Asiakastarinat
11.12.2019 |

Kiina tiukensi vaatimuksiaan – muutoksia aaltopahvin kierrätyshintaan

Aaltopahvin maailmanmarkkinoilla alkoi viime vuonna uusi aikakausi Kiinan uudistettua radikaalisti uusiomateriaalin ostokäyttäytymistään. Markkinat hakevat nyt muotoaan ja uuden tasapainon löytäminen vaatii kaikilta osapuolilta ymmärrystä ja yhteistyötä, jotta saamme kierrätystavoitteet täytettyä ja kehitettyä kiertotaloutta yhdessä eteenpäin.

Aaltopahvin kierrätyshinta on laskenut dramaattisesti niin Suomessa kuin koko maailmassa. Euroopassa tehtaiden ostohinta on laskenut jopa 50 ja Suomessa yli 20 prosenttia. Kierrätyskuidun – aaltopahvin ja muiden pakkausjakeiden – hinnanlasku sai alkunsa kierrätysmateriaalien suurostajan, Kiinan, uudistaessa ostokäytäntönsä.

Viime vuoden alkukesästä lähtien Kiina lakkasi ostamasta aaltopahvia ja muuta kierrätyskuitua Euroopasta ja Yhdysvalloista. Yhtenä suurena syynä oli se, että kuidun joukossa oli paljon huonolaatuista ja väärää materiaalia. Vaikka Suomessa kierrätyskuitu on vastannut vaatimuksia, monessa muussa maassa tilanne on ollut toinen – minkä johdosta kärsii koko länsimaailma.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kiina on tiukentanut kierrätysmateriaalien laatuvaatimuksia. Aiemmin saman kohtalon koki muovijae, mistä aiheutui hyvin samankaltaisia ongelmia globaaleille muovinkierrätysmarkkinoille kuin nyt kuitujen kanssa.

26 miljoonaa tonnia kierrätyskuitua etsii uutta osoitetta

Kiinan laitettua kierrätyskuitujen ostoissaan ”hanat kiinni”, Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen täytyy löytää uudet väylät ja toimintatavat kuitujen, eli aaltopahvin ja pakkausjakeen, kiertotalouden toteutumiseksi.

Kyse ei ole nappikaupasta, vaan valtavista materiaalimääristä ja niiden uudelleen ohjauksesta. Kiinaan vietiin Euroopasta vuosittain noin 26 miljoonaa tonnia kierrätyskuitua, jolle on nyt löydettävä uusi osoite. Tämä on ydinasia, kun puhutaan aaltopahvin ja muiden pakkauskuitujen kierrätyksestä.

Kierrätyskuitua myydään yhä Aasiaan, mutta määrät ovat pieniä aiempaan verrattuna, koska Kiina tiukensi kierrätyskuidun puhtaustavoitetta ja tuotiraja-arvoa. Tällä hetkellä yhdessä erässä kierrätyskuitua saa olla enintään puoli prosenttia niin sanottua epäpuhdasta materiaalia, tai Kiina ei ota erää kokonaisuudessaan vastaan. 

Tämä puhtaustavoite on käytännössä niin korkea, että harva kierrätyskuidun toimittaja tohtii enää lähettää kontteja Kiinaan, koska riski niiden palauttamiseen kaikkine kuluineen on suuri.

Onkin todennäköistä, että laadukkaankin kierrätyskuidun myyminen Kiinaan päättynee hyvin pian, sillä Kiina on ilmoittanut lopettavansa kierrätyskuidun vastaanottamisen kokonaan vuonna 2020.

Syrjässä sijaitsevalla Suomella erityishaasteensa

Olemmekin uudessa markkinatilanteessa, jossa kierrätyskuitua kerääntyy varastoihin odottamaan uutta osoitetta, mikä vaikuttaa automaattisesti kierrätyskuidun hintaan.

Lisäksi Suomen syrjäinen sijainti asettaa omat haasteensa verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jolla on lyhyemmät yhteydet ja tiiviimmät kierrätyskanavat muualle Eurooppaan. Tämän ansiosta Ruotsilla on mahdollisuus myydä kierrätyskuitumateriaalia edullisempaan hintaan kuin suomalaisilla yrityksillä, ja moni Suomen alkulähdetehdas ostaakin materiaalinsa Ruotsista.

Näinhän markkinatalous toimii: ostetaan sieltä, mistä edullisimmin saadaan. Tähän Suomi ja sen kierrätysmateriaalia myyvät yritykset eivät voi vaikuttaa.

Markkinan uusi tasapaino vaatii yhteistyötä

Kierrätysaaltopahvin väistämättömästä hinnanlaskusta koituu tätä nykyä taloudellista haittaa oikeastaan kaikille aaltopahvin kanssa tekemisissä oleville osapuolille. Ainoat poikkeukset ovat neitseellisen kuidun tuottajat ja alkulähdetuottajat, eli käytännössä metsäteollisuus, jolle kiertotalouden keräys- ja lajittelutoimijat, kuten Lassila & Tikanoja, kierrätyskuitua myyvät.

Uudessa markkinatilanteessa suurin muutospaine kohdistuu kierrätyskuidun hintaan koskien tuottajavastuun piirissä olevia kauppoja ja muita sen portaan yrityksiä materiaaliketjussa. Alkulähdehinnan radikaali lasku vaikuttaa jatkossa yhä voimakkaammin koko materiaaliketjun hintapolitiikkaan, jotta kierrätys ja kiertotalous saadaan toteutumaan taloudellisesti järkevissä mittasuhteissa ja jätelain määräämällä tavalla. 

Hinnanmuutokset koskevat jo alkulähdetoimituksia ja ne tulevat näkymään heti seuraavalla sopimuskaudella myös muissa osissa arvoketjua, kuten kauppojen aaltopahvin kierrätyshinnoissa.

Minkään arvoketjun tahon ei tietenkään ole järkevää tehdä kierrätystä ilmaiseksi tai tappiolla, vaan markkina täytyy kokonaisuudessaan pystyä sopeuttamaan ja tasapainottamaan uuteen, globaaliin kierrätystilanteeseen. Tarvitaankin tiiviimpää yhteistyötä ja yhteisymmärrystä kauppojen, tehtaiden ja kaikkien toimijoiden kesken. Tämä tapahtuu ainoastaan aitoa kommunikaatiota ja ymmärrystä lisäämällä.

Muutos on väistämätön ja kiertotalous vaatii yhteistyötä, jotta sitä saadaan kehitettyä eteenpäin järkevällä ja hedelmällisellä, kaikkia osapuolia ja koko yhteiskuntaa ja maailmaa hyödyttävällä tavalla.

Jos haluat lisätietoa asiasta, olethan yhteydessä L&T:n yhteyshenkilöösi. Halutessasi voit myös ottaa yhteyttä liiketoimintajohtaja Ville Vainioon.

Ville Vainio, ville.vainio@lassila-tikanoja.fi tai 050 385 6226

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.