Asiakastarinat
14.10.2020 |

Pilaantuneet maat ja sivuvirrat hyötykäyttöön

L&T:llä on yli kymmenen vuoden kokemus rakennusprojekteista, joissa olemme auttaneet muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisessa sekä kaatopaikkarakentamisessa. Pilaantuneet maa-ainekset ohjataan hyötykäyttöön tai ne loppusijoitetaan ympäristöystävällisesti. 

Koko paketti samalta toimijalta

Pystymme auttamaan useissa erilaisissa rakennushankkeissa. Olemme olleet apuna useissa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisissa asuinrakentamiskelpoisiksi sekä teollisuuslaitosten alueilla olevien pilaantuneiden maiden kunnostamisissa. Tarjoamme lisäksi asiantuntemustamme myös kaatopaikkarakentamisessa ja kaatopaikkojen sulkemisessa.

Laajan palveluvalikoimamme ansiosta voimme huolehtia koko maa-alueen kunnostushankkeen toteutuksesta – niin maa-alueen kunnostuksesta, siellä sijaitsevien tarpeettomien rakennusten purkamisesta, maa-aineksen hyötykäytöstä ja tarvittaessa sen loppusijoituksesta. Näin koko hankkeen suunnittelu ja toteutus on sujuvampaa.

Olemme auttaneet lukuisissa rakennushankkeissa:

  • Vankila-ajan pajatoiminnasta metalleilla pilaantuneen maan kunnostus ja 90 000 tonnin maa-ainesten kaivuu asuinalueen tieltä 
  • Vanhan ratapiha-alueen kunnostus infra- ja asuinrakentamista varten
  • Vanhan leipomon öljysäiliövuodosta pilaantuneen tontin kunnostus
  • Öljy-yhtiöiden tonttien kunnostaminen asuinrakentamiseen kelpaavaksi maaksi
  • Puolustusvoimien ampumaratojen kunnostuksia muuhun käyttöön
  • Kuntien, teollisuuslaitoksien ja jätehuoltoyhtiöiden kaatopaikkojen pohjien ja peittorakenteiden rakentaminen

Toiminta tapahtuu aina voimassa olevan lainsäädännön ja ympäristölupien edellyttämällä tavalla, mikä takaa asiakkaalle sen, että esimerkiksi rakennushankkeesta syntyvät pilaantuneet maat hyötykäytetään tai loppusijoitetaan aina ympäristöystävällisesti.

Pilaantuneet maat hyötykäyttöön 

Pilaantuneet maa-ainekset ja teollisuuden sivuvirrat pyritään aina hyötykäyttämään. Omat jätteiden käsittelykeskuksemme ottavat vastaan pilaantuneita maa-aineksia ja käsittelevät ne hyötykäyttöön kelpaavaksi. Mikäli hyötykäyttö ei ole mahdollista, maa-ainekset loppusijoitetaan turvallisesti. 

Maa-aineksia voidaan käyttää esimerkiksi kaatopaikkarakentamisessa kaatopaikan pohjarakenteissa, mikä säästää neitseellisiä raaka-aineita. Teollisuuden varastokenttien rakenteissa voidaan hyödyntää tehtaan toiminnasta muodostuvia sivuvirtamateriaaleja. Ruoppauksesta syntynyttä ainesta voidaan hyödyntää joko samassa kohteessa tai viedä muualle hyötykäyttöön.

Haluamme tarjota aina mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun ja valtakunnallinen toiminta mahdollistaa sen –  yhdestä kohteesta muodostuvia maa-aineksia voidaan hyötykäyttää toisessa kohteessa. Samalla säästetään myös ympäristöä.

Lue lisää pilaantuneiden maiden kunnostamisesta

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.