijaan keskityttäisiin laadukkaaseen lopputuloksen ja korkean hygieniatason tuottamiseen ja ylläpitämiseen. 

Fiksummin, ei välttämättä kalliimmalla

Toimitilojen ja työympäristöjen käytön muuttuessa laadukkaampi siivous ja korkeampi hygieniataso eivät automaattisesti tarkoita kustannusten nousua. Monia asioita voidaan tehdä fiksummin, tarkoituksenmukaisemmin ja lopputuloskeskeisemmin.

Epidemiahuolien rinnalla huoli ympäristöstä ja toimialan ympäristövaikutuksista on alan vastuullisena toimijana jatkuvasti läsnä. Fiksumman toiminnallisen tekemisen rinnalle on tärkeä kehittää vastuullisempia ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisempiä menetelmiä, joita tältä toimialalta kyllä löytyy.

Me olemme valmiita kehittämään alaa vastuullisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Oletko mukana?

Lataa opas: Turvallinen työskentely toimistolla

Lue lisää: Kiinteistön ylläpitopalvelut – kuluerästä tuottavuuden välineeksi?

×
Lue lisää: Me pidämme paikat puhtaana ja kiinteistöjen olosuhteet kunnossa – pitäkää te turvaväliä.

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.