Asiakastarinat
05.12.2017 |

Hirsikampuksen arjessa arvostetaan puhdasta sisäilmaa ja siistejä tiloja 

Pudasjärven koululaisten on turvallista, terveellistä ja mukavaa opiskella Hirsikampuksen jyhkeiden hirsiseinien suojissa. Lemminkäisen elinkaarimalli takaa, että maailman suurin hirsikoulu kestää käyttöä pitkään. L&T vastaa Hirsikampuksen siivouksesta ja kiinteistöhuollosta.

Monelle pudasjärveläiselle koululaiselle syyslukukauden startti vuosi sitten oli ikimuistoinen. Silloin yli 800 oppilasta pääsi aloittamaan kouluvuoden uudessa hirsirakennuksessa, joka tarjoaa niin oppilaille kuin henkilökunnallekin terveellisen ja oppimisen tarpeiden mukaan muuntuvan oppimisympäristön.

Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäällikkö Kari Rissasen mukaan hirsi valittiin rakennusmateriaaliksi erityisesti sen terveellisyyden vuoksi. Hirsitaloissa sisäilma on tutkitusti hyvä, sillä puu tasaa sisäilman kosteutta. Kaupungin vanhoja sisäilmaongelmaisia koulurakennuksia on yritetty korjata huonoin tuloksin. Nyt pelattiin varman päälle ja satsattiin luonnolliseen materiaaliin. Reilun vuoden käyttökokemuksella koulutilojen sisäilma on todettu erittäin hyväksi.

Suomen hirsipääkaupungiksi julistautuneella Pudasjärvellä hirsi on tuttu rakennusmateriaali. Siitä on tehty muitakin julkisia rakennuksia, muun muassa palvelutalo ja päiväkoti. Parhaillaan suunnitellaan hirsirakenteista hyvinvointikeskusta ja monitoimikeskusta jäähalleineen.

Palveluntuottajan paikallisuus tärkeää

Rakennuksen terveellisyyteen vaikuttaa laadukkaan rakentamisen ja turvallisten materiaalien ohella asiantunteva ylläpito. Siksi Pudasjärvi päätti hankkia rakennuksen elinkaarimallilla.

”Lemminkäinen rakensi koulun ja vastaa myös sen ylläpidosta 25 vuoden ajan. Rakentaminen on rahoitettu Kuntarahoituksen kiinteistöleasingilla, joten kiinteistö ei rasita kaupungin tasetta”, Rissanen kertoo.

Elinkaarimallin mukaisesti Lemminkäinen vastaa kaikesta ylläpitoon liittyvästä palveluntuotannosta sekä palveluverkoston toiminnasta. Yritys on tehnyt L&T:n kanssa alihankintasopimuksen Hirsikampuksen ylläpito- ja perussiivouksesta sekä kiinteistönhuollon päivystyksestä, kiinteistötarkastuksista ja talotekniikan olosuhdesäädöistä.

Vastuu kiinteistöhuollon koordinoinnista on kuitenkin Lemminkäisen ylläpidon työnjohtajalla, joka toimii myös Hirsikampuksen vahtimestarina. Hän pystyy tekemään tarvittavat työtilaukset itsenäisesti, joten mahdolliset korjaus- ja huoltotyöt tulevat ripeästi tehdyiksi sekä dokumentoiduiksi. Lemminkäinen vastaa myös siitä, että painuvan hirsikehikon elämistä seurataan jatkuvasti ja kehikon säädöt tehdään aina tarpeen vaatiessa.

Rissanen on mielissään siitä, että L&T on mukana hirsikampuksen ylläpidossa.

”Meillä on L&T:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä vuosien kokemus. Yritys vastaa kaikkien kiinteistöjemme huollosta. Se käyttää asiantuntevaa paikallista työvoimaa, mikä on kaupungin kannalta tärkeä asia. Yhteistyömme on sujunut kaiken kaikkiaan jouhevasti”, Rissanen kiittelee.

pudasjarvi_hirsikampus_169_2.jpg

Ylläpito on investointi käyttäjien hyvinvointiin

Lemminkäisen kiinteistöpäällikkö Ville Sormunen oli valitsemassa L&T:tä alihankkijaksi tarjouskilpailulla. Hän arvosti erityisesti sitä, että yrityksen antamassa tarjouksessa oli huomioitu realistisesti siivous- ja huoltotehtäviin kuluva aika.

”Laadulliset seikat ajoivat L&T:n valintaa. Toinen kilpailija oli hinnoitellut tarjouksensa niin, että työtunnit eivät olisi riittäneet työn laadukkaaseen tekemiseen. Luotin myös siihen, että L&T pystyy hoitamaan haastavan tehtävän kunnialla”, Sormunen sanoo.

Hänen mielestään rakennuksen ylläpito tulisi nähdä investointina rakennuksen ja sen käyttäjien hyvinvointiin. Hyvin hoidettu rakennus myös kuluttaa vähemmän energiaa ja sen elinkaari on pidempi. Sormunen painottaa, että esimerkiksi sisäilmaongelmien syynä on monesti rakennuksen huono ylläpito. Erityisesti asiantuntevasti hoidettu siivous näyttelee tässä merkittävää roolia.

Sormusen mukaan elinkaarimalli korostaa suunnitelmallisuutta ja ylläpidosta vastaavien tahojen tiivistä yhteistyötä. Siivous- ja huoltotöissä noudatetaan palvelukuvauksia, joiden suunnittelussa on huomioitu rakennusmateriaalien, järjestelmien ja käytettävien tilojen vaihtelevat ylläpitotarpeet. Kiinteistölle suunnitellut tulevat suuremmat ylläpidon kunnossapito- ja pts-työt eli pitkän tähtäimen suunnitelmaan liittyvät työt on huomioitu jo tarjousvaiheessa, mutta niitä voidaan tarvittaessa yhteistyössä päivittää.

Lemminkäisen ja L&T:n kuukausittain pidettävissä palavereissa mietitään, onko palvelukuvauksiin tarpeen tehdä muutoksia. Sormunen painottaakin, että L&T:n palveluohjaajilla on tärkeä rooli toiminnan kehittämisessä. He varmistavat esimerkiksi sen, että käyttäjiä opastetaan tilojen oikeassa käytössä ja rakennuksen kuntoon liittyviin ongelmiin puututaan ripeästi. Oleellista on, että kaikki käyttävät rakennusta yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

”Yhteistyö on lähtenyt todella hyvin liikkeelle. Olemme saaneet käyttäjiltä kiittävää palautetta. Monesti siivouksen laatua ja sisäilmaolosuhteita moititaan, mutta täällä ne ovat erityisen hyvällä tasolla”, Sormunen sanoo.

pudasjarvi_lukuslide.jpg

Hirsirakennuksen erityisyys huomioidaan siivouksessa

L&T:n palveluesimies Sanna Kehusmaan mukaan hirsitalon siivousta määrittelevät paljolti samat lainalaisuudet kuin muissakin kohteissa. Jotain erityispiirteitäkin tosin on. Hirsirivien rakoihin kertyy jonkin verran pölyä, joten ne on puhdistettava kerran tai pari vuodessa jaksotöiden ja perussiivouksen yhteydessä. Työtä varten hankitaan paikalle saksinosturi, jonka avulla voidaan samalla pestä rakennusten suuret ikkunapinnat. Talon lasiseinien puhdistukseen on varattu omat ajankohtansa.

pudasjarvi_hirsikampus_169_1.jpg

”Siivouksessa pyrimme käyttämään mahdollisimman vähän vettä, jotta puurakenteet ja linoleum-pintaiset lattiat eivät vaurioidu. Lattioiden puhdistuksessa käytämme lähinnä yhdistelmäkonetta. Koulussa ulkokenkiä ei pidä kukaan, mikä vähentää osaltaan tilojen likaantumista ja lattiamateriaalien kulumista”, Kehusmaa kertoo.

Kehusmaan mielestä Pudasjärven ja Lemminkäisen kanssa tehtävä yhteistyö hirsikampuksen ylläpidossa on käynnistynyt hienosti.

”Kaikki hirsikampuksen työntekijät osallistuvat rakennuksen työskentelyolosuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rakennuksen huoltokirjaan voivat kaikki tehdä merkintöjä ja käyttäjille on luotu omat palvelunkuvauksensa. Esimerkiksi keittiöhenkilökunta puhdistaa ruokasalien pöydät ja tuolit. Opettajien ja oppilaiden vastuulla on pitää luokat järjestyksessä. Tuolit nostetaan niin, että siivoojat pääsevät puhdistamaan pöytien aluset, ja oppilaat huolehtivat jätteiden kierrätyksestä”, Kehusmaa kertoo.

pudasjarvi_grafiikka2.png

 

 

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.