Asiakastarinat
06.02.2018 |

Kierrätysaste kertoo kiinteistön jätehuollon tehokkuudesta

Kiertotalouden tavoite on, että materiaali kiertää mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi jätejakeet kuten paperi ja pahvi hyödynnetään mahdollisimman moneen kertaan. Kiinteistöissä kiertotalouden toteutumista seurataan kierrätysasteen avulla.

EU-lainsäädäntö vaatii yrityksiä kierrättämään 50 % syntyneestä jätteestä, mutta seurantaa tehdään valtio- ei yritystasolla. Toisin sanoen 50 % kierrätystavoite koskee Suomea valtiona, ei yksittäistä yritystä. Kierrätykseen kannattaa kuitenkin panostaa, sillä se laskee lähes aina jätehuollon kokonaiskustannuksia.

Optimaalinen kierrätysprosentti riippuu kiinteistöstä

Monessa kiinteistössä kierrätysastetta seurataan enemmän säästöjen kuin EU-velvoitteiden vuoksi. Mitä ylemmäs kierrätysaste saadaan, sitä enemmän syntyy säästöjä. Käytännössä kierrätysaste kertookin kiinteistön jätehuollon tehokkuudesta. Toki kierrätysasteen seurannalle voi olla myös muita ajureita, kuten yrityksen arvot tai vastuullisuus.

Tehokkaassa jätehuollossa mahdollisimman suuri osa jätteestä toimitetaan kiertoon tai hyötykäyttöön. Yksiselitteisesti ei voida kuitenkaan sanoa, kuinka korkea kierrätysaste on tehokkaan jätehuollon merkki, sillä se riippuu hyvin paljon kiinteistöstä. Toimistokiinteistön ja paljon ravintoloita sisältävän kiinteistön jätejakeet ovat hyvin erilaiset, mikä vaikuttaa myös kierrätysasteeseen.

Kiinteistölle optimaalisin kierrätysprosentti määritellään yleensä jätehuollon sopimuksen solmimisen yhteydessä. Näin varmistetaan, että kustannukset pysyvät järkevällä tasolla myös tulevaisuudessa.

Kiinteistön budjetti kuriin

Pitkällä aikavälillä kierrätysasteen kehittymisen seuranta antaa myös osviittaa tulevan vuoden jätehuollon kustannuksiin. Kierrätysastetta seuraamalla ja palveluntarjoajaa konsultoimalla voidaan ennakoida palvelukustannusten kehittyminen vuositasolla.

Ennakointi kannattaa tehdä hyvässä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa, jotta varmistetaan se, että palveluun on budjetoitu oikea ja riittävä summa rahaa. Näin turhilta budjetin ylityksiltä vältytään.

Kiinteistösi tämän hetkisen kierrätysasteen voit laskea Kiinteistöpäällikön Jätelaskurilla. Laskuriin pääset klikkaamalla tästä. Ja jos kaipaat lisää vinkkejä jätehuollon tehostamiseen, ota ihmeessä yhteyttä!

 

Testaa Kiinteistöpäällikön Jätelaskuria! 

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.