Asiakastarinat
12.11.2020 |

Pienempiä energialaskuja ja älykkäämpää kiinteistöautomaatiota uutta teknologiaa hyödyntävän L&T Smartti Automaation avulla

Kiinteistötekniikkaan älykkyyttä tuovan L&T Smartti Automaation avulla energialaskua voidaan leikata jopa yli 20 prosenttia, ja samalla parannetaan kiinteistön käyttäjien viihtyvyyttä. Ja mikä parasta, virtuaalinen automaatiosaneeraus ei vaadi isoja investointeja, sillä se liitetään olemassa olevaan laitteistoon.

Kiinteistöjen energialaskussa piilee säästöpotentiaalia, sillä liike- ja toimistokiinteistöjen kokonaiskuluista sähkön ja lämmityksen osuus on noin 30 %. Energiaa kuluu erityisesti valaistukseen, lämmitykseen, ilmastointiin ja jäähdytykseen.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä nykyaikaista teknologiaa ja dataa – sekä käyttämällä olemassa olevaa kiinteistötekniikkaa entistä älykkäämmin. L&T Smartti Automaatio on uuden sukupolven kiinteistön energianhallintajärjestelmä, joka hyödyntää kiinteistöautomaatiosta,  IoT-antureista ja julkisista tietolähteistä saatavaa tietoa, ja ennakoi sen perusteella kiinteistöautomaation säädöt automaattisesti. 

L&T Smartti Automaatio soveltuu parhaiten käytettäväksi toimistokiinteistöissä, kaupoissa ja kauppakeskuksissa, teollisuus- ja logistiikkakiinteistöissä sekä oppimisympäristöissä.

“Erilaisia energiatehokkuuteen ja energialaskun pienentämiseen tähtääviä palveluita löytyy markkinoilta muitakin. Smartti Automaatio eroaa kuitenkin näistä siinä, että energiatehokkuutta parannetaan lisädatan mahdollistaman optimoinnin avulla, jolloin energiansäästö saavutetaan olosuhteita heikentämättä. Osaoptimointia kun ei kannata tehdä, se yleensä tuottaa lopulta vain lisäkustannuksia”, L&T:n teknologiapäällikkö Tuomas Hietala avaa. 

“Smartti Automaation avulla tuodaan järkeä energiansäästötoimiin ja parannetaan kiinteistöautomaation älykkyyttä. Tiloja ei esimerkiksi jäähdytetä ja lämmitetä samaan aikaan turhaan, jolloin sisäolosuhteet paranevat, käyttäjä on tyytyväisempi, energialasku pienenee, ja tietysti ilmastovaikutuksetkin ovat merkittäviä. Pilottikohteissamme saavutettiin jopa yli 20 % säästö lämmitysenergiassa, joka tarkoittaa tuhansien eurojen säästöä vuositasolla”, hän jatkaa.

Pienennä energialaskua viihtyisyydestä tinkimättä

Perinteiset kiinteistöautomaatiojärjestelmät pyrkivät säätämään kiinteistön sisäolosuhteet mahdollisimman tasaisiksi nykyhetken dataan perustuen. Myös huoltomiehet saattavat tehdä väliaikaisia säätöjä kiinteistöautomaatioon tai suoraan laitteisiin parantaakseen sisäolosuhteita esimerkiksi käyttäjäpalautteen perusteella. 

“L&T Smartti Automaatiota lähdettiin suunnittelemaan ja kehittämään sitä silmällä pitäen, että olemassa olevaan kiinteistötekniikkaan pitää saada lisä-älykkyyttä energiatehokkuuden ja olosuhteiden hallinnan osalta. Dataa on saatavilla ja käytettävissä nykyään hyvin runsaasti niin itse laitteissa, IoT-antureissa kuin julkisissa tietolähteissäkin”, Hietala kertoo. 

Kiinteistötekniikkaa ohjataan perinteisestikin kiinteistöautomaation keräämän tiedon pohjalta, mutta haasteena on usein se, että suunnittelussa energiatehokkuus ei ole keskiössä, eikä ennakoitavuutta ja järjestelmien välistä vuorovaikutusta ole huomioitu tarpeeksi. 

“Perinteinen kiinteistöautomaatio ei useinkaan ota huomioon kiinteistöstä itsestään tulevaa informaatiota – jos esimerkiksi kiinteistön kuntosalin jäähdyttäminen jäähdyttää venttiilivuotojen takia myös kaikki rakennuksessa olevat toimistotilat, energiaa kuluu valtavia määriä hukkaan, ja käyttäjien viihtyvyys huononee”, Hietala toteaa.  

“Tämän kaltaiset asiat voidaan tuoda osaksi olemassa olevia järjestelmiä L&T Smartti Automaation avulla ilman, että ohjelmoinnit tulee erikseen tehdä jokaiseen kiinteistöön”, hän kuvailee. 

Uutta teknologiaa hyödyntävän L&T Smartti Automaation avulla eri lähteistä tuleva data ja automaatio voidaan yhdistää yhden käyttöliittymän alle. Näin kiinteistötekniikan laitteiden käytön ohjaus ja energiankulutuksen optimointi tapahtuvat yhdestä paikasta, dataan perustuen.

“Käytännössä ennakointi lisädatan perusteella tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pakkasyönä ei säädetä vasta 12-24 tunnin päästä huoneilmaan vaikuttavaa lämmitystä ylös, jos Ilmatieteenlaitoksen säätiedot näyttävät, että seuraavasta päivästä on tulossa kirkas ja kaunis ja aurinko tulee lämmittämään rakennusta heti aamusta alkaen”, Hietala tiivistää.

Virtuaalinen automaatiosaneeraus ilman isoja investointeja

Koska L&T Smartti Automaatio yhdistää lisädatan ja energiatehokkuuden kiinteistöautomaatioon pilvipalvelussa, energiankulutuksen tehostaminen palvelun avulla ei edellytä uusia investointeja kiinteistötekniikan laitteisiin tai kiinteistöautomaatioon. 

“Hyödynnämme kiinteistössä jo olemassa olevaa kiinteistötekniikkaa, ja integroidumme pilvipalvelun kautta nykyiseen laitteistoon. On todella kallista lähteä uusimaan kiinteistöautomaatiolaitteita – ja miksi vaihtaakaan toimivia koneita. Tätä voisi kuvailla virtuaaliseksi automaatiosaneeraukseksi”, L&T:n palvelumentalisti Anne Salonen kertoo.

Keskitetty käyttöliittymä nopeuttaa reagointia ja parantaa skaalautuvuutta, sillä säädöt voidaan laskea tietokoneen avulla ja tehdä keskitetysti koko kiinteistöön. 

“Ihminen ei pysty jatkuvasti analysoimaan kaikkea kiinteistöstä ja sen ulkopuolelta saatavaa dataa ja tekemään sen perusteella säätömuutoksia, mutta tietokone pystyy tekemään tämän sekunneissa. Palvelun avulla ohjauksia voidaan tehdä monille laitteille yhtä aikaa kiinteistökohtaisesti. Näin pystytään toimimaan nopeasti, ja olosuhteet saadaan pidettyä kiinteistön sisällä tasaisina”, Salonen jatkaa. 

“Perinteinen automaatio ei esimerkiksi ota muuttuvia sääolosuhteita huomioon, eikä  huoltomieskään kerkeä säätämään 150 kauppakeskuksen ilmanvaihtokonetta pienemmälle kun aurinko alkaa porottaa lasikatosta sisään. L&T Smartti Automaation avulla pystymme varmistamaan, että lämmitykset laitetaan pienemmälle jo ennen kuin aurinko alkaa paistamaan, jolloin vältytään turhalta lämmitykseltä ja jäähdytykseltä. Näin ulkopuoliset tekijät huomioidaan olosuhteiden optimoinnissa”, Hietala havainnollistaa. 

“L&T Smartti Automaatiota voisi verrata ajotapaan. Kaasujalalla voidaan säästää aika paljon polttoaineen kulutusta ilman, että joudutaan investoimaan uuteen autoon. L&T Smartti Automaatio on kuin digitaalinen, virtuaalinen kuski, joka on ajotavoiltaan parempi kuin tavallinen automaatio”, Hietala vertaa. 

Käytä säästyneet eurot uusiin energiainvestointeihin

“Smartti Automaation idea on hyödyntää olemassa olevaa, jotta säästyneillä varoilla voidaan investoida uuteen”, Tuomas Hietala toteaa. 

Energiankulutuksen kokonaisvaltaisesta optimoinnista säästyvät eurot kannattaakin käyttää kiinteistön viihtyisyyden parantamiseen ja uusiin energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. 

“Jos kiinteistön ylläpidosta ja energiankulutuksesta vastaavalla henkilöllä on budjetissaan energialasku, tulisi hänelle lisäksi antaa työkalut pienentää laskua. Jos lisäksi säästyneet rahat annettaisiin takaisin budjettiin käytettäväksi, ohjaisi se uudella tavalla energiatehokkuusinvestointien hyödyntämistä”, Hietala pohtii.

“Esimerkiksi koulujen kohdalla tämä voisi tarkoittaa sitä, että sen sijaan että huudatetaan ilmastointilaitteita täysillä sisäilmaongelmien takia, rahat voitaisiin käyttää kiinteistöjen korjaustoimiin. Jos Smartti Automaatiolla pystytään ottamaan neljännes energialaskusta pois, raha kannattaa käyttää kiinteistön kunnostamiseen, jotta rahaa kuluisi taas jatkossa vähemmän”, hän tiivistää. 

Mikä on Smartti Automaatio?

  • Ennakoiva kiinteistöjen energianhallintajärjestelmä
  • Yhdistää dataa kiinteistöautomaatiojärjestelmistä, IoT-laitteista ja julkisista tietolähteistä 
  • Ohjaa kiinteistön energianhallintaa jo ennakkoon datan perusteella
  • Parantaa kiinteistön eri teknisten järjestelmien välistä vuorovaikutusta parantaen näin energiatehokkuutta
  • Toimii pilvipalveluna, ei vaadi uusia investointeja laitteisiin
  • Vikasietoinen eli mahdolliset yhteysongelmat eivät vaikuta kiinteistön oman automaation toiminnan jatkuvuuteen. 
  • Pienentää kiinteistön energiakustannuksia
  • Leikkaa kiinteistön hiilijalanjälkeä
  • Parantaa kiinteistön viihtyisyyttä

 

Tutustu energiapalveluihimme ja ota yhteyttä

Lue lisää Smartti Automaatiosta:

Uuden sukupolven Smartti Automaatiolla ilmastotavoitteista totta

Optimoi kiinteistön tilat viihtyisiksi ja sisäolosuhteet tasaisiksi L&T Smartti Automaation avulla

 

×
Lue lisää: Energiaviisaaksi Smartti Automaatiolla

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.