Asiakastarinat
06.04.2017 |

Kahden hengen startup? Voit silti tarvita jätehuoltovastaavan

Jätelain mukaan yrityksillä on velvollisuus nimetä ja kouluttaa jätehuollosta vastaava. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Vuonna 2011 voimaan astuneen jätelain mukaan kaikissa yrityksissä on oltava jätehuoltovastaava. Määräys koskee niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä; jopa kahden hengen startupeissa on oltava jätehuollosta vastaava, jos yritys on solminut jätehuoltosopimuksen.

Pk-yrityksissä jätehuoltovastaavan titteli lankeaa usein sille, jonka allekirjoitus löytyy jätehuollon sopimuksesta. Tämä voi olla esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja/omistaja.

Suuremmissa yrityksissä jätehuollosta vastaa yleensä ympäristöpäällikkö, laatupäällikkö, tuotantopäällikkö, osastovastaava tai aulavahti. Titteliä tärkeämpää on se, että vastaavalla on riittävät valmiudet onnistua tehtävässään.

Mitä vastaavalta vaaditaan?

Jätehuollosta vastaavan tulee olla koulutettu ympäristölainsäädännön ja lajittelun osalta olennaisiin asioihin ja hänellä on oltava riittävät valmiudet ja valtuudet varmistaa, että koko organisaatio toimii jätehuollon kannalta oikein. Pääasiassa hänen tehtävänsä on seurata ja tarkkailla yrityksen jätehuoltoa.

Käytännössä vastaavan on tunnettava yrityksessä syntyvät jätteet sekä osattava neuvoa muita työntekijöitä oikeaoppisessa kierrätyksessä (mihin mikäkin jae lajitellaan) ja jätehuollon teknisten laitteiden käytössä (esimerkiksi CE-merkitty puristin).

Hänen vastuullaan on myös perehdyttää muut työntekijät toimimaan lakien ja ohjeistusten mukaisesti, sekä valvoa, että ohjeita noudatetaan. Lisäksi hän huolehtii jäteraportoinnista ja vaarallisten jätteiden oikeaoppisesta hävittämisestä.

Koulutusvastuu on yrityksillä

Jätehuollosta vastaavien koulutus on lain mukaan yrityksen vastuulla. Yritysten on huolehdittava siitä, että vastaava on varmasti tehtäviensä tasalla.

Tämä on erityisen tärkeää ympäristölupavelvollisissa yrityksissä, joiden toimintaa viranomaiset valvovat tarkasti. Viranomaisen kysyessä yrityksen on osattava nimetä jätehuoltovastaava, kenen kanssa jätehuollon sopimus on solmittu ja miten jäteraportointi on käytännössä hoidettu.

Tarvittaessa kouluttamiseen saa apua. Esimerkiksi meillä L&T:llä järjestetään aiheesta verkkokoulutuksia, joihin voit käydä tutustumassa täältä. Käymme myös yrityksissä paikan päällä kouluttamassa henkilöstöä mm. jätelainsäädännöstä, lajittelusta ja vaarallisten jätteiden varastoinnista ja käsittelystä.

Haluatko pysyä kartalla kiertotaloudesta? Tilaa blogitekstit suoraan sähköpostiisi.

TILAA BLOGIMME JA ASIAKASTARINAMME SÄHKÖPOSTIISI

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.