Asiakastarinat
01.03.2018 |

Järjestelmällinen työturvallisuuden kehittäminen on kaikkien etu

Tuotantolaitoksessa sattunutta tapaturmaa edeltää aina sarja läheltä piti -tilanteita, joissa olisi voinut käydä huonosti. Kun läheltä piti -tilanteita sattuu riittävän usein, jossain vaiheessa rämähtää. Tapahtuu onnettomuus, joka olisi voinut olla estettävissä.

Läheltä piti -tilanteisiin puuttuminen hyvissä ajoin ennen vakavampaa tapaturmaa erottaa vastuulliset toimijat akanoista. Ennakoinnin edellytys on informaation esteetön kulku organisaation sisällä, sekä yhteistyökumppaneiden ja jopa kilpailijoiden välillä.

Tuotantolaitoksissa, joissa saman katon alla toimii useampia toimijoita, viestinnän merkitys korostuu entisestää. Työn tilaajalla on lain mukaan vastuu johtaa ja koordinoida työtä niin, että se tulee tehtyä turvallisesti, vaikka toimijoita on paljon. Jos turvallisuusasiat eivät ole kunnossa, työtä ei tehdä. Kenenkään ei pitäisi olla oman turvallisuutensa kaupalla töissä.

Myös palveluntoimittajilla tulee olla omat prosessit ja ohjeistus työntekoon, sekä ennen kaikkea oikea asenne turvallisuuteen. Jos halutaan onnistua yhä paremmin, yhteistyö on kaiken a ja o. Ensinnäkin asiakkaan on osattava vaatia oikeita asioita, ja palveluntoimittajan on tehtävä oma osansa. Lisäksi toimintatapojen ja työturvallisuuden kehittämisen on oltava jatkuvaa ja järjestelmällistä.

Viestintä & turvallisuus kulkevat käsi kädessä

Turvallisuus ja viestintä nousivat positiivisesti esiin Inspectan tekemässä HSEQ-arvioinnissa, johon L&T osallistui viime vuonna. Arvioinnissa oli mukana sekä Inspectan oma arvioitsija että L&T:n asiakasyritysten edustajat.

Arvioinnissa mainittiin muun muassa L&T:n Nollapeliohjelma, jonka puitteissa turvallisuutta on kehitetty monella eri tapaa:

  • Tapaturma ja läheltä piti -tutkintoja on parannettu
  • Työntekijöitä on koulutettu havaitsemaan ja tunnistamaan turvallisuusuhkia
  • Ennakoiviin toimenpiteisiin, kuten turvallisuustuokioihin ja -kävelyihin on panostettu erityisesti

Kaikki nämä tähtäävät ennakoimaan ja estämään onnettomuudet ennen kuin mitään sattuu.

Erityistä kiitosta saimme myös viestinnästä, joka on pyritty pitämään kaikille avoimena. Silta-palvelusta kaikki halukkaat voivat vapaasti etsiä itselleen tärkeää tietoa. Se koettiin arvioinnissa positiivisena asiana.

Yhdessä kehittäminen johtaa parhaaseen lopputulokseen

Tehokaskaan viestintä ei kuitenkaan toimi, ellei sanoista ryhdytä tekoihin. Aiemmin nimittäin saattoi käydä niin, ettei turvallisuusuhasta ilmoittaminen johtanut toimenpiteisiin. Asiaa ei viety eteenpäin – ehkä siksi, ettei sitä pidetty riittävän tärkeänä.

Nykyään nämä tilanteet ovat vähentyneet, koska asiakkaatkin mittaavat tapaturmien määrää ja tilastoivat alihankkijoille sattuneet tapaturmat. Jos juurisyy löytyy omasta toiminnasta, totta kai herää kysymys, miksei asialle ole tehty mitään.

Parasta olisikin, jos turvallisuus olisi aina kaikkien osapuolten agendalla. Mitä useampi ihminen asiaa pohtii ja kehittää, sitä todennäköisemmin saamme huippuluokan tuloksia. Turvallinen työympäristö on jokaisen etu.

Mitä työturvallisuudessa ja riskienhallinnassa on otettava huomioon, jotta tehdasalue olisi mahdollisimman turvallinen jokaisen siellä toimivan yrityksen ja yksittäisen työntekijän kannalta? Lue Tavoitteena 0 tapaturmaa -sivu ja ota selvää! Muista tehdaspalveluistamme voit lukea lisää täältä. 

Lue, miten pääset kohti nollaa tapaturmaa!

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.