Asiakastarinat
25.08.2016 |

Kiertotalouspaketti vaatii Suomen kierrätysasteen kaksinkertaistamista – haastava mutta saavutettavissa oleva tavoite

EU:n komissio julkaisi viime vuonna pitkään ja hartaasti valmistellun kiertotalouspakettinsa. Kyse on hyvin laajasta kokonaisuudesta erilaisia toimintaohjelmia, strategioita ja rahoitusinstrumentteja, joilla Euroopan talouskasvua pyritään kiihdyttämään sekä korjaamaan luonnonvarojen käyttö kestävälle uralle. Kysymys on ennen muuta eurooppalaisesta elinkeino- ja kauppapoliittisesta uudistuksesta.

Suoranaiset lakimuutokset EU-lainsäädäntöön koskevat ensi vaiheessa yhdyskuntajätteitä, joiden kierrätysaste nostetaan portaittain 65 prosenttiin ja pakkausjätteissä 70 prosenttiin seuraavan 15 vuoden aikana.

Tavoitteitakin tärkeämpää on kiinnittää huomiota niiden toimeenpanon varmistamiseen. Keskeinen osa uudistusta on käsitteiden,  määritelmien ja tilastoinnin yhdenmukaistaminen sekä toimeenpanon valvonnan tehostaminen.

Tarvitsemme radikaalia muutosta jätesääntelyyn

Suomen hallitus tavoittelee  bio- ja kiertotaloudessa sekä puhtaissa ratkaisuissa edelläkävijyyttä, joten komission aloitteen ajankohta on meille otollinen. Hallitusohjelma sisältää listan konkreettisia toimenpiteitä, joilla edelläkävijyys on tarkoitus saavuttaa, ja nyt on varmistettava niiden toimeenpano.

EU:n uudet kierrätystavoitteet ovat Suomelle haastavat mutta realistiset. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää radikaalia muutosta jätesääntelyyn, siirtymistä suunnitelmataloudesta markkinatalouteen.

Muutoksen radikaaliutta kuvaa hyvin se, että kun tähän mennessä Suomi ei ole kyennyt edistämään kierrätystä 15 vuoteen, meidän pitäisi pystyä seuraavan 15 vuoden aikana kaksinkertaistamaan se. Tasaisella kehityksellä meidän pitäisi löytää keinot kasvattaa kierrätysvolyymeja 57 000 tonnilla joka vuosi.

Lisää valinnanvapautta ja kierrätysmahdollisuuksia kuluttajille

Sekajätteen määrä pitää puolittaa. Jotta siihen päästään, kunnalliset laajat yksinoikeudet jätteisiin tulee purkaa ja kuluttajien valinnanvapauksia kasvattaa. Jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä pitää tehdä mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, jätteen polttoa tulee rajoittaa ja kierrätykseen kannustaa ohjauskeinoin.

Keinot ovat olleet olemassa jo jonkin aikaa. Nyt on viimeinen hetki myöntää, että nykyinen malli ei toimi ja pitää antaa mahdollisuus kaupallisille ratkaisuille myös sekajätteisiin. Jos näin ei tehdä sekajätteet siirtyvät kaatopaikoilta polttolaitoksiin, ja kierrätystavoitteet jäävät taas saavuttamatta.

Sitä paitsi näillä kaupallisilla ratkaisuilla on erinomaiset näytöt. Suomalaiset tuottajavastuujärjestelmät kuidussa, renkaissa ja palautuspakkauksissa ovat maailmanluokkaa puhumattakaan jätteiden käsittelyyn ja biopolttoaineisiin liittyvissä teknologioista.

Yes we can!

Tilaa blogi

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.