Asiakastarinat
28.10.2020 |

Energiateollisuuden tuhkat hyötykäyttöön osaavan kumppanin avulla

L&T:llä on pitkä ja laaja kokemus energiantuotannon tuhkien ja muiden sivuvirtojen hyödyntämisestä, käsittelystä ja loppusijoittamisesta. Vastaanotamme ja käsittelemme yksittäisiä tuhkajakeita ja pystymme myös räätälöimään asiakkaan tarpeisiin isonkin palvelukokonaisuuden. Luotettava ja kokenut kumppani varmistaa, että tuhkan jatkokäsittely tapahtuu ympäristöystävällisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. 

Yksittäisestä tuhkajakeesta kokonaisratkaisuun

Pystymme tarjoamaan monia erilaisia palvelukokonaisuuksia tuhkien ja muiden sivuvirtojen vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen. Yksittäisten tuhkajakeiden vastaanotossa asiakas toimittaa toiminnasta syntyneet tuhkat L&T:lle tuhkan laadusta riippuen joko käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi tai varastoivaksi jatkokäyttöä varten.

Kokonaisvaltaisempaan ratkaisuun voi kuulua myös esimerkiksi polttoaineen toimitus voimalaitokselle, tuhkien nouto voimalaitokselta, ja vastaanotto sekä jatkohyödyntäminen tai asiakkaalle parhaiten sopiva yhdistelmä palveluistamme. Laajimmillaan palvelukokonaisuus voi sisältää tuhkien vastaanoton ja käsittelyn lisäksi esimerkiksi prosessipuhdistusta, polttoainetoimitusta, jätehuoltopalveluita ja siivousta. 

L&T voi järjestää myös vuosihuoltojen aikaisia palveluita. Olennaista on, että kaikki palvelut saadaan samalta yhteyshenkilöltä, mikä helpottaa ja sujuvoittaa kokonaisuuden hallintaa. 

Kokonaisuus rakennetaan aina asiakaslähtöisesti – asiakkaan tarpeet haarukoidaan L&T:n oman asiantuntojaverkoston avulla. Eri tuhkien kohdalla käydään läpi esimerkiksi tuhkien laatu, jonka perusteella voidaan laatia yksityiskohtainen hyötykäyttö- tai käsittelysuunnitelma. 

Mikäli hyötykäyttökohdetta tuhkalle ei ole vielä tiedossa, voidaan tuhkia varastoida myöhempää käyttöä varten. Tarvittaessa tuhkaa voidaan myös loppusijoittaa turvallisesti ja  ympäristöystävällisesti. Näin toimitaan esimerkiksi vaarallisen jätteen tasoisen tuhkan kanssa.

Kauttamme vaativatkin ratkaisut – urakoinnista tuhkien loppukäsittelyyn

L&T:llä on laaja oma käsittelykeskusverkosto, joissa pystytään käsittelemään ja varastoimaan sekä tarvittaessa loppusijoittamaan materiaalit lievistä, helposti hyödynnettävistä tuhkista aina käsiteltäviin vaarallisen jätteen tasoisiin tuhkiin asti. 

Tuhkan käsittely ja varastointi tapahtuu luvitetuilla alueilla tai tuhka voidaan toimittaa suoraan hyötykäyttökohteeseen, kuten tie- tai kenttärakentamisen materiaaliksi. Osaamisemme kattaa myös rakennusurakoinnin, joissa voidaan käyttää tuhkaa rakennusaineena. Sopivan laatuista tuhkaa voidaan käyttää esimerkiksi maanrakennuksessa, jolloin säästetään neitseellisten materiaalien käyttöä.

Laajan oman käsittelyverkostomme ja monipuolisen osaamisemme avulla löydämme ratkaisut vaativiinkin tuhkien käsittelyihin. Autamme mielellämme kaikissa tuhkiin sekä muihin sivuvirtoihin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää tuhkien käsittelystä

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.