Asiakastarinat
12.01.2024 |

GRI- ja ESRS-standardien mukainen jäteraportointi Ympäristönetistä

Kansainväliset kestävyysraportoinnin standardit vaikuttavat tulevaisuudessa entistä vahvemmin yritysten kestävyysraportointiin, ja jätehuollolla ja kierrätyksellä on oleellinen rooli yrityksen ympäristövaikutuksien raportoinnissa. L&T:n yritysasiakkaat saavat jatkossa sekä GRI- että ESRS-standardien mukaista jätehuollon raportointia näppärästi L&T:n Ympäristönetti-palvelun täysversiosta.

Kansainväliset standardit auttavat yhtenäistämään yritysten vastuullisuuden ja kestävyyden raportointia. Yksi kansainvälisesti käytössä olevista raportoinnin viitekehyksistä on GRI-standardi, jonka mukaan monet suomalaiset yritykset raportoivat jo nyt vastuullisuudestaan. Myös EU liittyy kestävyysraportoinnin yhtenäistämiseen EU:n kestävyysraportointistandardin (ESRS) määrittelemän ja hyväksymän direktiivin (CSRD) astuessa voimaan. 

Uusi direktiivi tulee ohjaamaan yritysten kestävyysraportointia vaiheittain: esimerkiksi suurille pörssiyhtiöille raportointi tulee ajankohtaiseksi vuoden 2025 vuoden alussa vuoden 2024 tietojen osalta. 

 

Standardien mukainen jäteraportointi muutamalla klikkauksella

Jätehuolto on yksi olennainen osa yritysten kestävyysraportointia, sillä se liittyy suoraan yrityksen ympäristövaikutuksiin. L&T on ennakoinut muuttuvia raportoinnin tarpeita ja GRI:n lisäksi myös ESRS:n mukaisen jäteraportin saa kätevästi jo nyt L&T:n Ympäristönetti-palvelusta

- ESRS-standardin vaatimukset ovat osittain samoja kuin GRI:n, mutta eroja on esimerkiksi jätteiden käsittelytavan raportoinnissa. GRI-standardi ei erittele energiahyödyntämiseen meneviä jätteitä muista loppukäsittelyyn menevistä, mutta ESRS:ssä energiahyödyntäminen huomioidaan. Näistä eroavaisuuksista johtuen standardien mukaiset tiedot löytyy ladattavasta jäteraportista omilta välilehdiltään, Ympäristönetin tuoteomistaja Roope Koitola kertoo. 

Uudistukset tuovat huomattavaa helpotusta yrityksen raportointiin, sillä Ympäristönetin kautta data on saatavilla suoraan standardien vaatimusten mukaisessa muodossa. Tiedot on helppo liittää osaksi yrityksen muuta kestävyysraportointia. 

- Molempien standardien osalta Ympäristönetin kautta saatavat tiedot ovat voimassa vuodesta 2023 alkaen, joten GRI-standardin osalta GRI-välilehdellä olevaa jätehuollon dataa voi hyödyntää viime vuoden tietojen raportoinnissa, Koitola muistuttaa. 

 

Ympäristönetti antaa kattavan näkymän jätehuollon dataan

Ympäristönetti on jätehuollon dataan keskittynyt digipalvelu, joka auttaa yritystä viranomais- ja kestävyysraportoinnissa sekä antaa lisäksi laajan näkymän jätehuollon dataan. Ympäristönetin täysversiossa näkee suoraan muun muassa yrityksen jätehuollosta aiheutuneiden päästöjen määrän.

Lisäksi palvelussa pääsee  esimerkiksi vertailemaan omaa kierrätys- ja hyötykäyttöastetta oman toimialan keskiarvolukemiin, mikä voi helpottaa omien tavoitteiden asettamista. Ympäristönetti auttaa asiakkaita kohti vastuullisuustavoitteita myös antamalla yrityksen omaan dataan perustuvia havaintoja esimerkiksi kierrätysasteen kehitykseen liittyen. 

 

Tutustu Ympäristönetti-palveluun

×
Tutustu palveluun: Ympäristönetistä helposti yrityksesi jätehuollon data ja raportointi

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.