Asiakastarinat
05.10.2017 |

6 tapaa motivoida kiinteistön käyttäjät kierrättämään

Jos kierrättämistä ei ole tehty helpoksi kiinteistöissä, se jää usein kokonaan tekemättä. Motivointi auttaa vain silloin, kun peruslähtökohdat ovat kunnossa.

Lajittelu säästää rahaa, sekajäte on jätejakeista kalleinta, suosi syntypaikkalajittelua – nämä väitteet ovat varmasti monelle tuttuja. Silti kiinteistöissä tehdään yhä töitä kierrätysasteen nostamisen eteen.

Yleensä ongelmana ei niinkään ole tiedon vaan motivaation puute. Kiinteistön käyttäjät kyllä ymmärtävät miksi lajittelu kannattaa, mutta jos sen eteen joutuu näkemään paljon ylimääräistä vaivaa, helppous voittaa.

Motivaatiota voi kuitenkin kasvattaa muutamalla käytännön keinolla, joista kerron lisää alla.

1. Tee lajittelusta helppoa loppukäyttäjälle

Jätehuollossa voi säästää yllättävinkin keinoin. Esimerkiksi teollisuudessa säästöjä on saatu siirtämällä jäteastian toiseen paikkaan. Sama on huomattu myös kiinteistöjen puolella. Jos sekajätekontin laittaa lähemmäs ovea kuin energiajakeen, ensimmäinen on aina täynnä ja jälkimmäinen lähes tyhjä.

Vaikka kontit sijaitsisivat vierekkäin ja lisäaskelia tarvittaisiin kahdesta neljään, vaivattomuus voittaa, koska ihminen pyrkii yleensä selviämään kaikesta mahdollisimman pienellä työllä. Siksi peruslähtökohta on, että jätetilan on oltava kunnossa, jotta motivoinnilla saavutetaan tuloksia.

2. Älä panttaa tietoa

Niin kätevää kuin se olisikin, ihmisten käytöstä ei voi muuttaa sormia napauttamalla. Siksi motivointi on tehtävä pienissä osissa. Aivan aluksi tarvitaan tietoa, joka lisää ymmärrystä aiheesta. Vähitellen lisääntynyt ymmärrys muuttaa asennetta ja asenne käytöstä.

Kiinteistön käyttäjille kannattaa esimerkiksi kertoa:

  1. Mitä lainsäädäntö vaatii?
  2. Mitä jätejakeille tapahtuu keräämisen jälkeen?
  3. Mitä mikäkin jäte maksaa?

Kun käyttäjä ymmärtää, miksi lajittelu kannattaa ja kuinka paljon säästöjä voi parhaimmillaan syntyä, motivaatio lajitteluun kasvaa.

3. Anna käytännön esimerkkejä

Älä puhu kierrättämisestä abstraktilla tasolla, vaan anna käytännön esimerkkejä:

  1. “Muovista ei mene jätteenkäsittelymaksua, mutta sekajäte maksaa. Siksi muovi kannattaa laittaa omaan astiaansa.”
  2. “Irtojätteet jätetilassa aiheuttavat lisäkuluja tyhjennysveloituksiin. Joku saattaa myös kompastua tai liukastua niihin jätetilassa käydessään.”
  3. “Jos jätät jätesäkin lattialle, maksamme siitä huomattavasti enemmän kuin jos tiputat sen oikeaan jäteastiaan.”

Tämän tyyppiset vinkit ovat niitä, jotka menevät perille ja muuttavat ajatusmalleja.

4. Kuuntele kiinteistön käyttäjiltä saamaasi palautetta

Palautteen pyytäminen, kuunteleminen ja sen pohjalta toimiminen on olennainen osa toimivaa jätehuoltoa. Viisaus ei asu ainoastaan kiinteistöpäällikössä, vaan kaikissa jätehuoneen käyttäjissä. Siksi kiinteistöpäällikön on kuunneltava käyttäjiltä tullutta palautetta, ja ryhdyttävä sen pohjalta viemään asioita eteenpäin.

5. Kerro kiinteistön kierrätystavoite kaikille käyttäjille

On kriittisen tärkeää määrittää kiinteistön kierrätysasteelle tavoite, ja pyrkiä kaikin keinoin saavuttamaan se. Jos tavoite on selkeä ja saavutettavissa oleva, se on toimiva lähtökohta onnistuneelle lajittelulle.

Tavoitteesta on myös tärkeä viestiä kaikille toimijoille. Syntypaikkalajittelun onnistumisen näkökulmasta tärkeimmässä roolissa ovat kiinteistön käyttäjät, joten heidän on ymmärrettävä, mihin tavoitteeseen yhdessä pyritään.

Jos olet L&T:n asiakas, voit seurata kierrätysasteen toteutumista näppärästi Ympäristönetin kautta. Tutustu uudistuneeseen Ympäristönettiin tästä.

6. Tarjoa käyttäjille lajittelukoulutus

Suurin osa kiinteistön käyttäjistä on nykyään tiedostavia, ja he haluavat toimia ympäristön kannalta järkevällä tavalla. Siksi tiedon lisääminen ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on avainroolissa heidän käytöksensä muuttamisessa.

Tähän auttaa kiinteistön käyttäjien kouluttaminen, johon voi pyytää asiantuntijan avuksi. Esimerkiksi L&T:n järjestämiin lajittelukoulutuksiin voit käydä tutustumassa täältä. Koulutusten aikana vuokralaisten kanssa käydään hyvin selkeästi ja käytännön esimerkein läpi, miksi lajittelu kannattaa ja miten se hyödyttää juuri häntä. Näin tieto jalostuu konkreettisiksi toimiksi.

Lisää rahanarvoisia vinkkejä kiinteistön jätehuollon kehittämiseen löydät Kiinteistöpäällikön vinkkivihkosta. Voit ladata sen itsellesi ilmaiseksi alta.

Kiinteistöpäällikön vinkkivihko

×
Siirry tietopankkiin: Käytännön oppaita, tallenteita ja katsauksia toimintasi tehostamiseen

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.